DERS ADI

: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KBG 3402 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ ZORUNLU 0 0 0 4

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MÜJDE SOYTÜRK

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, klinik stajlar başlamadan önce tanısal yöntemler, akılcı ilaç kullanımı, enfeksiyon kontrolü konularında temel bilgi ve becerilerin edinilmesini; tıp pratiğinde kanıta dayalı uygulamaların temel ilkelerinin kavranmasını sağlamaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tanısal tıp yöntemlerinin temel ilkelerini tanımlayabilme (BK), hasta tanı, tedavi ve izlemindeki rollerini tartışabilme (BA)
2   Kanıta dayalı tıp ilkelerini açıklayabilme (BK), tıbbi bilgiyi eleştirel olarak değerlendirebilme (BA)
3   Akılcı ilaç kullanımının ilkelerini tanımlayabilme (BK), örnekler ile açıklayabilme (BA)
4   Enfeksiyon kontrolünün önemini açıklayabilme (BK), alınacak önlem ve uygulamaları tartışabilme (BA)

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanısal tıp birimlerinin uygulamada kullandıkları yöntemlerin temel ilkelerinin tanımlanması Hasta sonuçlarının yorumlanmasında dikkat edilecek noktalar Tanısal birimlerin uygulama alanlarının tanıtılması
2 Akılcı ilaç kullanımı kavramı ilkeleri Akılcı ilaç kullanımı ilkeleri Uygulama örnekleri Kanıta dayalı tıp kavramı Tıbbi bilgiyi eleştirel olarak değerlendirmede temel ilkeler
3 Enfeksiyon kontrolünde temel ilkeler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods.John Bernard Henry.2012
Basic& Clinical Pharmacology, Katzung BG, McGraw-Hill, 2007

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumları, sunumlar, uygulamalar, küçük grup çalışmaları (KGÇ)

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 BSV Blok Sonu Sınavı (Kuramsal) (%50)
2 NKS Nöks (%30)
3 TSD Task Sonu Süraç Değerlendirme (%20)


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Blok 3 ayrı kurs şeklinde yapılanır. Değerlendirme tümünden ayrı ayrı yeterliliğe dayalı olarak yapılır.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 52 1 52
PDÖ 2 3 6
Uygulama 3 2 6
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 3 6 18
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 3 2 6
Diğer Kısa Sınav 3 1 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 91

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.111
ÖK.2111
ÖK.311
ÖK.4111