DERECE PROGRAMLARI

: Biyoloji

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Biyoloji, tüm canlıların yapı, işlev ve gelişim özelliklerini araştıran, canlıların filogenetik gelişimine bağlı olarak kökenini, yeryüzündeki dağılışını ve sınıflandırılmasını konu edinen temel bilim dallarından biridir . Biyoloji Lisans Programı, gelecek kuşaklara dünya mirası olarak bozulmadan kalması gereken ülkemizin biyolojik zenginliklerinin; bitki, hayvan ve mikroorganizma türlerinin tanımlanması, coğrafik ve biyolojik olarak dağılımı, biyolojik yapı ve işleyişlerinin belirlenmesi, genetik yapıların aydınlatılması, ekolojik sorunların belirlenmesi ve çözüm üretilmesi yönündeki bilimsel öğretilerin, bulguların, bilgi ve deneyimlerin aktarılmasını amaçlamaktadır. Programın diğer bir amacı da yaşam bilimlerinin temelini oluşturan biyolojik bilgileri, yeni teknolojilerle ele alıp, yaşamın tüm alanlarına yönelik olarak uygulama becerisi ve yeteneğine sahip, konusunda uzman elemanlar yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Biyolojinin teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilme
2   Biyoloji alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma, bilimsel tekniklerle analiz edebilme,
3   Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini biyolojide kullanabilme
4   Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanabilme
5   Biyoloji literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme
6   Biyoloji alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır
7   Biyoloji alanındaki uygulamalarda kazanmış olduğu analitik düşünme yeteneği ile problemlere çözüm oluşturabilir
8   Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme
9   Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara biyolojik yönden çözüm arayabilme
10   Temel laboratuar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilme, bireysel ve takım çalışması yapabilme
11   Biyolojik teknolojileri eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme
12   Canlı varlıkları çeşitlilik, yapı, işlev ve işleyiş, organizasyon, ortamsal ve karşılıklı etkileşimler bağlamında tanıyıp algılama, önemini kavrayabilme ve irdeleyebilme
13   Ülkemiz biyoçeşitliliinin korunması ve sürdürülebilmesinin önemini anlamlandırabilme ve değerlendirebilme
14   Bilimsel verileri yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak gösterebilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Üst Derece Programlarına Geçiş

