DERS ADI

: DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 401

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DTB 4604 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 401 SEÇMELİ 9

Dersi Veren Birim

Tıp Doktorluğu

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ALİ ÇELİK

Dersi Alan Birimler

Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; bu döneme kadar iç hastalıkları konuları ve hastalıkları ile ilgili edindikleri bilgileri pekiştirmek, sık rastlanan hastalıkların tanı, tedavi ve izlemini planlama konularında hasta sorumluluğu alarak uygulamalar yapmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Hastayı çevresiyle birlikte biyolojik, ruhsal ve toplumsal boyutlarıyla bütüncül olarak değerlendirebilme
2   Hasta anamnezini alabilme, fizik bakısını yapabilme, gerekli tanısal incelemeleri isteyebilme, sonuçlarını değerlendirebilme, ayırıcı tanısını tartışabilme ve tanısını koyabilme
3   Hasta yönlendirme ve yönetimini gerçekleştirebilme, sık görülen hastalıkları tedavi edebilme
4   Acil durumları değerlendirebilme, gerekli acil müdahaleyi yapabilme
5   Tanı ve tedavi için gerekli temel tıbbi becerileri uygulayabilme
6   Hasta ve hasta ve yakınları ile uygun iletişimi kurabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Klinik uygulama
2 Klinik uygulama
3 Klinik uygulama
4 Klinik uygulama
5 Klinik uygulama
6 Klinik uygulama
7 Klinik uygulama
8 Klinik uygulama

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Harrison's principles and practice of Internal medicine 17th Edition 2009

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Poliklinik uygulaması
Hasta başı uygulama
Hasta vizitleri
Multidisipliner konseyler
Makale ve olgu sunumları
Etik uygulamalar
Nöbet

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem VI intörnlük rotasyonları Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilir.

DEÜTF ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
Madde 24 bent 4
(4) Tıp Doktorluğu Öğretim Programında dönem VI'yı oluşturan uygulama dilimlerinde başarı derecesi Yeterli/Yetersiz şeklinde değerlendirilir. Bir öğrencinin bir uygulama dilimindeki başarı derecesinin Yeterli olarak değerlendirilebilmesi için o öğrencinin devam şartlarını sağlamış, ilgili klinik, poliklinik ve laboratuar çalışmalarının en az % 90'ına fiilen katılmış, nöbetlerini tutmuş ve eğitim-öğretim programlarında gösterilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu, düzenlenen Yeterlik Belgeleri ile kanıtlaması gerekir. Yetersizlik halinde uygulama diliminin tekrarlanması gerekir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Hasta başı uygulama 8 11 88
Vizit 8 5 40
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 8 5 40
Nöbet 4 16 64
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 232

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15
ÖK.255555555555555
ÖK.35555555555
ÖK.4555555555555
ÖK.555
ÖK.65