DERS ADI

: TOPLUM SAĞLIĞI 401

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TSL 4606 TOPLUM SAĞLIĞI 401 ZORUNLU 9

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT HATİCE ŞİMŞEK KESKİN

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu stajın amacı, hekim adaylarına hekimliğin; herkese eşit ve hakça, koruyucu, iyileştirici ve sağlığı geliştirici hizmet sunma mesleği olduğu görüşünü ve davranma becerisini kazandırarak; halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen nedenleri kavramaları; sağlıkla ilgili biyolojik, ruhsal, sosyal ve kültürel olayları birlikte değerlendirebilme; bireyi (sağlam ya da hasta) çevresi ile birlikte inceleme ve izleme; sağlık sorularını ve çözüm yollarını epidemiyolojik yöntemler kullanarak ortaya koyabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Toplumda sağlık ve hastalığın, yaşam tarzı, çalışma hayatı, genetik, beslenme, nüfus, çevre, sosyal, ekonomik, psikolojik ve kültürel belirleyicilerini kavrama
2   Sağlık hizmetlerinin öncelikle sağlam bireylere verilmesi gerektiğini kavrama
3   Sağlık hizmetlerinde örgütlenme ilkelerini kavrama
4   Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki ilişkiyi ve uyumu kavrama
5   Temel sağlık hizmetlerinin ilkelerini ve uygulanışlarını kavrama, plan yapabilme
6   Temel sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kavrama ve bir ekip içinde çalışmayı öğrenme
7   Toplumun sağlık eğitiminin ve sağlığı geliştirmeye yönelik çalışmaların önemini kavrama ve uygulayabilme
8   Hizmet içi eğitim ve denetimin önemini kavrama ve uygulayabilme
9   Bir sağlık kuruluşunun yönetimi ve evrak ayniyat kayıtları hakkında bilgi edinme
10   Sağlık kuruluşlarında istatistiksel verilerin nasıl toplandığını ve değerlendirildiğini öğrenme
11   Sağlık örgütü ve diğer kamu ve özel kurumlar arasındaki işbirliği konusunda fikir edinme
12   Toplumun öncelikli sağlık gereksinimlerini belirleyebilme, çözüm üretebilme ve bunları uygulayabilme becerisi kazanma
13   Sağlıkta karar verme sürecinde epidemiyolojik, demografik, ulusal ve yerel sürveyans verilerini kullanabilme becerisi kazanma

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tıbbi etik I TOYS - Yönetim Kursu Toplum Sağlığı Merkezi Çalışması
2 Türkiye'de ve dünyada sağlık örgütlenmeleri Toplum Sağlığı Merkezi Çalışması
3 Birincil sağlık hizmetleri uygulamaları Sigara Bırakma Merkezi Uygulaması
4 Salgın inceleme Tütün Salgını Sigara Bırakana Yaklaşım Sertifika Programı Verem Savaş Dispanseri Uygulaması
5 Araştırma planlama -BAK Projesi Kronik hastalıklar ve toplum sağlığı İş sağlığı Çevre Sağlığı Üreme sağlığı Verem Savaş Dispanseri Uygulaması
6 İzmir Tabip Odası gezisi Ağız diş sağlığı eğitimi Birinci basamakta etik sorunlar olgu sunumları
7 Personel Yönetimi İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Gezisi
8 Hekim adaylarının araştırmalarının değerlendirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Saglik Ocagi Yonetimi, Oztek Z., Eren N., 1996
Halk Sagligi Temel Bilgiler, Bertan M., Guler C., 1995
Saglik Hizmetlerinde Yonetim, Benli D., Ozalp H., 1997
Halk Sağlığı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006
Epidemiology, Gordis L, 2004
Medical Epidemiology, Greenberg RS, Daniels SR, Flanders WD, Eley JW, Borin JR, 1996.
Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme, Aksakoğlu G, DEÜ Rektörlük Basımevi, 2006

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunumlar
Kurum ziyaretleri ( İzmir Tabip Odası, İl Sağlık Müdürlüğü, Verem Savaş Dispanseri, Sigara Bırakma Merkezi)
Toplum Sağlığı Merkezi Çalışması,
Danışmanlarla küçük grup çalışmaları (KGÇ),
Film gösterimi,
Etik uygulamalar

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem VI intörnlük rotasyonları Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 24 bent 4
(4) Tıp Doktorluğu Öğretim Programında dönem VI'yı oluşturan uygulama dilimlerinde başarı derecesi Yeterli/Yetersiz şeklinde değerlendirilir. Bir öğrencinin bir uygulama dilimindeki başarı derecesinin Yeterli olarak değerlendirilebilmesi için o öğrencinin devam şartlarını sağlamış, ilgili klinik, poliklinik ve laboratuar çalışmalarının en az % 90'ına fiilen katılmış, nöbetlerini tutmuş ve eğitim-öğretim programlarında gösterilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu, düzenlenen Yeterlik Belgeleri ile kanıtlaması gerekir. Yetersizlik halinde uygulama diliminin tekrarlanması gerekir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 28 1 28
Uygulama-TSM Çalışması 25 6 150
Kurum gezisi 10 2 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 8 2 16
Grup ödevi hazırlama 3 4 12
Sunum Hazırlama 3 3 9
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 235

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1555
ÖK.25
ÖK.355
ÖK.45
ÖK.555
ÖK.65
ÖK.7555
ÖK.855
ÖK.9555
ÖK.1055
ÖK.115
ÖK.1255555
ÖK.1355555