DERECE PROGRAMLARI

: Özel Eğitim Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Özel Eğitim Bölümü 2010 yılında Özel Eğitim alanında istihdam edilecek öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 2016-2017 akademik yılında Özel Eğitim Bölümü çatısı altında eğitim vermeye başlayan anabilim dalımızda kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulanmaktadır. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Özel Eğitim Anabilim Dalı programlarının eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Özel Eğitim, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diploması, ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu dersi tamamlayan öğrenciler özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim alanına ilişkin temel bilgileri betimleyebileceklerdir.

Temel Program Kazanımları

1   Özel eğitimle ilgili temel kavramları betimleyebilecektir.
2   Özel eğitim gerektiren engele neden olan etmenleri betimleyebilecektir.
3   Özel gereksinimi olan çocukları ve özelliklerini betimleyebilecektir.
4   Özel eğitimde değerlendirme sürecinin kavramlarını ve sürecin kendisini açıklayabilecektir.
5   Özel gereksinimli öğrenci için bireyselleştirilmiş etkinlikler hazırlayabilecektir.

Mezunların İstihdam Profilleri

M.E.B'e bağlı özel eğitim okullarında, rehabilitasyon ve reh. araştırma merkezlerinde, özel kurumlarda istihdam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 51 zorunlu ve 27 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 180/60 AKTSdir. T:Teorik U:Uygulama L:Laboratuvar B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem 1. Dönem: No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS 1 ATA 1005 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3 2 BİL 1003 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4 3 RPD 1011 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4 4 ÖZE 1005 ÇOCUK GELİŞİMİ ZORUNLU 2 0 0 4 5 ÖZE 1003 ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ZORUNLU 2 0 0 4 6 ÖZE 1001 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 4 7 TRÖ 1009 TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 3 8 YDYGRUP1 YABANCI DİL DERS GRUBU 1 ZORUNLU 3 0 0 4 TOPLAM: 30 2. Dönem: No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS 1 ATA 1006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 3 2 BİL 1006 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4 3 ÖZE 1002 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK ZORUNLU 2 0 0 4 4 ÖZE 1004 İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ ZORUNLU 2 0 0 4 5 ÖZE 1006 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM ZORUNLU 2 0 0 4 6 RPD 1044 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4 7 TRÖ 1010 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 3 8 YDYGRUP2 YABANCI DİL DERS GRUBU 2 ZORUNLU 3 0 0 4 TOPLAM: 30 3. Dönem: No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS 1 EÖD 2023EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4 2 EPÖ 2031ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4 3 ÖZE 2001ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 3 0 0 4 4 ÖZE 2003 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 4 5 ÖZE 2005 ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME ZORUNLU 2 0 0 4 6 ÖZE 2007TÜRK İŞARET DİLİ ZORUNLU 2 2 0 4 0 SEÇGRUP1SEÇMELİ DERS GRUBU 1 SEÇMELİ 2 0 0 3 TOPLAM: 24
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1005 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 BİL 1003 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 ÖZE 1001 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 ÖZE 1003 ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 ÖZE 1005 ÇOCUK GELİŞİMİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 6 RPD 1011 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 TRÖ 1009 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 YDA 1015 YABANCI DİL I(ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 4
G 9 YDF 1015 YABANCI DİL I(FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 4
G 10 YDİ 1015 YABANCI DİL I(İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -8
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 BİL 1006 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 ÖZE 1002 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 ÖZE 1004 İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 ÖZE 1006 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM ZORUNLU 2 0 0 4
B 6 RPD 1044 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 TRÖ 1010 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 YDA 1016 YABANCI DİL II(ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 4
B 9 YDF 1016 YABANCI DİL II(FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 4
B 10 YDİ 1016 YABANCI DİL II(İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EÖD 2023 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 EPÖ 2031 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 ÖZE 2001 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 ÖZE 2003 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 ÖZE 2005 ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME ZORUNLU 2 0 0 4
G 6 ÖZE 2007 TÜRK İŞARET DİLİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖZE 2009 SEÇ. I (ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 ÖZE 2011 SEÇ. I (OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA DAVRANIŞ YÖNETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 ÖZE 2013 SEÇ. I (OKUMA GÜÇLÜĞÜ: TANILAMA VE MÜDAHALE) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 ÖZE 2015 SEÇ. II (ÖZEL YETENEKTE PROGRAM GELİŞTİRME) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 ÖZE 2017 SEÇ. II (İŞİTME YETERSİZLİĞİ VE DİL) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 ÖZE 2019 SEÇ. II (GÖRME BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖZE 2002 DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 ÖZE 2004 ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 ÖZE 2006 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 ÖZE 2008 ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 ÖZE 2010 BRAİLLE OKUMA-YAZMA ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 ÖZE 2024 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM ZORUNLU 1 4 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖZE 2012 SEÇ. III (ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 ÖZE 2014 SEÇ. III (OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA TEMEL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 ÖZE 2016 SEÇ. III (YAZMA GÜÇLÜĞÜ: TANILAMA VE MÜDAHALE) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 ÖZE 2018 SEÇ. IV (ÖZEL YETENEKTE SOSYAL, DUYGUSAL VE AKADEMİK REHBERLİK) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 ÖZE 2020 SEÇ. IV (İŞİTME YETERSİZLİĞİNDE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 ÖZE 2022 SEÇ. IV (YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EYD 3035 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 2 ÖZE 3001 ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 ÖZE 3003 ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 ÖZE 3005 ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 ÖZE 3007 ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 ÖZE 3009 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI ZORUNLU 2 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖZE 3011 SEÇ. V (ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 ÖZE 3013 SEÇ. V (OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU İÇİN ALTERNATİF İLETİŞİM YÖNTEMLERİ ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 ÖZE 3015 SEÇ. V (MATEMATİK GÜÇLÜĞÜ: TANILAMA VE MÜDAHALE) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 ÖZE 3017 SEÇ. V (ÖZEL YETENEKTE TANILAMA MODELLERİ VE TESTLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 ÖZE 3019 SEÇ. V ( İŞİTME YETERSİZLİĞİNDE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 ÖZE 3021 SEÇ. V ( GÖRME YETERSİZLİĞİNDE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 ÖZE 3023 SEÇ. VI ( ÇOKLU YETERSİZLİK VE EĞİTİMLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 ÖZE 3025 SEÇ. VI ( OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 9 ÖZE 3027 SEÇ. VI (ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE AKADEMİK OLMAYAN BECERİLERİN DESTEKLENMESİ ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 10 ÖZE 3029 SEÇ. VI ( YARATICI DÜŞÜNME EĞİTİMİ ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 11 ÖZE 3031 SEÇ. VI ( İŞİTME YETERSİZLİĞİNDE ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 12 ÖZE 3033 SEÇ. VI (İLERİ SEVİYE BRAİLLE OKUMA YAZMA) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖZE 3002 ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 ÖZE 3004 ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 ÖZE 3006 ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 ÖZE 3008 ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 ÖZE 3034 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 3
B 6 ÖZE 3036 ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖZE 3010 SEÇ. VII (ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 ÖZE 3012 SEÇ. VII (OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 ÖZE 3014 SEÇ. VII (DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 ÖZE 3016 SEÇ. VII (ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 ÖZE 3018 SEÇ. VII (İŞİTME YETERSİZLİĞİNDE DERS PLANI GELİŞTİRME) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 ÖZE 3020 SEÇ. VII (GÖRME YETERSİZLİĞİNDE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 ÖZE 3022 SEÇ. VIII (İŞ VE MESLEK BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 ÖZE 3024 SEÇ. VIII (ORTA VE İLERİ DÜZEYDE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 9 ÖZE 3026 SEÇ. VIII (ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE ERKEN MÜDAHALE VE DEĞERLENDİRME) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 10 ÖZE 3028 SEÇ. VIII (ÖZEL YETENEKTE DUYUŞSAL EĞİTİM) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 11 ÖZE 3030 SEÇ. VIII (KOKLEAR İMPLANT VE DİNLEME EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 12 ÖZE 3032 SEÇ. VIII (GÖRME YETERSİZLİĞİNDE PROGRAM GELİŞTİRME) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖZE 4001 ÖZEL EĞİTİMDE MESLEK ETİĞİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 ÖZE 4003 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ZORUNLU 1 2 0 3
G 3 ÖZE 4029 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 ÖZE 4031 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ZORUNLU 2 8 0 15
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖZE 4005 SEÇMELİ IX (ERGENLİK VE CİNSEL EĞİTİM) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 ÖZE 4007 SEÇMELİ IX (YÜKSEK İŞLEVLİ OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 ÖZE 4009 SEÇMELİ IX(ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 ÖZE 4011 SEÇMELİ IX (ÖZEL YETENEKTE ÖĞRENME PROBLEMLERİ VE EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 ÖZE 4013 SEÇMELİ IX İŞİTME YETERSİZLİĞİ EĞİTİMİNE AİLE KATILIMI) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 ÖZE 4015 SEÇMELİ IX (GÖRME YETERSİZLİĞİ EĞİTİMİNE AİLE KATILIMI) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 ÖZE 4017 SEÇMELİ X (ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE ÖĞRETİM UYARLAMALARI) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 ÖZE 4019 SEÇMELİ X (DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİ VE UYGULANMASI) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 9 ÖZE 4021 SEÇMELİ X (ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 10 ÖZE 4023 SEÇMELİ X (ÖZEL YETENEKTE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE TANILAMA VE EĞİTİM) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 11 ÖZE 4025 SEÇMELİ X (İŞİTMENİN DOĞASI VE İŞİTMEYE YARDIMCI TEKNOLOJİLER) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 12 ÖZE 4027 SEÇMELİ X (GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN YETİŞKİNLERİN EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4046 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 ÖZE 4002 ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 ÖZE 4030 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II ZORUNLU 2 8 0 15
B 4 RPD 4028 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖZE 4004 SEÇ. XI (ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA VE İŞBİRLİĞİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 ÖZE 4006 SEÇ. XI (YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 ÖZE 4008 SEÇ. XI (ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE ÖĞRENME STRATEJİLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 ÖZE 4010 SEÇ. XI (ÖZEL YETENEK EĞİTİMİNE AİLE KATILIMI) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 ÖZE 4012 SEÇ. XI (İLERİ SEVİYE TÜRK İŞARET DİLİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 ÖZE 4014 SEÇ. XI (GÖRME YETERSİZLİĞİ İÇİN YARDIMCI TEKNOLOJİLER) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 ÖZE 4016 SEÇ. XII (ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 ÖZE 4018 SEÇ. XII (OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA VE İŞBİRLİĞİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 9 ÖZE 4020 SEÇ. XII (ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA VE İŞBİRLİĞİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 10 ÖZE 4022 SEÇ. XII (ÖZEL YETENEKTE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA VE İŞBİRLİĞİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 11 ÖZE 4024 SEÇ. XII (İŞİTME YETERSİZLİĞİNDE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA VE İŞBİRLİĞİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 12 ÖZE 4026 SEÇ. XII (GÖRME YETERSİZLİĞİNDE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA VE İŞBİRLİĞİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. S. Sunay YILDIRIM DOĞRU
E-posta: sunay. dogru@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 24 56
ERASMUS Koordinatörü:
Yrd. Dr. Burak KARABEY
burak.karabey@deu.edu.tr