DERS ADI

: GENEL CERRAHİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GCH 4601 GENEL CERRAHİ ZORUNLU 2

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SEYMEN BORA

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bu döneme kadar cerrahi hastalıklar ve cerrahi acil durumlar ile ilgili edindikleri bilgileri pekiştirmek, sık rastlanan hastalıkların tanı, acil müdahale ve izlemini planlama konularında hasta sorumluluğu alarak uygulama yapmaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Cerrahi hastalıklara yönelik öykü alabilme
2   Cerrahi hastalıklara yönelik muayenede patolojik bulguları ayırt edebilme, yorumlayabilme
3   Cerrahi hastalıklara yönelik tanısal tetkikleri bilme ve sonuçlarını değerlendirebilme
4   Yatan hasta izlemini yapabilme
5   Tanı ve tedavi için gerekli becerileri uygulayabilme
6   Cerrahi acillerin tanısı koyabilme, değerlendirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Klinik uygulama
2 Klinik uygulama

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Temel Cerrahi, Sayek İ, Güneş Kitabevi, Ankara .
Principles of Surgery, Schwartz S, Mc Graw-Hill, Inc., New York

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Hasta başı uygulama
Hasta vizitleri
Makale ve olgu sunumları
Etik uygulamalar
Nöbet
Multidisipliner konseyler

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem VI intörnlük rotasyonları Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 24 bent 4
(4) Tıp Doktorluğu Öğretim Programında dönem VI'yı oluşturan uygulama dilimlerinde başarı derecesi Yeterli/Yetersiz şeklinde değerlendirilir. Bir öğrencinin bir uygulama dilimindeki başarı derecesinin Yeterli olarak değerlendirilebilmesi için o öğrencinin devam şartlarını sağlamış, ilgili klinik, poliklinik ve laboratuar çalışmalarının en az % 90'ına fiilen katılmış, nöbetlerini tutmuş ve eğitim-öğretim programlarında gösterilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu, düzenlenen Yeterlik Belgeleri ile kanıtlaması gerekir. Yetersizlik halinde uygulama diliminin tekrarlanması gerekir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Hasta başı uygulama  2 10 20
Makale Sunumu 2 1 2
Poliklinik çalışması 2 8 16
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 1 5 5
Nöbet 2 8 16
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 59

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1555555
ÖK.2555
ÖK.355
ÖK.45555555555555
ÖK.555555
ÖK.6555