DERECE PROGRAMLARI

: Antrenörlük Eğitimi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Antrenörlük Eğitimi Bölümü branşlarında uzman antrenörler yetiştirmek amacıyla, Yüksekokulumuz bünyesinde 2010 yılında kurulmuş olup. 2012-2013 Eğitim döneminde Futbol,Voleybol, Yüzme branşlarında toplam 30 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Antrenörlük Eğitimi,Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ÖSS den en az 180 puan almış olmak, spor yetenek sınavından başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ortaöğretim okulundan mezun olmak şartı ile ÖSS den en az 180 puan (milli sporcular 140 puan, Ortaöğretim okullarının spor alanından mezun olanlar160 puan) almış olmak. Eğitimini alacağı branştaki sporcu özgeçmişini belgelendirmek.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Müfredattaki bütün dersleri başarıyla bitiren, kümülatif not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.00 olan ve hiç başarısız notu olmayan öğrenciler lisans diploması ile ödüllendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Antrenörlük mesleği ve spor bilimlerinde temel eğitim verilir ve özellikle 4. sınıfta staj uygulaması yaparlar. Branşlarındaki uzmanlıkları geliştirilir. Performans Laboratuarı, Psiko-Fizyoloji Laboratuarı, spor salonu, Fitness Salonu ve Yüzme Havuzu öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine yönelik merkezler arasındadır.

Temel Program Kazanımları

1   Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları geliştirerek, karşılaşabileceği mesleki problemleri çözümleyebilme
2   Multidisipliner alanlardan yararlanarak mesleki yeterliliklerini geliştirebilme
3   Spor örgütlerini tanıma, her düzeydeki spor organizasyonunda genel ve spor dalına özgü yarışma kuralları konusunda bilgi sahibi olma, sporla ilgili ulusal ve uluslararası federasyonlar ve kurumlarla işbirliği oluşturabilme, spor çevreleri ve toplumun tüm kesimleriyle yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme
4   Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
5   Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme
6   Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcuların performans düzeylerini belirleyebilmek için geliştirilen alan ve laboratuar testlerini uygulayabilme, değerlendirebilme ve test sonuçlarını antrenman planlarına yansıtabilme
7   Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcu için yıllık ve uzun süreli performans hedefleri belirleyerek, genel ve özel eğitim ilkelerine uygun antrenman planı ve programları oluşturabilme
8   Spor alanındaki teknolojiler hakkında bilgi sahibi olma, bu teknolojileri kullanabilme ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda çalışabilme
9   Uygun öğretim yöntemlerini kullanarak, branşlara özgü teknik ve taktik becerileri öğretebilme
10   Spor alanında karşılaşılabilecek sağlık sorunları, spor sakatlıklar ile ilgili bilgi sahibi olma, temel ilkyardım ve yaşam desteği uygulaması yapabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Eğitimi verilen branşlarda Resmi ve Özel Kurumlarda çalışma imkanı sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci ya da üçüncü aşama programlarına başvurabilirler..

