DERS ADI

: SİNİR BİLİMLERİ 101

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBL 1202 SİNİR BİLİMLERİ 101 ZORUNLU 0 0 0 15

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT İLKAY AKSU

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, merkezi sinir sistemi oluşumlarının gelişimi, yapısı ve işlevlerinin öğrenilmesini sağlamaktır.
  

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sinir sistemi embriyolojisini anlatabilme
2   Merkezi sinir sistemi histolojisini tanımlayabilme
3   Merkezi sinir sisteminin anatomik organizasyonunu yorumlayabilme
4   Merkezi sinir sistemi fizyolojini açıklayabilme
5   Sinir sistemi biyokimyasal özelliklerini tanımlayabilme
6   Diyapazon testlerini anlatabilme ve uygulayabilme
7   Fundus muayenesini yapabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sinir sistemi embriyolojisi
2 Merkezi sinir sistemi histolojisi
3 Merkezi sinir sisteminin anatomik organizasyonu
4 Merkezi sinir sisteminin anatomik organizasyonu
5 Merkezi sinir sistemi fizyolojisi
6 Merkezi sinir sistemi fizyolojisi
7 Sinir sistemi biyokimyasal özellikleri
8 Sinir sistemi muayenesi
9 Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Netter Temel Histoloji - W.K. Ovalle, P.C.Nahirney, S. Müftüoğlu, F.Kaymaz, P.Atilla (çev.ed), 2009.
Temel Histoloji - L.C.Junqueira, J.Carneiro, Y.Aytekin, S.Solakoğlu (çev.ed), 2006
Gray's Anatomy, The Anatomical Basis of Clinical Practice, Standring S (ed). Churchill Livingstone Elsevier 2008, Arıncı K, Elhan A. Anatomi, 2001,
Marks' Basic Medical Biochemistry, a Clinical Approach, Smith C, Marks A, Lieberman M. (eds.), 2005
Lippincott Biyokimya, Ulukaya E (çev.ed), 2007.
İnsan Fizyolojisi. Widmaier EP, Raff H, Strang KT. Vander (çev.ed) Demirgören S. 2010.
Tıbbi Fizyoloji. Guyton AC, Hall JE. Çavuşoğlu H, Çağlayan Yeğen B. (çev.ed), 2007.
Moleküler Hücre Biyolojisi, Lodish, Geçkil H, Özmen M., Yeşilada Ö. (çev.ed), 2008.
Hücre: Moleküler Yaklaşım, Cooper , Sakızlı M., Atabey N. (çev.ed), 2004

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumları,
Sunumlar,
Laboratuvar uygulamaları (anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya),
Kliniğe giriş uygulamaları,
Mesleksel beceriler uygulamaları,
Küçük grup çalışmaları (KGÇ),
Alan çalışmaları,
Etik uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (%16.8)
2 PDÖ PDÖ Notu (%3.2)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 2
b) Yıl içi başarı notu (YBN) ÖBD'lerden alınan not ortalamasının %84'ü ve PDÖ notu ortalamalarının %16'sı olmak üzere 100 üzerinden hesaplanır.
YBN 80 ve üzeri = DBN 80 ve üzeri = Muaf = Başarılı
YBN %50si + DSD %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı
YBN %50si + BN %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı

Değerlendirme Kriteri

ÖBD, kuramsal ve uygulama sınavından oluşur. Değerlendirmenin kuramsal % 78ini, uygulama % 22sini oluşturur.
HBD değerlendirmeleri yeterliliğe dayalı olarak yapılır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
PDÖ 16 3 48
Uygulama 17 2 34
Sunum  80 1 80
MBL 2 2 4
Kliniğe Giriş uygulama 2 2 4
Blok sonu sınavına hazırlık  1 60 60
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 8 18 144
ÖBD 1 3 3
Uygulama sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 378

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1522
ÖK.2522
ÖK.3522
ÖK.4522
ÖK.5522
ÖK.635
ÖK.735