DERS ADI

: SOLUNUM-DOLAŞIM 301

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SDL 3403 SOLUNUM-DOLAŞIM 301 ZORUNLU 0 0 0 13

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR BAHRİ AKDENİZ

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıklarının etyopatogenezinin, tanı, ayırıcı tanı ve tedavi ilkelerinin kavranmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Akciğerin enfeksiyon hastalıklarının etiyolojisini anlatabilme, tanı ve tedavisini planlayabilme
2   Astım epidemiyolojini, risk faktörlerini ve fizyopatolojisini açıklayabilme, tanı, tedavisini uygulayabilme, korunma ilkelerini, akut atak tanı ve tedavisini yapabilme
3   KOAH epidemiyolojini, risk faktörlerini ve fizyopatolojisini açıklayabilme, tanı, tedavisini uygulayabilme, korunma ilkelerini, stabil dönem ve alevlenmelerin tanı ve tedavisini yapabilme
4   Akciğer kanseri tanısını koyabilme, evrelendirebilme, tedavisini yönlendirebilme, risk faktörlerini tartışabilme
5   Sigara ve tütün bağımlılığı epidemiyolojisi, patogenezi, tanımı ve tansını tartışabilme, korunma ve mücadele yollarını uygulayabilme
6   Kardiyovasküler hastalıkların epidemiyolojini, risk faktörlerini ve fizyopatolojisini açıklayabilme, tanı, tedavisini uygulayabilme, korunma ilkelerini tartışabilme
7   Kalp yetersizliğinin etyopatogenezini açıklayabilme, tanısını koyabilme ve tedavisini planlayabilme
8   Hipertansiyon etyopatogenezini açıklayabilme, sınıflandırabilme, tanı ve ayırıcı tanısını yapabilme, tedavisini planlayabilme korunma ilkelerini tartışabilme
9   Cerrahi damar hastalıklarının tanısını koyabilme, tedavisini yönlendirebilme, korunma ilkelerini açıklayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öksürük
2 Hemoptizi/Hırıltı
3 Dispne 1
4 Hipertansiyon / Dispne 2
5 Göğüs Ağrısı
6 Çarpıntı
7 Çabuk Yorulma/Periferik Dolaşım Sorunları
8 Göğüs cerrahisi
9 Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji S. Oğuz Kayaalp, Hacettepe-Taş Kitapçılık, 1998.
Solunum Hastalıkları. Editörler; Çöplü L, Kaya A. Poyraz Yayıncılık, 2007
Kalp ve Damar Cerrahisi, Paç, Akçevin, Aka, Buket, Sarıoğlu, Nobel Kitap Evi,
Current Diagnosis and Treatment in Cardiology; Michael Crawford (Ed) Lange Med Boks, 2009
Heart Disease. A textbook of cardiovascular medicine.5. Edition. Braunwald E. W.B. Saunders Company. 2008

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Task tanıtımı/tartışması
Hasta başı teorik
Sunum
Uygulama
Poliklinik uygulaması
Nöbet
Olgu Sunumu

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (Kuramsal) (%50)
2 NKS Nöks (%30)
3 TSD Task Sonu Süraç Değerlendirme (%20)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Blok başarı notu 65'dir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 3
a) Blok sonu NÖKS ve kuramsal değerlendirme sınavına girebilmek için task sonu süreç değerlendirmede ilgili bloktaki task sayısının en az % 70'inden 60 ve üzeri not alınmalıdır. Ayrıca blok sonu değerlendirmede blokta yer alan tüm tasklara ait task sonu süreç değerlendirme notlarının ortalaması, NÖKS ve kuramsal değerlendirme notlarından her birinin 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Bloktan başarılı olmak için blok başarı notu en az 65 olmalıdır.
b) İlgili bloktaki task sayısının en az % 70 inden (4 ve 5 tasktan oluşan bloklarda sırasıyla 3 ve 4 taskta; 6, 7 ve 8 tasktan oluşan bloklarda sırasıyla 4, 5 ve 6 taskta; 9 tasktan oluşan bloklarda 6 taskta 60 ve üzeri not alınmadığı taktirde blok tekrar edilir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Sunum 65 1 65
Uygulama 16 2 32
Poliklinik Uygulaması 16 2 32
Hasta başı teorik 40 1 40
Task tanıtımı / tartışması 10 2 20
Blok sonu sınavına hazırlık 1 50 50
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 8 8 64
Hasta dosya hazırlama 10 2 20
Blok sonu sınavı 1 2 2
NÖKS 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 326

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155443323333334
ÖK.255453325333334
ÖK.355443323333334
ÖK.455443323333334
ÖK.555444325333334
ÖK.655443323333334
ÖK.755443323333334
ÖK.855443323333334
ÖK.955443323333334