DERS ADI

: ACİL TIP 301

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ACL 3502 ACİL TIP 301 ZORUNLU 0 0 0 13

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SEMİH KÜÇÜKGÜÇLÜ

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, acil tıbbı ilgilendiren belirti ve bulgularla sağlık kuruluşuna başvuran hastanın tanısının konması, ayırıcı tanısının yapılması, tedavisinin yönetilmesi ve yönlendirilmesi konusunda bilgi ve beceri edinilmesini sağlamaktır.
  

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Travma hastasına genel yaklaşım kurallarını açıklayabilme, bulgularını ayırt edebilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, yönetimlerinde öncelikleri tanımlayabilme
2   Şoklu hastada sıvı resusitasyon hedeflerini tartışabilme ve uygulanabilecek tedavileri düzenleyebilme
3   Yoğun bakım hastasında temel izlem ilkelerini akıl edebilme, genel tedavi ilkelerini bir araya getirebilme, mekanik ventilasyon endikasyonlarını tartışabilme
4   SIRS, sepsis ve çoklu organ yetersizliği ile ilişkili patolojileri açıklayabilme
5   Adli ölü muayenesini yapabilme, ölümün medikolegal yönünün değerlendirmesinde adli otopsi ve hekim sorumluluğunu tanımlayabilme
6   Adli olgularda etik ve yasal sorumlulukları tanımlayabilme
7   Zehirlenen hastayı tanıyabilme, diğer hastalık ve durumlardan ayırtedebilme (BA), tedavisini planlayabilme, değerlendirebilme, çözümleyebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mezuniyet Öncesi Travma Kursu 
2 Birinci Basamak Adli Hekimlik Kursu 
3 Hastane Stabilizasyonu 
4 CPR
5 Geç Komplikasyonlar 
6 Siyanoz 
7 Zehirlenme 
8 Ölümün Medikolegal Yönü  Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Anestezide Güncel Konular II. Nobel Tıp Kitabevi, 2010 
Yoğun Bakım, Current Clinical Strategies, Güncelleştirme ve Düzeltmeler, Nobel Tıp Kitabevi, 2005 
Klinik Farmakoloji, O. Kayaalp 
Cerrahi İnfeksiyon, İ.Sayek, A.Çoker, S.Sökmen Güneş kitabevi, İzmir, 2001 
Klinik Nutrisyon Temel Kavramlar, Nobel Tıp Kitabevi, 2004 
Miller's Anesthesia, sixth edition, 2005.
ERC Guidelines 2010, www.erc.edu veya  www.resuistasyon.org.tr 
Clinical Anesthesiology, Morgan GE, Mikhail MS, 2006.
  

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Hasta başı teorik,
Sunum,
Laboratuvar uygulamaları (radyoloji, nükleer tıp),
Poliklinik çalışması,
Task tanıtım/tartışma oturumları,
Nöbet,
Olgu sunumu

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (Kuramsal) (%50)
2 NKS Nöks (%30)
3 TSD Task Sonu Süraç Değerlendirme (%20)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Blok başarı notu 65 dir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 3
a) Blok sonu NÖKS ve kuramsal değerlendirme sınavına girebilmek için task sonu süreç değerlendirmede ilgili bloktaki task sayısının en az % 70 inden 60 ve üzeri not alınmalıdır. Ayrıca blok sonu değerlendirmede blokta yer alan tüm tasklara ait task sonu süreç değerlendirme notlarının ortalaması, NÖKS ve kuramsal değerlendirme notlarından her birinin 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Bloktan başarılı olmak için blok başarı notu en az 65 olmalıdır.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama  31 1 31
Ders Anlatımı 117 1 117
Hasta başı teorik  48 1 48
TSÖD sınavına hazırlık  8 2 16
Kuramsal sınava hazırlık  1 20 20
Sunum hazırlama  1 1 1
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 8 5 40
Hasta hazırlama 3 1 3
Nöbet 3 14 42
Task Sonu Öğrenci Değerlendirme (TSÖD) 8 1 8
NÖKS(Nesnel Örgün Klinik Sınav) 1 2 2
Kuramsal Sınav  1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 330

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1555533333333
ÖK.2555533333333
ÖK.3555533333333
ÖK.4555533333333
ÖK.5555
ÖK.655
ÖK.7555533333333