DERS ADI

: KAN- ENFEKSİYON- BAĞIŞIKLIK 201

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KEB 2205 KAN- ENFEKSİYON- BAĞIŞIKLIK 201 ZORUNLU 0 0 0 10

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR NURAN ESEN

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin kan hastalıkları ve immun sistem hastalıklarının oluşum mekanizmalarını, klinik tanı ve tedavi yöntemlerini; temel enfeksiyon ajanları ile oluşturdukları hastalıkların tanı ve tedavilerini öğrenmelerini sağlamaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sık görülen kan hastalıkların etyopatogenezini açıklayabilme, tanı ve tedavisinin temel ilkelerini anlatabilme
2   Temel immun sistem hastalıklarının etyopatogenezini açıklayabilme, tanı ve tedavisinin temel ilkelerini anlatabilme
3   Sık görülen enfeksiyon ajanları ve neden oldukları hastalıklarının etyopatogenezini açıklayabilme, tanı ve tedavisinin temel ilkelerini anlatabilme
4   Medya ile etkileşimde etik ilkeleri tartışabilme
5   Bildirimi zorunlu hastalıklar ile ilgili yasal düzenlemeleri belirtebilme
6   Kan kültürü örneği alabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kan hastalıkları
2 Kan hastalıkları, İmmun sistem hastalıkları
3 İmmun sistem hastalıkları
4 Enfeksiyon ajanları
5 Enfeksiyon hastalıkları
6 Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Tıbbi Mikrobiyoloji, Patrick R Murray, Rosenthal KS, Pfaller MA. (çev. ed) Ahmet C Başustaoğlu, Atlas Kitapçılık, 2010.
İnfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi, Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M (ed.), Nobel Tıp Kitabevleri, 2002
Cellular and Molecular Immunology, Abbas AK, Lichman AH, Pillai S. Elsevier Saunders., 2012.
Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp, S.O. Pelikan Yayıncılık, 2009
Basic& Clinical Pharmacology, Katzung BG, McGraw-Hill, 2007.
Pathologic Basis of Disease, Robbins and Cotran, Elsevier Saunders, 2010

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumları,
Sunumlar,
Laboratuvar uygulamaları (farmakoloji, patoloji, mikrobiyoloji),
Kliniğe giriş uygulamaları, mesleksel beceriler uygulamaları,
Küçük grup çalışmaları (KGÇ),
Aalan çalışmaları,
Etik uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (%16.8)
2 PDÖ PDÖ Notu (%3.2)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 fıkra 2
b) Yıl içi başarı notu (YBN) ÖBD'lerden alınan not ortalamasının %84'ü ve PDÖ notu ortalamalarının %16'sı olmak üzere 100 üzerinden hesaplanır.
YBN 80 ve üzeri = DBN 80 ve üzeri = Muaf = Başarılı
YBN %50si + DSD %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı
YBN %50si + BN %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı

Değerlendirme Kriteri

ÖBD, kuramsal ve uygulama sınavından oluşur. Değerlendirmenin kuramsal %88'sini, uygulama %12'sini oluşturur.
HBD değerlendirmeleri yeterliliğe dayalı olarak yapılır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Sunum 51 1 51
PDÖ 6 3 18
Uygulama 9 2 18
Alan Çalışması 1 3 3
ÖÇM 3 4 12
Blok sonu sınavına hazırlık 1 60 60
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 15 75
Blok sonu sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 240

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1542322
ÖK.2542322
ÖK.3542322
ÖK.45
ÖK.5345
ÖK.65