DERS ADI

: KADIN DOĞUM-ÜROLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÜGE 3503 KADIN DOĞUM-ÜROLOJİ ZORUNLU 0 0 0 12

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SABAHATTİN ALTUNYURT

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı normal ve riskli gebeliklerin izlemi ile jinekolojik ve ürolojik hastalıkların tanı ve tedavi bilgilerinin edinilmesini ve uygulanmasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kadın genital sistem tümörlerinde etyopatogenezi açıklayabilme, tanı ve tedavisini anlatabilme
2   Pelvik kitlesi olan hastaya yaklaşımı değerlendirebilme
3   Kadın infertilitesi etiyolojisini tanımlayabilme, tanısını açılayabilme ve tedavisini belirleyebilme
4   Gebelik izlemini (doğum öncesi bakım, bağışıklanma ve beslenme) uygulayabilme, gebelik komplikasyonlarını tanımlayabilme
5   Preeklampsi-eklampsi etyopatogenezini tanımlayabilme, tanısını açılayabilme ve tedavisini
6   Normal doğum, izlemi ve doğumunu yaptırabilme
7   Menstruel siklüs bozuklukları etiyolojisini tanımlayabilme, tanısını açılayabilme ve tedavisini belirleyebilme
8   Üriner sistem taş hastalığı tanısını koyabilme, tedavisini uygulayabilme, korunma ilkelerini tartışabilme
9   BPH tanısı koyabilme, tedavisini yönlendirebilme
10   Skrotal kitle etyopatogenezini tanımlayabilme, ayırıcı tanısını yapabilme, tedavisini yönlendirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Üreme Endrokrinolojisi
2 Normal Gebelik Takibi, Gebelikte Kanama ve Bulantı/Gebelikte Hipertansif Hastalıklar
3 Doğum Distosiler, Postpartum Kanamalar
4 Pelvik Ağrı ve Dismenore / Adet Düzensizliği - Akıntı
5 Aile Planlaması - Üreme Çağı Periyodik Kadın Takibi ve Jinekolojik Kanserler
6 Adetlerin Kesilmesi
7 Hematüri
8 İşeme Bozuklukları Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Berek and Novak's Gynecology, ed. Berek SJ, Lippincott Williams & Wilkins, 2007
Normal ve Sorunlu Gebelikler, çev ed.Şener T, 2009.
Campell's Urology. Wein AJ, 2005
Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp, S.O. Pelikan Yayıncılık, 2009

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Hasta başı teorik,
Sunum,
Laboratuvar uygulamaları (radyoloji, nükleer tıp),
Poliklinik/doğumhane çalışması,
Task tanıtım/tartışma oturumları,
Nöbet,
Olgu sunumu

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (Kuramsal) (%50)
2 NKS Nöks (%30)
3 TSD Task Sonu Süraç Değerlendirme (%20)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Blok başarı notu 65'dir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 3
a) Blok sonu NÖKS ve kuramsal değerlendirme sınavına girebilmek için task sonu süreç değerlendirmede ilgili bloktaki task sayısının en az % 70'inden 60 ve üzeri not alınmalıdır. Ayrıca blok sonu değerlendirmede blokta yer alan tüm tasklara ait task sonu süreç değerlendirme notlarının ortalaması, NÖKS ve kuramsal değerlendirme notlarından her birinin 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Bloktan başarılı olmak için blok başarı notu en az 65 olmalıdır.
b) İlgili bloktaki task sayısının en az % 70 inden (4 ve 5 tasktan oluşan bloklarda sırasıyla 3 ve 4 taskta; 6, 7 ve 8 tasktan oluşan bloklarda sırasıyla 4, 5 ve 6 taskta; 9 tasktan oluşan bloklarda 6 taskta 60 ve üzeri not alınmadığı taktirde blok tekrar edilir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Sunum 58 1 58
Alan Çalışmaları (sağlık ocağı) 1 8 8
Hasta Başı Teorik 40 2 80
Task Tanıtımı /tartışması 8 2 16
Uygulama 13 1 13
Poliklinik/Servis Çalışmaları 30 2 60
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 8 7 56
Hasta Dosyası Hazırlama 8 1 8
Blok Sonu Sınavı 1 2 2
NÖKS 1 1 1
Task sonu süreç değerlendirme 8 1 8
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 310

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155443323333334
ÖK.255433323333334
ÖK.355443323333334
ÖK.455445325333334
ÖK.555443323333334
ÖK.6555354
ÖK.75543332333334
ÖK.855553323333334
ÖK.95553334
ÖK.105553334