DERS ADI

: GİS-KİTLELER-ENFEKSİYON

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GKE 3405 GİS-KİTLELER-ENFEKSİYON ZORUNLU 0 0 0 13

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SEYMEN BORA

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, GİS in enflamatuvar, dejeneratif, vasküler ve mekanik hastalıklarının ve bu hastalıklara dahili ve cerrahi yaklaşımın kavranması; enfeksiyon hastalıklarının temel etkenlerini, tanı-ayırıcı tanısını ve tedavi ilkelerinin öğrenilmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   GİS enfeksiyonlarının patogenezini açıklayabilme ve ayırıcı tanı, tanı ve tedavilerini tartışabilme
2   Gastrit ve peptik ülser ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini açıklayabilme
3   İnflamatuvar barsak hastalıkları etyopatogenezini açıklayabilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini açıklayabilme
4   GİS kanal tümörleri tanısını koyabilme
5   Sarılık etyopatogenezini açıklayabilme, ayırıcı tanı ve tanıyı koyabilme ve tedavisini planlayabilme
6   Primer ve sekonder karaciğer tümörlerinde etyopatogenezi açıklayabilme, tanı ve tedavisini anlatabilme
7   Akut karın etiyolojisini açıklayabilme (BK), ayırıcı tanı ve tanısını koyabilme (BA) ve tedavisini yönlendirebilme
8   HIV/AIDS patogenezini açıklayabilme, tanı ve tedavisini tartışabilme
9   Hastane enfeksiyonlarının önemini ve korunma ilkelerini tartışabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Propedötik
2 Propedötik
3 Sarılık/Asit/Karında Kitle (Dahili)
4 Sarılık/Asit/Karında Kitle (Cerrahi)
5 Karında Ağrı ve GİS Kanama / Diare Konstipasyon (Dahili)
6 Karında Ağrı ve GİS Kanama / Diare Konstipasyon (Cerrahi)
7 Ateş - 1
8 Ateş - 2
9 Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Harrison's principles and practice of Internal medicine: 17th Edition 2009
Current Diagnosis and Treatment in Gastroenterology. Grendel JH, Mc Quaid KR, Friedman SL (eds) Prentice Hall International, Inc., 2002
Temel Cerrahi, Sayek İ, Güneş Kitabevi, Ankara .
Principles of Surgery, Schwartz S, Mc Graw-Hill, Inc., New York
Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji S. Oğuz Kayaalp, Hacettepe-Taş Kitapçılık, 1998.
Principles and Practice of Infectious Diseases, Mandell, Bennett, Dolin, Churchill Livingstone İnc, 2000.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Task tanıtımı/tartışması
Hasta başı teorik
Sunum
Uygulama
Poliklinik uygulaması
Nöbet
Olgu Sunumu

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (Kuramsal) (%50)
2 NKS Nöks (%30)
3 TSD Task Sonu Süraç Değerlendirme (%20)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Blok başarı notu 65 dir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 3
a) Blok sonu NÖKS ve kuramsal değerlendirme sınavına girebilmek için task sonu süreç değerlendirmede ilgili bloktaki task sayısının en az % 70'inden 60 ve üzeri not alınmalıdır. Ayrıca blok sonu değerlendirmede blokta yer alan tüm tasklara ait task sonu süreç değerlendirme notlarının ortalaması, NÖKS ve kuramsal değerlendirme notlarından her birinin 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Bloktan başarılı olmak için blok başarı notu en az 65 olmalıdır.
b) İlgili bloktaki task sayısının en az % 70 inden (4 ve 5 tasktan oluşan bloklarda sırasıyla 3 ve 4 taskta; 6, 7 ve 8 tasktan oluşan bloklarda sırasıyla 4, 5 ve 6 taskta; 9 tasktan oluşan bloklarda 6 taskta 60 ve üzeri not alınmadığı taktirde blok tekrar edilir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Sunum 71 1 71
Hasta Başı Teorik 35 2 70
TASK Tanıtımı ve tartışması 7 2 14
Uygulama 28 2 56
Blok sonu sınavına hazırlık 1 40 40
Hasta dosyası hazırlama 8 2 16
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 8 8 64
Blok sonu teorik sınavı 1 2 2
NÖKS 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 334

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155443323333334
ÖK.255443323333334
ÖK.355443323333334
ÖK.4554
ÖK.555443323333334
ÖK.6554
ÖK.75544333333334
ÖK.85544333333334
ÖK.955