DERS ADI

: NÖROLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
NOR 4601 NÖROLOJİ ZORUNLU 1

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR VESİLE ÖZTÜRK

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu stajın amacı, öğrencilerin bu döneme kadar öğrenmiş olduğu acil nörolojik durumlar ile hastalıkları tanıma ve yaklaşım ilkeleriyle ilgili bilgilerini pekiştirmek, sık rastlanan nörolojik hastalıkların tanı, tedavi ve izlemlerini pratik olarak uygulamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Nörolojik muayeneyi yapabilme, patolojik bulguları ayırt edebilme, yorumlayabilme
2   Hasta anamnezini alabilme, fizik bakısını yapabilme, gerekli tanısal incelemeleri isteyebilme, sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanısını tartışabilme ve tanısını koyabilme
3   Hasta yönlendirme ve yönetimini gerçekleştirebilme, sık görülen hastalıkları tedavi edebilme
4   Tanı ve tedavi için gerekli temel tıbbi becerileri uygulayabilme
5   Hasta ve hasta ve yakınları ile uygun iletişimi kurabilme
6   Acil nörolojik durumlarda acil yaklaşımı, ilk tetkik ve tedavileri gerçekleştirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Nöroloji Poliklinik Çalışması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Nöroloji Ders e-Kitabı: http://www.itfnoroloji.org
Merritt's Neurology, (eds) Rowland LP, Pedley TA, 2009
Resimli Açıklamaları ile Nöroloji ve Nöroşirürji. Kenneth W. Lindsay, Ian Bone, Robin Callander. Türkçeleştiren ve yayına hazırlayan Mustafa Bozbuğa
İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Nevzat Uzuner, Kürşad Kutluk, Sevin Balkan. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Poliklinik uygulaması
Hasta başı uygulama
Hasta vizitleri
Multidisipliner konseyler
Makale ve olgu sunumları
Etik uygulamalar
Nöbet

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem VI intörnlük rotasyonları Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 24 bent 4
(4) Tıp Doktorluğu Öğretim Programında dönem VI'yı oluşturan uygulama dilimlerinde başarı derecesi Yeterli/Yetersiz şeklinde değerlendirilir. Bir öğrencinin bir uygulama dilimindeki başarı derecesinin Yeterli olarak değerlendirilebilmesi için o öğrencinin devam şartlarını sağlamış, ilgili klinik, poliklinik ve laboratuar çalışmalarının en az % 90'ına fiilen katılmış, nöbetlerini tutmuş ve eğitim-öğretim programlarında gösterilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu, düzenlenen Yeterlik Belgeleri ile kanıtlaması gerekir. Yetersizlik halinde uygulama diliminin tekrarlanması gerekir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Poliklinik çalışması 1 5 5
Makale Sunumu 1 1 1
Hasta viziti 1 10 10
Nöbet 1 8 8
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 1 5 5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 29

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1555
ÖK.255555555555555
ÖK.35555555555
ÖK.455
ÖK.55
ÖK.6555555555555