DERS ADI

: PEDİATRİ 401

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PED 4606 PEDİATRİ 401 ZORUNLU 10

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR YEŞİM ÖZTÜRK

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin bu döneme kadar öğrenmiş olduğu sağlıklı bebek, çocuk ve adölesanların normal büyüme ve gelişiminin izlemi, yaşlara göre yapılması gereken sağlık tarama programını ve tedavilerini pekiştirmek, çocukluk çağında sık görülen hastalıkların tanı, tedavi ve profilaksisini pratik olarak uygulamasını sağlamaktır.
  

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çocuğu ailesi ve çevresiyle birlikte biyolojik, ruhsal ve toplumsal boyutlarıyla bütüncül olarak değerlendirebilme
2   Sağlıklı çocuk izlemini yapabilme
3   Hasta anamnezini alabilme, fizik bakısını yapabilme, gerekli tanısal incelemeleri isteyebilme, sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanısını tartışabilme ve tanısını koyabilme
4   Sık görülen hastalıkları tedavi edebilme
5   Acil çocuk hastayı değerlendirme, gerekli acil müdahaleyi yapabilme
6   Tanı ve tedavi için gerekli temel tıbbi becerileri uygulayabilme
7   Hasta ve hasta ve yakınları ile uygun iletişimi kurabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Klinik uygulama
2 Klinik uygulama
3 Klinik uygulama
4 Klinik uygulama
5 Klinik uygulama
6 Klinik uygulama
7 Klinik uygulama
8 Klinik uygulama

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Nelson Textbook of Pediatrics, 2007 
Pediatrik Endokrinoloji Kitabı, Günöz H, Öcal G, Yordam N, Kurtoğlu S., 2003
Endokrinoloji El Kitabı. Bölüm 3, 2001.
Temel Pediatri Kitabı, 2009,
Aileler ve Hekimler için Fenilketonüri Rehberi, Öztürk Y, Mutlu SS, Palme Kitabevi, 2010.
www.cdc.gov 
www.aap.org 
www.who.int  
Textbook of Pediatric Emergency Medicine, Fleisher GR, Ludwig S, Henretig FM, (eds), 2006.
Olgu Sunumları ile Çocuk Hastalıkları. Kavukçu S (ed),. 2005 
Pediatric Nephrology. Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, Yoshikawa N (eds), 2009 

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Poliklinik uygulaması
Hasta başı uygulama
Hasta vizitleri
Multidisipliner konseyler
Makale ve olgu sunumları
Etik uygulamalar
Nöbet

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem VI intörnlük rotasyonları Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 24 bent 4
(4) Tıp Doktorluğu Öğretim Programında dönem VI'yı oluşturan uygulama dilimlerinde başarı derecesi Yeterli/Yetersiz şeklinde değerlendirilir. Bir öğrencinin bir uygulama dilimindeki başarı derecesinin Yeterli olarak değerlendirilebilmesi için o öğrencinin devam şartlarını sağlamış, ilgili klinik, poliklinik ve laboratuar çalışmalarının en az % 90'ına fiilen katılmış, nöbetlerini tutmuş ve eğitim-öğretim programlarında gösterilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu, düzenlenen Yeterlik Belgeleri ile kanıtlaması gerekir. Yetersizlik halinde uygulama diliminin tekrarlanması gerekir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Hasta başı uygulama  8 9 72
Hasta viziti 8 5 40
Olgu sunumu  8 1 8
Nöbet  6 16 96
Sunum hazırlama  1 2 2
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 8 5 40
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 258

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15
ÖK.2555555555555
ÖK.355555555555555
ÖK.45555555555
ÖK.5555555555555
ÖK.655
ÖK.75