DERS ADI

: ACİL TIP 401

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ACL 4602 ACİL TIP 401 ZORUNLU 8

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT BAŞAK BAYRAM

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, acil hastaya yaklaşım bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Acil hastaya yaklaşım ilkelerini uygulayabilme, tedavi ve izlemine karar verebilme
2   Acil hasta anamnezini alabilme, fizik bakısını yapabilme, gerekli tanısal incelemeleri isteyebilme, sonuçlarını değerlendirebilme ve tanısını koyabilme
3   Tanı ve tedavi için gerekli acil tıbbi becerileri uygulayabilme
4   Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme
5   Hasta ve hasta ve yakınları ile uygun iletişimi kurabilme, ölüm bildirimi yapabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Klinik uygulama
2 Klinik uygulama
3 Klinik uygulama
4 Klinik uygulama
5 Klinik uygulama
6 Klinik uygulama

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Emergency Medicine: a comprehensive study guide, Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynki JS, (eds), McGrawHill; 2010
Handbook of Critical Care, Singer M, Webb AR, (eds), Oxford University Press; 2009.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Hasta başı uygulama
Hasta vizitleri
Makale ve olgu sunumları
Etik uygulamalar
Nöbet

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem VI intörnlük rotasyonları Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 24 bent 4
(4) Tıp Doktorluğu Öğretim Programında dönem VI'yı oluşturan uygulama dilimlerinde başarı derecesi Yeterli/Yetersiz şeklinde değerlendirilir. Bir öğrencinin bir uygulama dilimindeki başarı derecesinin Yeterli olarak değerlendirilebilmesi için o öğrencinin devam şartlarını sağlamış, ilgili klinik, poliklinik ve laboratuar çalışmalarının en az % 90'ına fiilen katılmış, nöbetlerini tutmuş ve eğitim-öğretim programlarında gösterilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu, düzenlenen Yeterlik Belgeleri ile kanıtlaması gerekir. Yetersizlik halinde uygulama diliminin tekrarlanması gerekir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Hasta başı uygulama  6 20 120
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 6 7 42
Nöbet 3 16 48
0
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 210

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15555555555
ÖK.255555555555555
ÖK.355
ÖK.45
ÖK.55