DERS ADI

: PSİKİYATRİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSK 4601 PSİKİYATRİ ZORUNLU 5

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYŞEGÜL ÖZERDEM

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu stajın amacı, öğrencilerin bu döneme kadar öğrenmiş olduğu acil psikiyatrik durumlar ile hastalıkları tanıma ve yaklaşım ilkeleriyle ilgili bilgilerini pekiştirmek, sık rastlanan psikiyatrik hastalıkların tanı, tedavi ve izlemlerini pratik olarak uygulamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Psikiyatrik öykü alabilme ve ruhsal durum değerlendirmesi yapabilme
2   Hasta anamnezini alabilme, fizik bakısını yapabilme, gerekli tanısal incelemeleri isteyebilme, sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanısını tartışabilme ve tanısını koyabilme
3   Hasta yönlendirme ve yönetimini gerçekleştirebilme, sık görülen hastalıkları tedavi edebilme
4   Tanı ve tedavi için gerekli temel tıbbi becerileri uygulayabilme
5   Hasta ve hasta ve yakınları ile uygun iletişimi kurabilme
6   Acil psikiyatrik durumlarda uygun değerlendirme yapabilme ve tedaviyi planlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Psikiyatri Servis Çalışması
2 Psikiyatri Servis Çalışması
3 Psikiyatri Poliklinik Çalışması
4 Psikiyatri Poliklinik Çalışması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Comprehensive Textbook of Psychiatry. Sadock BJ, Sadock VA, 2004
Psikiyatrik Semiyoloji: Belirtiler, Bulgular, Sendromlar. Kırpınar İ, Hekimler Yayın Birliği, 2008

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Poliklinik uygulaması
Hasta başı uygulama
Hasta vizitleri
Multidisipliner konseyler
Makale ve olgu sunumları
Etik uygulamalar
Nöbet

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem VI intörnlük rotasyonları Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 24 bent 4
(4) Tıp Doktorluğu Öğretim Programında dönem VI'yı oluşturan uygulama dilimlerinde başarı derecesi Yeterli/Yetersiz şeklinde değerlendirilir. Bir öğrencinin bir uygulama dilimindeki başarı derecesinin Yeterli olarak değerlendirilebilmesi için o öğrencinin devam şartlarını sağlamış, ilgili klinik, poliklinik ve laboratuar çalışmalarının en az % 90'ına fiilen katılmış, nöbetlerini tutmuş ve eğitim-öğretim programlarında gösterilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu, düzenlenen Yeterlik Belgeleri ile kanıtlaması gerekir. Yetersizlik halinde uygulama diliminin tekrarlanması gerekir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Seminer, olgu sunumu, multidisipliner toplantı 4 1 4
Poliklinik çalışması 4 15 60
Hasta viziti 4 5 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 4 4 16
Nöbet 2 16 32
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 132

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155555555
ÖK.255555555555555
ÖK.35555555555
ÖK.4555
ÖK.55
ÖK.6555555555555