DERS ADI

: KBB-GÖZ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KBG 3506 KBB-GÖZ ZORUNLU 0 0 0 6

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR FERİT HAKAN ÖNER

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı işitme ve dengeyle ilişkili organların normal yapı ve işlevlerinin hatırlanarak bunlarla ilişkili hastalıkları avrayabilmeyi, kulak burun boğaz muayenesini öğrenmeyi ve sık rastlanılan üst solunum yolu hastalıklarında tanı ve tedaviyi öğrenme ile birlite gözün normal anatomik yapısını, dokuların işlevlerini, görmenin oluşumunu, görme azalması ve  kırmızı göz yapan nedenlerin ayrıcı tanısını kavrayabilmeyi sağlamaktır.
   

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Burun, boğaz ve boyun muayenesinin yapabilme
2   Burun kanamasını durdurabilme
3   Otitis media tablolarının belirti ve bulgularını tanıyabilme, tedavi prensiplerini açıklayabilme
4   İşitme kaybının varlığının anlaşılmasında kullanılan odyolojik testlerin yorumlanabilmesi
5   Yetişkin dönemi kulak hastalıklarının (otoskleroz, Meniere Hastalığı, presbiakuzi) oluşum mekanizmasının anlatabilme, tanı ve tedavilerini açıklayabilme
6   Tükürük bezi hastalıklarını tanıyabilme
7   Görme keskinliğini ölçebilme, Renkli görme muayenesini yapabilme, görme alanı (konfrontasyon) muayenesi yapabilme, ışık reaksiyonu bakabilme ve direkt oftalmoskopi yapabilme
8   Işığın gözde kırılmasını ve görmenin oluşumunu anlatabilme ve kırma kusurları ile ilişkilendirebilme
9   Kırmızı göz oluşturan nedenleri anlatabilme ve şikayetin kaynağını oluşturan hastalıkları tartışabilme
10   Göz tansiyonun oluşumunu açıklayabilme glokomun tiplendirmesi ve akut açı kapanması glokomunun acil tedavisini ve önemini irdeleyebilme
11   Kataraktın tanısı ve tedavisini tartışabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kırmızı Göz 
2 Görme Azalması 
3 İşitme Kaybı 
4 Boğaz Ağrısı  Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi, Çelik O. (ed), 2007.
Essential Otolaryngology, K.J. Lee, 2004 
Kulak Hastalıkları, Akyıldız AN, 2002  
Otolaringoloji Temel Bilgiler, Seiden AM (çev ed) Kaleli Ç,  2003.
Clinical Ophthalmology , J Kanski 
General Ophthalmology, D. Vaughan 

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Hasta başı teorik,
Sunum,
Laboratuvar uygulamaları,
Poliklinik çalışması,
Task tanıtım/tartışma oturumları,
Nöbet,
Olgu sunumu

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (Kuramsal) (%50)
2 NKS Nöks (%30)
3 TSD Task Sonu Süraç Değerlendirme (%20)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Blok başarı notu 65 dir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 3
a) Blok sonu NÖKS ve kuramsal değerlendirme sınavına girebilmek için task sonu süreç değerlendirmede ilgili bloktaki task sayısının en az % 70 inden 60 ve üzeri not alınmalıdır. Ayrıca blok sonu değerlendirmede blokta yer alan tüm tasklara ait task sonu süreç değerlendirme notlarının ortalaması, NÖKS ve kuramsal değerlendirme notlarından her birinin 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Bloktan başarılı olmak için blok başarı notu en az 65 olmalıdır.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Sunum  20 1 20
Hasta başı teorik  10 2 20
Task tanıtımı/tartışması  4 2 8
Uygulama 10 2 20
Grup çalışması  25 2 50
TSÖD sınavına hazırlık  4 2 8
Hasta dosyası hazırlama  4 2 8
Blok sonu sınavına hazırlık 1 5 5
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 4 2 8
NÖKS  1 2 2
Blok Sonu sınavı  1 1 1
Task sonu süreç değerlendirme 4 1 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 154

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.355443323333334
ÖK.45
ÖK.555443323333334
ÖK.65
ÖK.7554
ÖK.855
ÖK.955443323333334
ÖK.1055443323333334
ÖK.1153