DERS ADI

: MULTİSİSTEM HASTALIKLAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSH 2306 MULTİSİSTEM HASTALIKLAR ZORUNLU 0 0 0 10

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ZEHRA DEMİROĞLU UYANIKER

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu blokta, bazı multisistem hastalıkların fizyopatolojisi, tanısı, tedavisi ve bunlardan korunmaya yönelik temel ilke ve yaklaşımların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
  

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Birçok sistemi tutan hastalıkların etyopatogenezini açıklayabilme, tanı ve tedavisinin temel ilkelerini anlatabilme
2   Birçok sistemi tutan hastalıklarda çevresel koşulları, korunma ilkelerini tartışabilme
3   Olağandışı durumlardaki sağlık sorunlarını, sağlık örgütlenmesini ve çevre sağlık hizmetlerini tanımlayabilme
4   Olağandışı durumlarda ruh sağlığı desteğinin temel özelliklerini betimleyebilme
5   Kardiyopulmoner resusitasyon uygulayabilme
6   Sistemik öykü ve fizik muayene sırasında hasta perspektifini tanımlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Multisistem hastalıklar
2 Multisistem hastalıklar
3 Olağandışı durumlarda sağlık hizmeti
4 Olağandışı durumlarda sağlık hizmeti
5 Sistemik öykü ve fizik muayene - hasta perspektifi
6 Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Pathologic Basis of Disease, Robbins and Cotran, Elsevier Saunders, 2010
Tıbbi Mikrobiyoloji, Patrick R Murray, Rosenthal KS, Pfaller MA. (çev. ed), Başustaoğlu AC, Atlas Kitapçılık, 2010.
Principles and Practice of Infectious Diseases, Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, (eds), Churchıll Livingstone 2010
Hücre: Moleküler Yaklaşım, Cooper GM, Hausman RE (eds), Sakızlı M., Atabey N. (çev.ed), 2004
http://www.roitt.com/elspdf/Autoimmune_Disease_Mechanisms.pdf

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

PDÖ
Sunumlar, 
Küçük grup çalışmaları (KGÇ), 
Uygulamalar,  
Kliniğe giriş uygulamaları, 
Mesleksel beceriler uygulamaları, 
Alan çalışmaları, 
Film gösterimi, 
Etik uygulamaları  

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (%14)
2 PDÖ PDÖ Notu (%2.7)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 2
b) Yıl içi başarı notu (YBN) ÖBD lerden alınan not ortalamasının %84 ü ve PDÖ notu ortalamalarının %16 sı olmak üzere 100 üzerinden hesaplanır.
YBN 80 ve üzeri = DBN 80 ve üzeri Muaf Başarılı
YBN %50si + DSD %50 si = DBN 65 ve üzeri Başarılı
YBN %50si + BN %50 si = DBN 65 ve üzeri Başarılı

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Sunum 31 1 31
Panel 5 3 15
PDÖ 9 3 27
Grup çalışması 1 4 4
Mesleksel beceriler uygulaması 2 2 4
Kliniğe giriş uygulaması 1 2 2
Laboratuar uygulaması 1 2 2
Alan çalışmaları(Aile hekimliği uygulaması) 1 4 4
Blok tanıtımı 1 2 2
Öğrenci poster sunumu 7 1 7
Blok sonu sınavına hazırlık  1 60 60
Sunum hazırlama  1 8 8
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 15 75
Blok Sonu sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 244

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1542322
ÖK.255
ÖK.355555
ÖK.4555
ÖK.55
ÖK.6543