DERS ADI

: AİLE HEKİMLİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AHE 4601 AİLE HEKİMLİĞİ ZORUNLU 5

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TOLGA GÜNVAR

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu stajın amacı, öğrencilere, daha önceki sınıflarda edindikleri teorik ve pratik bilgileri, sağlığı geliştirme, koruma, tedavi, bakım, destek ve rehabilitasyon girişimlerini birlikte uygulayabilecek, birinci basamak hekiminin sahip olması gereken bilgi ve becerileri kazandırabilmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ayrımlaşmamış sağlık sorunlar ile gelen hastada ilk teması yönetebilme
2   Hastalarla ve yaşadıkları ortamlarda ortaya çıkan problemleriyle ilgilenmede kişi merkezli bir yaklaşım benimseme
3   Hastalığı tanımanın yanı sıra hasta perspektifini kavrama
4   Hastanın kişiliğine saygı temelinde etkili bir ortaklık ilişkisi oluşturma ve iyi iletişim kurabilme
5   Spesifik karar verme sürecini rahatsızlıkların toplum içindeki prevalans ve insidansıyla ilişkilendirebilme
6   Sağlığı geliştirme, koruma, tedavi, bakım, destek ve rehabilitasyon girişimlerini birlikte uygulayabilme ve koordine edebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Aile Sağlığı Merkezi çalışması
2 Aile Sağlığı Merkezi çalışması
3 Aile Sağlığı Merkezi çalışması
4 Aile Sağlığı Merkezi çalışması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Textbook of Family Medicine. Saultz JW. 2003.
Textbook of Family Practice.Rakel RE, editor. 6th ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 2005

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunumlar
Aile Sağlığı Merkezi çalışması
Poliklinik uygulaması
Küçük grup çalışmaları
Makale ve olgu sunumları
Etik uygulamalar

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem VI intörnlük rotasyonları Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 24 bent 4
(4) Tıp Doktorluğu Öğretim Programında dönem VI'yı oluşturan uygulama dilimlerinde başarı derecesi Yeterli/Yetersiz şeklinde değerlendirilir. Bir öğrencinin bir uygulama dilimindeki başarı derecesinin Yeterli olarak değerlendirilebilmesi için o öğrencinin devam şartlarını sağlamış, ilgili klinik, poliklinik ve laboratuar çalışmalarının en az % 90'ına fiilen katılmış, nöbetlerini tutmuş ve eğitim-öğretim programlarında gösterilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu, düzenlenen Yeterlik Belgeleri ile kanıtlaması gerekir. Yetersizlik halinde uygulama diliminin tekrarlanması gerekir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Poliklinik çalışması 4 20 80
Makale Sunumu 1 1 1
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 4 10 40
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 121

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15555555
ÖK.2555555555
ÖK.3555555
ÖK.4555555
ÖK.5555555
ÖK.655555555555555