DERS ADI

: SİNİR BİLİMLERİ 201

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBL 2303 SİNİR BİLİMLERİ 201 ZORUNLU 0 0 0 10

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ŞULE KALKAN

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, santral ve periferik sinir sistemi ile ilgili yapıların normal yapı ve işlevlerinin hatırlanarak bunlarla ilişkili hastalıkların etiyopatogenezinin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Temel nörolojik hastalıkların etyopatogenezini açıklayabilme, tanı ve tedavisinin temel ilkelerini anlatabilme
2   Temel psikiyatrik hastalıkların etyopatogenezini açıklayabilme, tanı ve tedavisinin temel ilkelerini anlatabilme
3   Sinir sistemi ile ilgili ilaçların farmakolojisini tartışabilme
4   Sistemlere yönelik öykü sorgulayabilme ve fizik muayene yapabilme
5   Lomber ponksiyon uygulayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Nörolojik Hastalıklar
2 Nörolojik Hastalıklar
3 Psikiyatrik Hastalıklar
4 Psikiyatrik Hastalıklar
5 Sinir sistemi üzerine etkili ilaçların farmakolojisi
6 Sınav 

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications, Stahl SM., Cambridge University Press, 2008.
Serebrovasküler hastalıklar, Balkan S. Güneş Kitabevi Yayınları, 2005.
Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Öztürk O, Uluşahin A. Tuna Matbaacılık San. ve Tic., 2008.
Psikiyatri Temel Kitabı. Köroğlu E, Güleç C., Hekimler Yayın Birliği, 2007.
Tıbbi Mikrobiyoloji, Patrick R Murray, Rosenthal KS, Pfaller MA. (çev. ed) Ahmet C Başustaoğlu, Atlas Kitapçılık, 2010.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. (ed)Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M., 2008.
Marks' Basic Medical Biochemistry, a Clinical Approach, Smith C, Marks A, Lieberman M. (eds.), Wolters Kluwer Company, 2005
Greenfield's Neuropathology, (ed) Love S, Louis DN, Ellison DW, 2008
Pathologic Basis of Disease, Robbins and Cotran, Elsevier Saunders, 2010
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi, (ed) Çelik O., 2007.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumları,
Sunumlar, paneller
Laboratuvar uygulamaları (biyokimya, mikrobiyoloji),
Kliniğe giriş uygulamaları, mesleksel beceriler uygulamaları,
Büyük grup çalışmaları (BGÇ),
Alan çalışmaları,
Film gösterimi
Etik uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (%14)
2 PDÖ PDÖ Notu (%2.7)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 2
b) Yıl içi başarı notu (YBN) ÖBD'lerden alınan not ortalamasının %84'ü ve PDÖ notu ortalamalarının %16'sı olmak üzere 100 üzerinden hesaplanır.
YBN 80 ve üzeri = DBN 80 ve üzeri = Muaf = Başarılı
YBN %50si + DSD %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı
YBN %50si + BN %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı

Değerlendirme Kriteri

ÖBD, kuramsal ve uygulama sınavından oluşur. Değerlendirmenin kuramsal % 88 ini, uygulama % 12 sini oluşturur.
HBD değerlendirmeleri yeterliliğe dayalı olarak yapılır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Alan çalışmaları(kurum gezileri) 1 4 4
uygulama 2 2 4
Grup çalışması 4 2 8
PDÖ 12 3 36
Sunum 58 1 58
Blok sonu sınavına hazırlık  1 60 60
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 15 75
Blok sonu sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 248

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1542322
ÖK.25423223
ÖK.353
ÖK.453
ÖK.55