DERS ADI

: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 201

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 2204 TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 201 ZORUNLU 0 0 0 10

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SÜLEN SARIOĞLU

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı,tıbbi Mikrobiyoloji,biyokimya,parazitoloji,farmakoloji,patoloji,genetik disiplinlinlerine temel teşkil eden genel tanımlama ,yapı ve fonksiyonları içeren konuların kavranmasıdır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mikrobiyoloji disiplini ile ilgili temel kavramları ve genel mekanizmaları tanımlayabilme
2   Parazitoloji disiplini ile ilgili temel kavramları ve genel mekanizmaları açıklayabilme
3   Klinik biyokimya disiplini ile ilgili temel kavramları ve genel mekanizmaları tanımlayabilme
4   Patoloji disiplini ile ilgili temel kavramları ve genel mekanizmaları tanımlayabilme
5   Farmakoloji disiplini ile ilgili temel kavramları ve genel mekanizmaları tanımlayabilme
6   Genetik disiplini ile ilgili temel kavramları ve genel mekanizmaları tanımlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mikrobiyoloji
2 Parazitoloji
3 Klinik biyokimya Genetik
4 Patoloji
5 Farmakoloji
6 Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Tıbbi Mikrobiyoloji, Patrick R Murray, Rosenthal KS, Pfaller MA. (çev. ed) Ahmet C Başustaoğlu, 2010.
Cellular and Molecular Immunology, Abbas AK, Lichman AH, Pillai S., 2012.
Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, Henry JB, 2012.
Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp, S.O., 2009
Basic& Clinical Pharmacology, Katzung BG, 2007.
Pathologic Basis of Disease, Robbins and Cotran, 2010

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumları,
Sunumlar,
Laboratuvar uygulamaları (farmakoloji, patoloji, mikrobiyoloji),
Kliniğe giriş uygulamaları, mesleksel beceriler uygulamaları,
Küçük grup çalışmaları (KGÇ),
Alan çalışmaları,
Etik uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (%16.8)
2 PDÖ PDÖ Notu (%3.2)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 2
b) Yıl içi başarı notu (YBN) ÖBD'lerden alınan not ortalamasının %84'ü ve PDÖ notu ortalamalarının %16'sı olmak üzere 100 üzerinden hesaplanır.
YBN 80 ve üzeri = DBN 80 ve üzeri = Muaf = Başarılı
YBN %50si + DSD %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı
YBN %50si + BN %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı

Değerlendirme Kriteri

ÖBD, kuramsal ve uygulama sınavından oluşur. Değerlendirmenin kuramsal % 88'ini, uygulama % 12'sini oluşturur.
HBD değerlendirmeleri yeterliliğe dayalı olarak yapılır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
PDÖ 7 3 21
Uygulama 7 2 14
Alan Çalışmaları (kurum gezileri) 1 4 4
Sunum 60 1 60
Blok sonu sınavına hazırlık 1 60 60
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 18 90
Blok Sonu Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 252

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1522
ÖK.2522
ÖK.3522
ÖK.4522
ÖK.5522
ÖK.6522