DERECE PROGRAMLARI

: Arap Dili ve Belagati Tezli Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Arap Dili nin gramatik ve sanatsal özellikleri alanında uzmanlaşma hususunda ve İslami İlimler ve özellikle Temel İslam Bilimleri alanında kaynaklara ulaşmak açısından çok önemli olan Arap Dili ve Belagatı Yüksek Lisans Programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Programda 3 öğretim üyemiz mevcuttur. Program Arap Dili nin klasik kaynaklarına ulaşma, tanıtma hedeflerinin yanı sıra modern Arapça nın kaynakları konusunda da bilgi sunar. Ayrıca klasik edebi eserleri tanıma ve edebi özelliklerini tahlil etme konusunda da araştırmacılara rehberlik eder.

Kazanılan Derece

Arap Dili ve Belagatı Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Günümüzde önemi daha iyi anlaşılan ve dünyanın birçok yerinde konuşulan Arapça nın İslami İlimler için önemi yadsınamaz. Arap Dili nin gramatik ve sanatsal özelliklerini öğrenmek ve bunları klasik ve modern kaynaklara erişmede etkin kullanmak programın temel hedeflerindendir.

Temel Program Kazanımları

1   Arap dilinin tarihini, gelişimini ve bu günkü durumunu bilir.
2   Arap Dili ve Belağatına dair temel kaynakları tanır.
3   Arap Diline gramer ait kurallarını ileri düzeyde öğrenir.
4   Arap Dili ve Belağatı alanında araştırma yapma metot ve tekniklerini bilir.
5   Yazma nüshaları ve tahkik metotlarını bilir.
6   Belağatın tarihini ve konularını öğrenir.
7   Klasik ve Modern Arapça metinlerini rahatlıkla okur, özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
8   Tercüme tekniklerini öğrenir ve uygular.
9   Sözlükleri tanır ve kullanma metotlarını bilir.
10   Edebi sanatları ve kullanımını öğrenir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Arap Dili ve Belagatı Yüksek Lisans programı sonrası öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler. Diyanet ve MEB personelleri kademe alırlar. Öğretmenlikte gerekli çalışma süresi sonrası uzman öğretmen olabilirler. Akademik personel ilanlarına başvurabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Arap Dili ve Belagatı Yüksek Lisans programının her bir ders döneminde bir zorunlu ders bulunmaktadır. Diğer dersler seçimliktir. Ön hazırlık dersleri bulunmamaktadır. 2 ders dönemindeki tüm derslerden geçen öğrenci seminer hazırlar. Tez çalışmasını tamamladıktan sonra tezini savunur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ABD 5001 İLERİ ARAPÇA DİLBİLGİSİ I ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ABD 5003 KLASİK ARAPÇA METİNLER I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 ABD 5005 ARAPÇA TERCÜME TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 ABD 5007 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI?NDA TEMEL KAYNAKLAR I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 ABD 5009 MODERN ARAPÇA METİNLER I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 ABD 5011 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 ABD 5023 ARAP EDEBİYATI TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 ABD 5015 ARAPÇA EDEBİ SANATLAR I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 ABD 5017 METİN TAHKİKİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 ABD 5019 SÖZLÜKBİLİM I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 ABD 5021 İRAB I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 ABD 5013 ARAP DİLİ VE BELAĞATİ TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 ABD 5097 SEMİNER ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 ABD 5002 İLERİ ARAPÇA DİLBİLGİSİ II ZORUNLU 3 0 0 7
B 4 ABD 5098 UZMANLIK ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ABD 5006 ARAPÇA TERCÜME TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 ABD 5008 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI?NDA TEMEL KAYNAKLAR II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 ABD 5010 MODERN ARAPÇA METİNLER II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 ABD 5012 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 ABD 5014 ARAP DİLİ VE BELAGATİ TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 ABD 5024 ARAP EDEBİYATI TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 ABD 5018 METİN TAHKİKİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 ABD 5020 SÖZLÜKBİLİM II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 ABD 5022 İRAB II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 ABD 5004 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 ABD 5016 ARAPÇA EDEBİ SANATLAR II SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ABD 5099 TEZ ZORUNLU 2 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ABD 5099 TEZ ZORUNLU 2 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (54 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Osman Karadeniz
Tel: 0(232) 2852932 - 226
E-posta: osman.karadeniz@deu.edu.tr