DERECE PROGRAMLARI

: Türk Dili ve Edebiyatı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

2011 yılında kurulan bölümümüz 2014 2015 öğretim yılında lisans öğretimine başlamıştır. Bölümümüz lisans eğitimi, dört yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora programı henüz başlamamakta olup, 2014 2015 güz döneminde Yüksek Lisans programı açılması planlanmaktadır.
Programımızın eğitim dili Türkçedir. Dönem başında öğrencilere yıl boyunca okumaları gereken bir kitap listesi bölüm hocaları tarafından verilmektedir. Öğrenciler kendilerine sunulan kitapları üniversitemizin kütüphanesinden temin edebilmektedirler.

Kazanılan Derece

Türk Dili ve Edebiyatı, Lisans

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diploması, ülke genelinde yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı. Lise Diploması ve ülke genelinde yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı sonunda bu programa yerleştirilmiş olma. Merkezi sistemle üniversitelere yerleştirilme işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Üniversitelere yerleştirilme ile ilgili ayrıntılı bilgiye http:/www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ; ÇİFT ANADAL; YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği değerlendirme şartları kapsamında gerçekleştirilmektedir.
(1)Edebiyat Fakültesine yatay geçişlerde, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2)Edebiyat Fakültesine dikey geçişlerde, 19/02/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Meslek Yüksek Okulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3)Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde 18/03/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS. Fakültemizde bir öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olabilmesi için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınavı hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalama şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav hakkını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler.
Bu koşullarda Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan ( toplam 240 AKTS karşılığı ) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü; bilimsel bilgiler ile donanımlı, Türk dili ve edebiyatı alanında yetenekli, rekabet ruhuna sahip, bu alanda hizmet verebilecek, Türk Dili ve edebiyatının dönemlerini objektif, meraklı ve bilimsel bir gözle araştırabilecek, yorumlayabilecek Türkologlar yetiştirir.
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün eğitim dili Türkçedir. Bu bölüm mezunları Türkolog ünvanı alır. Mezun öğrencilerimiz Yurtiçi ve Yurtdışında ders verebilir, Üniversitelerde Öğretim Elemanı olarak çalışabilir, arşiv ve kütüphanelerde görev yapabilir ve Pedagojik Formasyon Eğitimi alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara atanarak Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapabilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Türk dili üzerinde kuramsal bilgilere sahip olabilme. Dilin tarihsel gelişimi konusunda gerekli bilgileri bilme
2   Türk edebiyatını tarihsel gelişimi içinde tanımak. Farklı dönemlerle ilgili gerekli bilgilere sahip olarak mezun olmak
3   Edebiyat üzerine geliştirilen kuramları ve eleştiri yöntemlerini bilme
4   Eski dönemlerdeki Türk dilleri (Karahanlı Türkçesi, Göktürkçe, Osmanlıca vb.) konusunda gerekli bilgilere sahip olma
5   Dil incelemesinde çağdaş kuramları bilme ve bu kuramlara göre Türkçeyi inceleyebilme
6   Sözlü kültürel öğelerin incelenmesini ve derlenmesi hakkında bilgilere sahip olma ve Türk sözlü kültürel değerleri tanıma
7   Metin çözümleme ve eleştiri alanındaki kuramları tanıma ve nu yöntem ve kuramlara göre bir metni inceleyebilme yeteneğini kazanma
8   Türk edebiyatı dışından doğu ve batı edebiyatları konusunda da bilgilere sahip olma
9   Türkçenin sözcükleri konusunda bilimsel araştırmalar yapabilme ve sözcükbilim konusunda gerekli bilgilere sahip olma. Türkçe sözlükçülük alanında bilgi sahibi olma.
10   Çağdaş Türk edebiyatı konusunda bilimsel çalışmalar yapabilecek yeteneğe sahip olma
11   Sözlü halk kültürünü derleme ve bilimsel açıdan inceleyebilme becerisini kazanma
12   Farklı yabancı dilleri öğrenebilme ve akademik çalışmalarında yabancı dilde yazılmış çalışmalardan yararlanabilme
13   Edebi akımları ve edebi türleri tanıma ve bunların bilimsel olarak incelenmesi konusunda gerekli donanıma sahip olma

Mezunların İstihdam Profilleri

They can work in Libraries, Archives, the Ministry of Culture, TRT, Newspapers, Journals and they can be teacher and lecturer in Schools and Universities.

