DERS ADI

: ÜROGENİTAL-ENDOKRİN 101

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÜGE 1103 ÜROGENİTAL-ENDOKRİN 101 ZORUNLU 0 0 0 11

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MÜGE KİRAY

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, üriner sistem, kadın ve erkek genital sistemleri ve bu sistemler ile ilgili endokrin organların normal yapı ve işlevlerinin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ürogenital sistemin anatomik organizasyonunu açıklayabilme
2   Ürogenital sistemin histolojisini anlatabilme
3   Ürogenital sistemin fizyolojisini tartışabilme
4   Ürogenital sistemin biyokimyasal yapı ve özelliklerini açıklayabilme
5   Endokrin sistemin temel fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerini açıklayabilme
6   Embriyogenezi ve fetal gelişimi tartışabilme
7   IM ve SC enjeksiyon yapabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Genital sistem anatomisi ve histolojisi
2 Genital sistem fizyolojisi
3 Genital sistem biyokimyası
4 Üriner sistem anatomi ve histolojisi
5 Üriner sistem fizyolojisi
6 Üriner sistem biyokimyası
7 Endokrin sistem fizyoloji ve biyokimyası
8 Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Netter Temel Histoloji - W.K. Ovalle, P.C.Nahirney, S. Müftüoğlu, F.Kaymaz, P.Atilla (çev.ed), 2009.
Temel Histoloji - L.C.Junqueira, J.Carneiro, Y.Aytekin, S.Solakoğlu (çev.ed), 2006.
Gray's Anatomy, The Anatomical Basis of Clinical Practice, Standring S (ed). Churchill Livingstone Elsevier 2008, Arıncı K, Elhan A. Anatomit, Güneş Kitabevi, 2001,
Marks' Basic Medical Biochemistry, a Clinical Approach, Smith C, Marks A, Lieberman M. (eds.), Wolters Kluwer Company, 2005
Lippincott Biyokimya, Ulukaya E (çev.ed), 2007.
İnsan Fizyolojisi. Widmaier EP, Raff H, Strang KT. Vander (çev.ed) Demirgören S. 2010.
Tıbbi Fizyoloji. Guyton AC, Hall JE. Çavuşoğlu H, Çağlayan Yeğen B. (çev.ed), 2007.
Moleküler Hücre Biyolojisi, Lodish, Geçkil H, Özmen M., Yeşilada Ö. (çev.ed), 2008.
Hücre: Moleküler Yaklaşım, Cooper , Sakızlı M., Atabey N. (çev.ed), 2004

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumları,
Sunumlar,
Laboratuvar uygulamaları (anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya),
Kliniğe giriş uygulamaları, mesleksel beceriler uygulamaları,
Küçük grup çalışmaları (KGÇ),
Alan çalışmaları,
Video gösterimi,
Etik uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (%21)
2 PDÖ PDÖ Notu (%4)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 2
b) Yıl içi başarı notu (YBN) ÖBD'lerden alınan not ortalamasının %84 ü ve PDÖ notu ortalamalarının %16'sı olmak üzere 100 üzerinden hesaplanır.
YBN 80 ve üzeri = DBN 80 ve üzeri = Muaf = Başarılı
YBN %50si + DSD %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı
YBN %50si + BN %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı

Değerlendirme Kriteri

ÖBD, kuramsal ve uygulama sınavından oluşur. Değerlendirmenin kuramsal %82sini, uygulama %12sini oluşturur.
HBD değerlendirmeleri yeterliliğe dayalı olarak yapılır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Alan Çalışması 3 4 12
İletişim 4 2 8
PDÖ 9 3 27
Ders Anlatımı 56 1 56
Uygulama 12 2 24
Mesleksel Beceriler 1 2 2
Kliniğe Giriş 7 1 7
Mesleksel Değerler ve Etik 3 2 6
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 7 10 70
Blok sonu Sınavına Hazırlık 1 60 60
Uygulama 1 1 1
Blok sonu sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 276

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1522
ÖK.2522
ÖK.3522
ÖK.4522
ÖK.5522
ÖK.65
ÖK.75