DERS ADI

: DERİ-LOKOMOTOR 201

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DLM 2304 DERİ-LOKOMOTOR 201 ZORUNLU 0 0 0 10

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ŞEBNEM AKTAN

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu bloğun amacı, deri ve hareket sistemine ait yapıların hastalıklarını tanımlamak, etkenlerini ve özelliklerinin kavranmasını sağlamak, hastalıkların klinik, laboratuvar ve toplumsal özellikleri ile patogenezlerini tartıştırabilmektir.
 

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Deri dökütlerini betimleyebilme ve oluşum mekanizmalarını açıklayabilme
2   Temel dermatolojik hastalıkların etyopatogenezini açıklayabilme, tanı ve tedavisinin temel ilkelerini anlatabilme
3   Deri hastalıklarında kullanılan ilaçların farmakolojisini tartışabilme
4   Dermatolojik öykü almayı açıklayabilme ve fizik bakıyı yapabilme
5   Temel kas-iskelet sistemi hastalıklarının etyopatogenezini açıklayabilme, tanı ve tedavisinin temel ilkelerini anlatabilme
6   Kas-iskelet sistemi ile ilgili ilaçların farmakolojisini tartışabilme
7   Engellilik vb özel yaklaşım gerektiren durumlarda uygun iletişim kurabilme
8   İş sağlığı (iş kazaları ve meslek hastalıkları) ile ilgili yasal düzenlemelere etik yaklaşımı ayırt edebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Deri döküntüleri
2 Dermatolojik Hastalıklar
3 Deri hastalıklarında kullanılan ilaçlar
4 Kas - iskelet sistemi hastalıkları
5 Temel kas - iskelet sistemi ilaçları
6 Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Dermatology in general medicine, Fitzpatrick,Eisen,Wolff, Freedberg,Austen.McGraw Hill.,2007
Dermatology, Braun-Falco O,Plewig G,Wolff HH,Winkelmann. Springer Verlag, 1999
Pathologic Basis of Disease, Robbins and Cotran, Elsevier Saunders, 2010
Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp, S.O. Pelikan Yayıncılık, 2009
Tıbbi Mikrobiyoloji, Patrick R Murray, Rosenthal KS, Pfaller MA. (çev. ed) Ahmet C Başustaoğlu, Atlas Kitapçılık, 2010.
Harrison s principles and practice of Internal medicine 17th Edition 2009
Kelley's Textbook of Rheumatology, (eds) Firestein GS, Budd RC, Gabriel SE, McInnes LB, O'Dell JR, Elsevier Inc, 2013

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumları, sunumlar,
Laboratuvar uygulamaları (anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya),
Kliniğe giriş uygulamaları, mesleksel beceriler uygulamaları,
Küçük grup çalışmaları (KGÇ),
Alan çalışmaları,
Etik uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (%14)
2 PDÖ PDÖ Notu (%2.7)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 2
b) Yıl içi başarı notu (YBN) ÖBD'lerden alınan not ortalamasının %84'ü ve PDÖ notu ortalamalarının %16'sı olmak üzere 100 üzerinden hesaplanır.
YBN 80 ve üzeri = DBN 80 ve üzeri = Muaf = Başarılı
YBN %50si + DSD %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı
YBN %50si + BN %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı

Değerlendirme Kriteri

ÖBD, kuramsal ve uygulama sınavından oluşur. Değerlendirmenin kuramsal % 88 ini, uygulama % 12 sini oluşturur.
HBD değerlendirmeleri yeterliliğe dayalı olarak yapılır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Sunum 37 1 37
PDÖ 11 3 33
Kliniğe giriş 1 2 2
Uygulama 6 2 12
Mesleksel Beceriler Uygulaması 2 2 4
Alan çalışmaları(kurum gezileri) 1 4 4
ÖÇM 1 12 12
Blok sonu sınavına hazırlık  1 60 60
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 15 75
Blok Sonu sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 242

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.153
ÖK.2542322
ÖK.353
ÖK.453
ÖK.5542322
ÖK.653
ÖK.7225
ÖK.8335