DERS ADI

: NÖROLOJİ-PSİKİYATRİ 301

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SBL 3505 NÖROLOJİ-PSİKİYATRİ 301 ZORUNLU 0 0 0 12

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR BERNA BİNNUR AKDEDE

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sinir sistemi hastalıkları ile çocukluk ve yetişkinlikte ortaya çıkan ruhsal bozukluklarında koruyucu sağlık, tanı ve tedavi ilkelerinin kavranmasını sağlamaktır.
  

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Nörolojik muayene yapabilme
2   İnmede etyopatogenezi açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
3   Periferik sinir sistemi tutuluşunun etyopatogenezi açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
4   Baş dönmesine etyopatogenezi açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
5   Epilepsi ve epileptik sendromları sınıflandırabilme, nöbet geçiren bir hastada nöbetin anatomik lokalizasyonunu belirleyebilme, klinik özellikleriyle ayırt edebilme, kullanılan ilaçları sınıflandırabilme, acil tedaviyi planlayabilme
6   Psikiyatrik muayenenin temel ilkelerini tanımlayabilme
7   Gerçeği değerlendirme bozukluğu, duygudurum bozukluğu ve anksiyete bozukluklarında ayırıcı tanıyı tartışabilme, klinik, etiyolojik ve epidemiyolojik özellikleri tanımlayabilme, farmakolojik tedavileri planlayabilme, psikoterapi türlerini tanımlayabilme
8   Psikiyatrik bozukluğu olan hasta yakınları ile uygun işbirliği yapabilme
9   Çocuk ve ergende ruhsal değerlendirmede temel ilkeleri tanımlayabilme (BK)
10   Çocuk, ergen ve ailesi ile etkileşimde uygun iletişim kurabilme ve etik yaklaşım gösterebilme
11   Çocukluk ve ergenlikte sık görülen psikiyatrik hastalıkların ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini açıklayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Felç 
2 Felç 
3 Baş ağrısı/Baş dönmesi 
4 Bilinç Kaybı/Bilinç Bulanıklığı 
5 Altına Kaçırma
6 Duygu Durum Bozuklukları 
7 Gerçeği Değerlendirmede Bozukluklar 
8 Anksiyete Bozuklukları  Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Comprehensive Textbook of Psychiatry. Sadock BJ, Sadock VA, 2004
Psikiyatrik Semiyoloji: Belirtiler, Bulgular, Sendromlar. Kırpınar İ, Hekimler Yayın Birliği, 2008
Merritt's Neurology, (eds) Rowland LP, Pedley TA, 2009

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Hasta başı teorik,
Sunum,
Laboratuvar uygulamaları,
Poliklinik çalışması,
Task tanıtım/tartışma oturumları,
Nöbet,
Olgu sunumu

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (Kuramsal) (%50)
2 NKS Nöks (%30)
3 TSD Task Sonu Süraç Değerlendirme (%20)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Blok başarı notu 65 dir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 3
a) Blok sonu NÖKS ve kuramsal değerlendirme sınavına girebilmek için task sonu süreç değerlendirmede ilgili bloktaki task sayısının en az % 70 inden 60 ve üzeri not alınmalıdır. Ayrıca blok sonu değerlendirmede blokta yer alan tüm tasklara ait task sonu süreç değerlendirme notlarının ortalaması, NÖKS ve kuramsal değerlendirme notlarından her birinin 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Bloktan başarılı olmak için blok başarı notu en az 65 olmalıdır.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama  8 4 32
Task tanıtımı/tartışması  8 2 16
Sunum  42 1 42
Hasta başı teorik  64 2 128
Hasta dosyası hazırlama  8 2 16
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 8 3 24
Task sonu değerlendirmeye hazırlık 8 2 16
Blok sonu sınavına hazırlık 1 16 16
NÖKS  1 2 2
Blok Sonu sınavı  1 2 2
Task sonu süreç değerlendirme 8 1 8
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 302

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1555
ÖK.255443323333334
ÖK.355443323333334
ÖK.455443323333334
ÖK.555443323333334
ÖK.6555
ÖK.755443323333334
ÖK.8555
ÖK.9555
ÖK.10555
ÖK.1155445323333334