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BİY 1001 GENEL BİYOLOJİ I ZORUNLU 4 0 0 6
G 3 BİY 1003 GENEL BİYOLOJİ I LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
G 4 BİY 1005 İLK YARDIM ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 KİM 1103 KİMYA I ZORUNLU 3 2 0 6
G 6 MAT 1009 MATEMATİK I. ZORUNLU 4 0 0 6
G 7 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 YDİ 1007 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİY 1002 GENEL BİYOLOJİ II ZORUNLU 4 0 0 6
B 3 BİY 1004 GENEL BİYOLOJİ II LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
B 4 FİZ 1008 FİZİK ZORUNLU 3 2 0 6
B 5 İST 1004 BİYOİSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 KİM 1110 KİMYA II ZORUNLU 3 2 0 6
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 YDİ 1006 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİY 2001 SİTOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 BİY 2003 SİTOLOJİ LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
G 3 BİY 2005 BİTKİ MORFOLOJİSİ VE ANATOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 BİY 2007 BİTKİ MORFOLOJİSİ VE ANATOMİSİ LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
G 5 BİY 2009 SPORLULAR SİSTEMATİĞİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 BİY 2011 SPORLULAR SİSTEMATİĞİ LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
G 7 BİY 2013 OMURGASIZLAR BİYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 BİY 2015 OMURGASIZLAR BİYOLOJİSİ LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
G 9 BİY 2017 GENEL MİKROBİYOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 10 BİY 2019 GENEL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
G 11 BİY 2021 MESLEKİ YABANCI DİL ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİY 2002 HAYVAN HİSTOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 BİY 2004 HAYVAN HİSTOLOJİSİ LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 BİY 2006 TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 BİY 2008 TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
B 5 BİY 2010 OMURGALILAR BİYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 BİY 2012 OMURGALILAR BİYOLOJİSİ LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
B 7 BİY 2014 MOLEKÜLER BİYOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 8 BİY 2016 HAYVAN ANATOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 9 BİY 2018 HAYVAN ANATOMİSİ LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİY 3001 GENETİK I ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 BİY 3003 GENETİK I LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
G 3 BİY 3005 BİTKİ FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 BİY 3007 BİTKİ FİZYOLOJİSİ LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
G 5 BİY 3009 BİYOKİMYA I ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 BİY 3011 BİTKİ TOPLAMA VE HERBARYUM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 BİY 3013 BİTKİ TOPLAMA VE HERBARYUM TEKNİKLERİ LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
G 8 BİY 3015 GENEL EKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 9 BİY 3017 TÜRKİYE FLORASI ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİY 3002 GENETİK II ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 BİY 3004 GENETİK II LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 BİY 3006 HAYVAN FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 BİY 3008 HAYVAN FİZYOLOJİSİ LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
B 5 BİY 3010 EVRİM ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 BİY 3012 HAYVAN KOLEKSİYONLARI VE MÜZEOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 BİY 3014 HAYVAN KOLEKSİYONLARI VE MÜZEOLOJİ LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
B 8 BİY 3016 HİDROBOTANİK ZORUNLU 2 0 0 3
B 9 BİY 3018 HİDROBOTANİK LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
B 10 BİY 3020 BİYOKİMYA II ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİY 4001 BİTİRME PROJESİ ZORUNLU 2 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİY 4103 HERPETOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 BİY 4105 ORNİTOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 BİY 4107 DOĞAL KORUMA ALANLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 BİY 4109 EKONOMİK BOTANİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 BİY 4111 SAĞLIK MİKROBİYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 2 0 5
G 6 BİY 4113 BAHÇECİLİK VE ÜRETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİY 4104 MAMMALOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 BİY 4106 KAPLUMBAĞALARIN BİYOLOJİSİ, EKOLOJİSİ VE TAKSONOMİSİ SEÇMELİ 2 2 0 5
B 3 BİY 4108 KARAYOSUNLARI SEÇMELİ 2 2 0 5
B 4 BİY 4110 BOYNUZSU OTLAR VE CİĞEROTLARI SEÇMELİ 2 2 0 5
B 5 BİY 4112 MİKOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 5
B 6 BİY 4114 SİSTEMATİK BOTANİKTE TERMİNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 BİY 4116 FİKOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 5
B 8 BİY 4118 DENİZ BİYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 2 0 5
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FSH 0001 İLETİŞİM BECERİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 FSH 0002 MESLEKSEL DEĞERLER VE ETİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 FSH 0003 FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 FSH 0004 BİLİM FELSEFESİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FSH 0005 PSİKOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FSH 0006 BİLİM TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 FSH 0007 KİŞİLERARASI ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 FSH 0008 GÜNLÜK YAŞAMDA BİLİM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 FSH 0009 ÇOKYÖNLÜ DÜŞÜNME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 FSH 0010 DİSİPLİNLERARASILIK: BİLİM, SANAT, OYUN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 FSH 0011 YARATICILIK, AR-GE, İNOVASYON FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 FSH 0012 GELECEK PLANLAMA VE STRATEJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 FSH 0013 GENÇ GİRİŞİMCİLİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 FSH 0014 TÜRKİYENİN JEOPOLİTİĞİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 FSH 0015 KÜRESELLEŞME VE YENİ DÜNYA DÜZENİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 FSH 0016 ANADOLU UYGARLIKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 FSH 0017 EGE KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 FSH 0018 MÜZE VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 FSH 0019 SÖYLEM ANALİZİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 FSH 0020 İŞLETME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 FSH 0021 İKTİSAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 FSH 0022 MUHASEBE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 FSH 0023 PAZARLAMA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 FSH 0024 TEMEL HUKUK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 FSH 0025 PARA-BANKA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 FSH 0026 TOPLAM KALİTE VE AKREDİTASYON FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 FSH 0027 TÜRK EĞİTİM TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 FSH 0028 DOĞANIN ŞİFALI ELİ, ÇİÇEKLİ BİTKİLER FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 FSH 0029 TEMEL BANKACILIK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 FSH 0030 TEKNİK İNGİLİZCE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 FSH 0031 ÇEVİRİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 FSH 0032 METİN İNCELEME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 FSH 0033 ANLAMBİLİMİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 FSH 0034 TERMİNOLOJİ VE TERMİNOGRAFİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 FSH 0035 FİNANSAL İKTİSAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 FSH 0036 EKONOMİK KÜRESELLEŞME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 FSH 0037 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 38 FSH 0038 YABANCI DİL RUSÇA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 39 FSH 0040 KİMYA VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

full time

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)