DERS ADI

: SEÇMELİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC 4608 SEÇMELİ ZORUNLU 4

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR TÜRKAN GÜNAY

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere temel ve klinik tıp bilgilerini pekiştirebilme ve hekimlik becerilerini çağdaş hekimlik anlayışına ve etik ilkelere uygun şekilde uygulama fırsatı sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Seçilen alan ile ilgili temel ve klinik tıp bilgilerini kullanabilme
2   Seçilen alan ile ilgili hizmet sunum sürecini uygulayabilme
3   Biyogüvenlik önlemlerini uygulayabilme
4   Etik ilkelere uygun davranışlar sergileyebilme
5   Hekimlik kimliği ile uyumlu davranışlar gösterebilme
6   Konu ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Disiplin ile ilgili temel tıp bilgilerinin tekrarı İlgili alan ile ilgili tıp uygulamaları
2 İlgili alan ile ilgili tıp uygulamaları
3 İlgili alan ile ilgili tıp uygulamaları
4 İlgili alan ile ilgili tıp uygulamaları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Seçilen alan ile ilgili tıbbi uygulamalar

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem VI intörnlük rotasyonları Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 24 bent 4
(4) Tıp Doktorluğu Öğretim Programında dönem VI yı oluşturan uygulama dilimlerinde başarı derecesi Yeterli/Yetersiz şeklinde değerlendirilir. Bir öğrencinin bir uygulama dilimindeki başarı derecesinin Yeterli olarak değerlendirilebilmesi için o öğrencinin devam şartlarını sağlamış, ilgili klinik, poliklinik ve laboratuar çalışmalarının en az % 90 ına fiilen katılmış, nöbetlerini tutmuş ve eğitim-öğretim programlarında gösterilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu, düzenlenen Yeterlik Belgeleri ile kanıtlaması gerekir. Yetersizlik halinde uygulama diliminin tekrarlanması gerekir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 4 15 60
Uygulama öncesi / sonrası hazırlıklar 4 10 40
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.555
ÖK.655