DERS ADI

: PEDİATRİ 301

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PED 3406 PEDİATRİ 301 ZORUNLU 0 0 0 14

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ADEM AYDIN

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin öncelikle çocuk sağlığını koruyacak ve anne sütünün önemini bilerek sağlıklı beslenme, büyüme ve gelişmelerini sağlayacak, ayrıca çocuk hastalıklarını aciller ve sık görülenler başta olmak üzere tanıyıp, gerekli girişimlerini belirleyecek bilgi düzeyine ulaşmalarını sağlamak, bu bilgiyi çocuk ve ailesiyle etkin ve doğru bir iletişim kuracak şekilde kullanmayı ve sürekli öğrenmenin gerekliliği ile birikte doğru bilgiye ulaşma yollarını öğretmektir

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çocuğu ailesi ve çevresiyle birlikte biyolojik, ruhsal ve toplumsal boyutlarıyla bütüncül olarak değerlendirebilme
2   Sağlıklı çocuk izleminin temel ilkelerini tartışabilme
3   Yenidoğan hastalıklarının etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
4   Pediatrik acil hastalıkların etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
5   Pediatrik endokrinolojik hastalıkların etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
6   Pediatrik romatolojik hastalıkların etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
7   Pediatrik kardiyolojik hastalıkların etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
8   Pediatrik hematolojik hastalıkların etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
9   Pediatrik nörolojik hastalıkların etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
10   Pediatrik onkolojik hastalıkların etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
11   Pediatrik nefrolojik hastalıkların etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
12   Pediatrik metabolik hastalıkların etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
13   Pediatrik gastrointestinal sistem ve beslenme ile ilişkili hastalıkların etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Prodedötik 
2 Sağlıklı Çocuk İzlemi
3 Yenidoğanda Sarılık ve Sepsis
4 Öksürük/Solunum Sıkıntısı Soluk Çocuk
5 Ödemli Çocuk Malnütrisyonlu Çocuk
6 Kas İskelet Yakınmaları olan Çocuk Doğumsal Kalp Hastalığı
7 Acil Çocuğa Yaklaşım Puberte ve Pubertal Bozukluklar
8 Bilinç Bulanıklığı Karında Kitlesi olan Çocuğa Yaklaşım
9 Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynaklar 
1. Klinik ve poliklinik taskları çalışma rehberleri 
2. Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed, W.B. Saunders, 2008 
 
Yardımcı kaynaklar 
Temel Pediatri: Editörler: E. Hasanoğlu, R. Düşünsel, A. Bideci. Güneş Tıp Kitabevleri, 2010,
Pediatri. Osborn LM, DeWitt TG, First LR, Zenel JA (eds). Çeviri editörü: Yurdakök M. Güneş Kitabevi, 2007 
Pediatrik Tanı ve Tedavide Pratik Yaklaşımlar. Kliegman RM, Greenbaum LA, Lye PS (eds). Çeviri editörü: Narlı N. Nobel Tıp Kitabevleri, 2007 
Olgu Sunumları İle Çocuk Hastalıkları, Editör: Salih Kavukçu,  İzmir Güven Kitabevi 2005 
Pediatrik Endokrinoloji Kitabı, Editörler; Hülya Günöz, Gönül Öcal, Nurşen Yordam, Selim Kurtoğlu. 2003 
Handbook of Clinical Pediatric Endocrinology. Ed: CGD Brook, RS Brown. Blackwell Publishing, 2008 
Pediatric Neurology, Fourth Edition, Editors: Kenneth F. Swaiman, Staphen Ashwal, Donna M. Ferriero, Mosby Elsevier, Philadelphia 2006 

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Task tanıtımı/tartışması
Hasta başı teorik
Sunum
Uygulama
Poliklinik uygulaması
Nöbet
Olgu Sunumu

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (Kuramsal) (%50)
2 NKS Nöks (%30)
3 TSD Task Sonu Süraç Değerlendirme (%20)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Blok başarı notu 65 dir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 3
a) Blok sonu NÖKS ve kuramsal değerlendirme sınavına girebilmek için task sonu süreç değerlendirmede ilgili bloktaki task sayısının en az % 70 inden 60 ve üzeri not alınmalıdır. Ayrıca blok sonu değerlendirmede blokta yer alan tüm tasklara ait task sonu süreç değerlendirme notlarının ortalaması, NÖKS ve kuramsal değerlendirme notlarından her birinin 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Bloktan başarılı olmak için blok başarı notu en az 65 olmalıdır.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 105 1 105
Uygulama 26 1 26
Hasta başı teorik 36 1 36
Task tanıtımı/tartışması 13 1 13
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 7 12 84
Propedötik haftası 1 5 5
Hasta dosyası hazırlama 7 3 21
Blok sonu sınavına Hazırlık 1 60 60
NÖKS 1 1 1
Blok Sonu sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 353

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1554
ÖK.25554
ÖK.355553323333334
ÖK.455553323333334
ÖK.555553323333334
ÖK.655553323333334
ÖK.755553323333334
ÖK.855553323333334
ÖK.955553323333334
ÖK.1055553323333334
ÖK.1155553323333334
ÖK.1255553323333334
ÖK.1344444444444444