DERS ADI

: GİS - BESLENME - METABOLİZMA 201

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GMB 2206 GİS - BESLENME - METABOLİZMA 201 ZORUNLU 0 0 0 10

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÇİLER AKISÜ

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin alt ve üst gastrointestinal sistem hastalıklarına ilişkin patofizyolojik mekanizmaları, klinik tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmeleri; ayrıca normal büyüme ve beslenme konularında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
  

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sık görülen GIS hastalıklarının etyopatogenezini açıklayabilme, tanı ve tedavisinin temel ilkelerini anlatabilme
2   Normal büyümeyi tartışabilme, beslenme ilkelerini açıklayabilme
3   Çocukla ve anne-baba ile iletişimi ifade edebilme
4   Anal bant yöntemi uygulayabilme
5   Nazogastrik sonda uygulayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sık görülen GIS hastalıkları
2 Sık görülen GIS hastalıkları
3 Sık görülen GIS hastalıkları
4 Normal büyüme, beslenme ilkeleri
5 Normal büyüme, beslenme ilkeleri
6 Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Tıbbi Mikrobiyoloji, Patrick R Murray, Rosenthal KS, Pfaller MA. (çev. ed) Ahmet C Başustaoğlu, Atlas Kitapçılık, 2010.
İnfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi, Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M (ed.), Nobel Tıp Kitabevleri, 2002
Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp, S.O. Pelikan Yayıncılık, 2009
Basic& Clinical Pharmacology, Katzung BG, McGraw-Hill, 2007.
Pathologic Basis of Disease, Robbins and Cotran, Elsevier Saunders, 2010

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumları,
Sunumlar,
Laboratuvar uygulamaları (farmakoloji, patoloji, mikrobiyoloji),
Kliniğe giriş uygulamaları, mesleksel beceriler uygulamaları,
Küçük grup çalışmaları (KGÇ),
Aalan çalışmaları,
Etik uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (%16.8)
2 PDÖ PDÖ Notu (%3.2)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 fıkra 2
b) Yıl içi başarı notu (YBN) ÖBD'lerden alınan not ortalamasının %84'ü ve PDÖ notu ortalamalarının %16'sı olmak üzere 100 üzerinden hesaplanır.
YBN 80 ve üzeri = DBN 80 ve üzeri = Muaf = Başarılı
YBN %50si + DSD %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı
YBN %50si + BN %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
PDÖ 10 3 30
ÖÇM 3 4 12
Alan çalışmaları(kurum gezileri) 1 3 3
Sunum 42 1 42
Uygulama 10 2 20
Final sınavına hazırlık 1 60 60
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 6 15 90
Blok Sonu sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 260

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1542322
ÖK.252
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55