DERS ADI

: DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 301

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DTB 3404 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 301 ZORUNLU 0 0 0 14

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR FATİH DEMİRKAN

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, lenfadenopati, kanama diyatezi, anemi, anüri/oligüri, ödem, karın ağrısı, karında kitle, GİS kanamaları, galaktore, boyunda kitle, ağızda kuruluk gibi klinik tabloların mekanizmalarının, ayırıcı tanı ve tedavilerinin kavranmasını sağlamaktır.
  

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Nefrolojik hastalıkların etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
2   Hematolojik hastalıkların etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
3   Geriyatrik hastalıkların etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
4   Onkolojik hastalıkların etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
5   Endokrinolojik hastalıkların etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme
6   Romatolojik hastalıkların etyopatogenezinin açıklayabilme, fizik bakısını yapabilme, tanısal inceleme sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanı ve tanısını tartışabilme, tedavi ilkelerini tanımlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ödem ve İdrarda Azalma
2 Ödem ve İdrarda Azalma
3 Hormon hastalıkları
4 Ağızda Kuruluk / Boyunda Kitle
5 Solukluk Halsizlik
6 Lenfadenapatiler; Kanama
7 Memede kitle
8 Endokrin kitleler
9 Sınav

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Harrison s principles and practice of Internal medicine 17th Edition 2009

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Task tanıtımı/tartışması
Hasta başı teorik
Propedötik
Sunum
Uygulama
Poliklinik uygulaması
Nöbet
Olgu Sunumu

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (Kuramsal) (%50)
2 NKS Nöks (%30)
3 TSD Task Sonu Süraç Değerlendirme (%20)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Blok başarı notu 65 dir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 25 bent 3
a) Blok sonu NÖKS ve kuramsal değerlendirme sınavına girebilmek için task sonu süreç değerlendirmede ilgili bloktaki task sayısının en az % 70 inden 60 ve üzeri not alınmalıdır. Ayrıca blok sonu değerlendirmede blokta yer alan tüm tasklara ait task sonu süreç değerlendirme notlarının ortalaması, NÖKS ve kuramsal değerlendirme notlarından her birinin 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Bloktan başarılı olmak için blok başarı notu en az 65 olmalıdır.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 27 2 54
Task tanıtımı/tartışması 9 2 18
Sunum 58 1 58
Hasta başı teorik 40 2 80
Blok sonu sınavına hazırlık  1 50 50
Hasta dosyası hazırlama  8 2 16
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 8 10 80
NÖKS 1 1 1
Blok sonu sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 360

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155443323333334
ÖK.255443323333334
ÖK.355443333333334
ÖK.455443323333334
ÖK.555443323333334
ÖK.655443323333334