Üst Derece Programlarına Geçiş

May apply to third cycle programmes

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TDE 1001 OSMANLI TÜRKÇESİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TDE 1003 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 TDE 1005 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 TDE 1007 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 TDE 1009 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 TDE 1013 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ I ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 YDİ 1007 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1112 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ZORUNLU 2 2 0 2
B 3 TDE 1002 OSMANLI TÜRKÇESİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 TDE 1004 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 TDE 1006 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 TDE 1008 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 TDE 1010 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 TDE 1014 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 9 YDİ 1006 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDE 2001 OSMANLI TÜRKÇESİ III ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TDE 2003 TÜRKİYE TÜRKÇESİ III ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 TDE 2005 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 TDE 2007 YENİ TÜRK EDEBİYATI I ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 TDE 2009 TÜRK HALK EDEBİYATI I ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 TDE 2039 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDE 2017 EDEBİYAT FELSEFE VE PSİKANALİZ İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 TDE 2021 DİVAN EDEBİYATININ KAYNAKLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 TDE 2023 HALK BİLİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 TDE 2025 FARSÇA I SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 TDE 2027 HİKAYE TAHLİLLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 TDE 2029 TÜRK LEHÇELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ I SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 TDE 2031 TASAVVUFİ TÜRK EDEBİYATI I SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 TDE 2033 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI I SEÇMELİ 2 0 0 3
G 9 TDE 2035 DİLBİLİME GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 10 TDE 2037 DİL VE İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDE 2002 OSMANLI TÜRKÇESİ IV ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 TDE 2004 TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 TDE 2006 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 TDE 2008 YENİ TÜRK EDEBİYATI II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 TDE 2010 TÜRK HALK EDEBİYATI II ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 TDE 2040 ESKİ TÜRKÇE ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDE 2018 ARAPÇA SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 TDE 2022 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TÜRLER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 TDE 2024 TÜRK MİTOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 TDE 2026 FARSÇA II SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 TDE 2028 ROMAN TAHLİLLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 TDE 2030 TÜRK LEHÇELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ II SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 TDE 2032 TASAVVUFİ TÜRK EDEBİYATI II SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 TDE 2034 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI II SEÇMELİ 2 0 0 3
B 9 TDE 2036 ÇAĞDAŞ DİLBİLİM KURAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 10 TDE 2038 KÜLTÜR VE DİL SEÇMELİ 2 0 0 3
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDE 3001 KARAHANLI TÜRKÇESİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 2 TDE 3005 ESKİ TÜRK EDEBİYATI III ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TDE 3007 YENİ TÜRK EDEBİYATI III ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 TDE 3009 TÜRK HALK EDEBİYATI III ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 TDE 3029 BATI EDEBİYATI I ZORUNLU 2 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDE 3011 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİVELERİ I SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 TDE 3013 EDEBİ AKIMLAR SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 TDE 3017 HALK BİLİMİNDE YÖNTEMLER VE KURAMLAR SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 TDE 3019 TÜRKÇE YAPI VE KÖKEN BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 TDE 3023 TÜRK DİLİ TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 TDE 3025 TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 TDE 3027 METİN BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 TDE 3031 DİVAN ŞİİRİ ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDE 3002 HAREZM TÜRKÇESİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 TDE 3006 ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 TDE 3008 YENİ TÜRK EDEBİYATI IV ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 TDE 3010 TÜRK HALK EDEBİYATI IV ZORUNLU 2 0 0 5
B 5 TDE 3030 BATI EDEBİYATI II ZORUNLU 2 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDE 3012 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİVELERİ II SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 TDE 3014 MODERN TÜRK TİYATROSU SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 TDE 3016 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDAN SEÇME METİNLER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 TDE 3018 TÜRK HALK HİKAYELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 TDE 3020 TÜRKÇE YAPI VE KÖKEN BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 TDE 3026 TÜRK DİLİ TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 TDE 3028 ELEŞTİRİ KURAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 TDE 3032 ŞİİR ŞERHLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDE 4001 TÜRK HALK EDEBİYATI V ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TDE 4003 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 TDE 4007 ESKİ TÜRK EDEBİYATI V ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 TDE 4009 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 TDE 4011 LİSANS TEZİ I ZORUNLU 0 4 0 3
G 6 TDE 4029 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDE 4013 TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 TDE 4015 ŞİİR SANATI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 TDE 4017 METİN ŞERHİ I SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 TDE 4019 AŞIK EDEBİYATI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 TDE 4021 SÖZCÜKBİLİM SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 TDE 4023 TÜRK DRAMA GELENEĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 TDE 4025 TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ I SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 TDE 4031 GÖSTERGEBİLİME GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDE 4002 TÜRK HALK EDEBİYATI VI ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 TDE 4004 KIPÇAK TÜRKÇESİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 TDE 4008 ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 TDE 4010 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDB. II ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 TDE 4012 LİSANS TEZİ II ZORUNLU 0 4 0 3
