DERS ADI

: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 101

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TBG 1102 TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 101 ZORUNLU 0 0 0 11

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT MURAT ÖRMEN

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, insan vucudunun, anatomik ve histolojik yapılanmasında, molekülden hücreye olan organizasyonunda ve hücre içi moleküler mekanizmalardaki, temel kavramların öğrenilmesini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İnsan vücudunun organizasyonunu tanımlayabilme, temel anatomik yapıları belirtebilme
2   İnsan vücudunu oluşturan doku, organ ve organ sistemleri kavramlarını birbiri ile ilişkilendirebilme, temel tiplerini sınıflandırabilme, genel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıklayabilme
3   Hücre ince yapısı, tipleri, hücre içi organizasyon ve moleküler mekanizmalardaki temel kavramları tanımlayabilme
4   İnsan vücudundaki temel biyokimyasal mekanizmaları açıklayabilme
5   Kalıtımın temellerini tanımlayabilme
6   El yıkama ve steril eldiven giyme çıkarma işlemlerini yapabilme
7   Temel iletişim becerilerini uygulayabilme
8   Tıbbi etik Kavramını tanımlayabilme, hekimlik ve etik kavramlarını tartışabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İnsan vücudunun organizasyonu
2 İnsan vücudunu oluşturan doku, organ ve organ sistemleri
3 Hücre ince yapısı, tipleri, hücre içi organizasyon ve moleküler mekanizmalardaki temel kavramlar
4 İnsan vücudundaki temel biyokimyasal mekanizmaları
5 Kalıtımın temelleri
6 El yıkama ve steril eldiven giyme çıkarma işlemleri
7 Temel iletişim becerileri Tıbbi Etik Kavramı
8 Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Netter Temel Histoloji - W.K. Ovalle, P.C.Nahirney, S. Müftüoğlu, F.Kaymaz, P.Atilla (çev.ed), 2009.
Temel Histoloji - L.C.Junqueira, J.Carneiro (Çeviri: Y.Aytekin, S.Solakoğlu) 2006.
Gray's Anatomy, The Anatomical Basis of Clinical Practice, Standring S (ed). Churchill Livingstone Elsevier 2008, Arıncı K, Elhan A. Anatomi 2 cilt, Güneş Kitabevi, 2001,
Marks Basic Medical Biochemistry, a Clinical Approach, Smith C, Marks A, Lieberman M. (eds.), Wolters Kluwer Company, 2005
Lippincott Biyokimya, Ulukaya E (çev.ed), 2007.
İnsan Fizyolojisi. Widmaier EP, Raff H, Strang KT. Vander (çev.ed) Demirgören S. 2010.
Tıbbi Fizyoloji. Guyton AC, Hall JE. Çavuşoğlu H, Çağlayan Yeğen B. (çev.ed), 2007.
Moleküler Hücre Biyolojisi, Lodish, Geçkil H, Özmen M., Yeşilada Ö. (çev.ed), 2008.
Hücre: Moleküler Yaklaşım, Cooper , Sakızlı M., Atabey N. (çev.ed), 2004

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunumlar, laboratuvar uygulamaları (anatomi, histoloji, tıbbi biyoloji, biyokimya), mesleksel beceriler uygulamaları, küçük grup çalışmaları (KGÇ), etik uygulamaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (%21)
2 PDÖ PDÖ Notu (%4)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 2
b) Yıl içi başarı notu (YBN) ÖBD lerden alınan not ortalamasının %84'ü ve PDÖ notu ortalamalarının %16'sı olmak üzere 100 üzerinden hesaplanır.
YBN 80 ve üzeri = DBN 80 ve üzeri = Muaf = Başarılı
YBN %50si + DSD %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı
YBN %50si + BN %50 si = DBN 65 ve üzeri = Başarılı

Değerlendirme Kriteri

ÖBD, kuramsal ve uygulama sınavından oluşur. Değerlendirmenin kuramsal %82sini, uygulama %12sini oluşturur.
HBD değerlendirmeleri yeterliliğe dayalı olarak yapılır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 77 1 77
Grup çalışması 11 2 22
Uygulama 19 2 38
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 7 10 70
Blok sonu sınavına hazırlık 1 60 60
Blok sonu sınavı 1 3 3
Uygulama sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 271

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1522
ÖK.2522
ÖK.3522
ÖK.4522
ÖK.5522
ÖK.65
ÖK.75
ÖK.85