B 6 TDE 4030 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDE 4014 TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 TDE 4016 ŞİİR TAHLİLLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 TDE 4018 METİN ŞERHİ II SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 TDE 4020 DESTAN İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 TDE 4022 TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 TDE 4024 MODERN TÜRK EDEBİYATI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 TDE 4026 TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ II SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 TDE 4028 DÜNYA MİTOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 9 TDE 4032 GÖSTERGEBİLİM UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 3
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESH 0001 BATI MEDENİYETİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ESH 0002 DİPLOMASİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ESH 0003 EKONOMİ TARİHİNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ESH 0004 TARİHTE TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ESH 0005 DÜNYA GÜNDEMİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ESH 0006 TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYETÇİ DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 ESH 0007 ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 ESH 0008 ANTİK YUNAN VE ROMA ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 ESH 0009 ESKİÇAĞ'DA ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 ESH 0010 EGE ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 ESH 0011 PARANIN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 ESH 0012 TÜRK DİLİNİN TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 13 ESH 0013 DİLBİLİME GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 14 ESH 0014 REKLAM VE DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 15 ESH 0015 DİLİN BİYOLOJİK TEMELLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 16 ESH 0016 TERMİNOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 17 ESH 0017 DİL PSİKOLOJİSİ VE DİL BOZUKLUKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 18 ESH 0018 BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN EVRELERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 19 ESH 0019 GÜNCEL FELSEFE PROBLEMLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 20 ESH 0020 SANAT AKIMLARI VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 21 ESH 0021 ÇEVRE VE ETİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 22 ESH 0022 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 23 ESH 0023 ÇEVİRİ KURAMLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 24 ESH 0026 YABANCI DİL FRANSIZCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 25 ESH 0027 YABANCI DİL FRANSIZCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 26 ESH 0028 YABANCI DİL ÇİNCE II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 27 ESH 0029 YABANCI DİL ÇİNCE I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 28 ESH 0030 TARİHSEL AÇIDAN AVRUPA'DA TÜRK İMGESİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 29 ESH 0031 GENEL TÜRK TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 30 ESH 0032 ESKİÇAĞDAN GÜNÜMÜZE İZMİR KENT TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 31 ESH 0033 SPOR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 32 ESH 0034 ÇAĞDAŞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 33 ESH 0035 TÜRK DIŞ POLİTİKASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 34 ESH 0036 PSİKOLOJİ II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 35 ESH 0037 PSİKOLOJİ I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 36 ESH 0038 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 37 ESH 0039 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE ANLAŞMALIK ÇÖZÜMÜ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 38 ESH 0040 ARKEOLOJİ VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 39 ESH 0041 MÜZE VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 40 ESH 0042 ANADOLU UYGARLIKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 41 ESH 0043 EGE KÜLTÜRLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 42 ESH 0044 KARŞILAŞTIRMALI ÜTOPYALAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 43 ESH 0045 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 44 ESH 0046 DÜNYA EDEBİYATINDA ROMANTİZM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 45 ESH 0047 BATI EDEBİYAT TARİHİNDE TEMEL AKIMLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 46 ESH 0048 EDEBİYAT VE SİNEMA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 47 ESH 0049 MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE EDEBİYAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 48 ESH 0050 YABANCI DİL ALMANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 49 ESH 0051 YABANCI DİL ALMANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 50 ESH 0052 YABANCI DİL İTALYANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 51 ESH 0053 YABANCI DİL İTALYANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 52 ESH 0054 SİYASET SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 53 ESH 0055 SOSYOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 54 ESH 0056 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 55 ESH 0057 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL SORUNLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 56 ESH 0058 DEVLET VE SİVİL TOPLUM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 57 ESH 0059 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 58 ESH 0060 KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 59 ESH 0061 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 60 ESH 0062 MODERNİTE VE POST-MODERNİTE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 61 ESH 0063 ATAERKİL SÖYLEM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 62 ESH 0064 YABANCI DİL RUSÇA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 63 ESH 0065 ERKEKLİK VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 64 ESH 0066 İNGİLİZCE SÖZLÜ ANLATIM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 65 ESH 0067 YARGISIZ İLETİŞİM VE SEVGİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 66 ESH 0068 CİNSİYET VE ŞİDDET FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 67 ESH 0069 ATAERKİNİN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 68 ESH 0070 MESLEKİ YAŞAMA HAZIRLIK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 69 ESH 0072 TARİHTE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 70 ESH 0074 TÜRK EDEBİYATI VE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi öğretim üyelerinin her yarıyıl yapacağı ara sınav ve yılsonu sınavları yazılı sınav yöntemidir.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programındaki tüm dersleri ve 240 AKTS kredisini başarı ile tamamlayan, genel ağırlıklı not ortalaması 2.00 / 4.00 olan öğrenciler Lisans Derecesi almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Cafer Şen
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi Buca / İZMİR 35160
Tel:
E mail : cafer.sen@deu.edu.tr