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğretim planının %5si ortak zorunlu ders, %38 si zorunlu ders, % 57i seçmeli dersten oluşmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ANT 1001 YÜZME TEMEL EĞİTİMİ ZORUNLU 1 2 0 3
G 2 ANT 1003 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNEZİYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 ANT 1007 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 ANT 1011 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM ZORUNLU 1 1 0 4
G 5 ANT 1013 TEMEL CİMNASTİK ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 BSÖ 1001 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UDE 1001 ATLETİZM I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 2 UDE 1003 BASKETBOL I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 3 UDE 1005 FUTBOL I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 4 UDE 1007 HENTBOL I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 5 UDE 1009 RİTMİK CİMNASTİK I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 6 UDE 1011 OKÇULUK I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 7 UDE 1013 VOLEYBOL I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 8 UDE 1015 YÜZME I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ANT 1002 GENEL FİZYOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 ANT 1004 GELİŞİM VE ÖĞRENME ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 ANT 1006 MESLEK ETİĞİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 ANT 1010 ARTİSTİK CİMNASTİK ZORUNLU 2 2 0 5
B 5 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 BSÖ 1006 ATLETİZM ZORUNLU 2 2 0 5
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UDE 1002 ATLETİZM II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 2 UDE 1004 BASKETBOL II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 3 UDE 1006 FUTBOL II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 4 UDE 1008 HENTBOL II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 5 UDE 1010 RİTMİK CİMNASTİK II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 6 UDE 1012 OKÇULUK II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 7 UDE 1014 VOLEYBOL II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 8 UDE 1016 YÜZME II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ANT 2001 GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ I ZORUNLU 2 2 0 3
G 2 ANT 2005 SPORCU BESLENMESİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 ANT 2007 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 ANT 2011 SPOR TEKNOLOJİLERİ VE KULLANIMI ZORUNLU 1 2 0 3
G 5 ANT 2013 SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 3
G 6 ANT 2015 SPOR PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 YDİ 1009 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBS 2001 BADMİNTON (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 3
G 2 SBS 2003 OKÇULUK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 3
G 3 SBS 2005 TENİS (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 3
G 4 SBS 2007 MASA TENİSİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 3
G 5 UDT 2001 ATLETİZM I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 6 UDT 2003 BASKETBOL I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 7 UDT 2005 FUTBOL I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 8 UDT 2007 HENTBOL I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 9 UDT 2009 RİTMİK CİMNASTİK I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 10 UDT 2011 OKÇULUK I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 11 UDT 2013 VOLEYBOL I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 12 UDT 2015 YÜZME I (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ANT 2002 GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 ANT 2004 FİZİKSEL UYGUNLUK ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 ANT 2006 EGZERSİZ BİYOKİMYASI ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 ANT 2008 SPORDA PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 2 2 0 5
B 5 YDİ 1008 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STS 2002 FUTBOL (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 2 STS 2004 HENTBOL (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 3 STS 2006 SUALTI RAGBİSİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 4 UDT 2002 ATLETİZM II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 5 UDT 2004 BASKETBOL II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 6 UDT 2006 FUTBOL II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 7 UDT 2008 HENTBOL II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 8 UDT 2010 RİTMİK CİMNASTİK II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 9 UDT 2012 OKÇULUK II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 10 UDT 2014 VOLEYBOL II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 11 UDT 2016 YÜZME II (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ANT 3001 SPOR BİYOMEKANİĞİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 ANT 3003 SPOR SAKATLIKLARI VE KORUNMAYOLLARI ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 ANT 3005 SPOR MASAJI ZORUNLU 1 1 0 3
G 4 ANT 3007 ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 ANT 3009 MESLEKİ YABANCI DİL I ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 BSÖ 3001 PSİKOMOTOR GELİŞİM ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBS 3001 STEP-AEROBİK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
G 2 SBS 3003 DOĞA SPORLARI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
G 3 SBS 3005 GÜREŞ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
G 4 UDT 3001 ATLETİZM III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 5 UDT 3003 BASKETBOL III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 6 UDT 3005 FUTBOL III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 7 UDT 3007 HENTBOL III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 8 UDT 3009 RİTMİK CİMNASTİK III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 9 UDT 3011 OKÇULUK III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 10 UDT 3013 VOLEYBOL III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
G 11 UDT 3015 YÜZME III (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ANT 3002 ÇOCUK VE SPOR ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 ANT 3004 SPORDA DOPİNG VE ERGOJENİK YARDIMCILAR ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 ANT 3008 MESLEKİ YABANCI DİL II ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 BSÖ 3006 EĞİTSEL OYUNLAR ZORUNLU 1 2 0 4
B 5 BSÖ 3014 ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 BSÖ 3034 BECERİ ÖĞRENİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STS 3002 BASKETBOL (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 2 STS 3004 VOLEYBOL (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 3 STS 3006 FUTSAL (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 4 UDT 3002 ATLETİZM IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 5 UDT 3004 BASKETBOL IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 6 UDT 3006 FUTBOL IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 7 UDT 3008 HENTBOL IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 8 UDT 3010 RİTMİK CİMNASTİK IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 9 UDT 3012 OKÇULUK IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 10 UDT 3014 VOLEYBOL IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
B 11 UDT 3016 YÜZME IV (UZMANLIK) SEÇMELİ 2 2 0 6
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ANT 4001 STAJ UYGULAMASI ZORUNLU 2 4 0 7
G 2 ANT 4007 KONDİSYONERLİK EĞİTİMİ I ZORUNLU 1 2 0 4
G 3 ANT 4009 SPOR SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 ANT 4013 YAŞAM BOYU SPOR ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 ANT 4015 KAMPÇILIK ZORUNLU 1 2 0 4
G 6 ANT 4017 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SEÇ 4001 KADIN VE YAŞLILARDA SPOR (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
G 2 SEÇ 4003 SPOR FELSEFESİ VE OLİMPİZM (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
G 3 SEÇ 4005 SPOR TARİHİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
G 4 SEÇ 4007 SPOR HUKUKU (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
G 5 SEÇ 4009 SPORDA SPONSORLUK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
G 6 SEÇ 4011 SPOR PAZARLAMASI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
G 7 SEÇ 4013 GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA EĞİTİMİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
G 8 SEÇ 4015 FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ANT 4002 STAJ UYGULAMASI ZORUNLU 2 4 0 7
B 2 ANT 4006 KONDİSYONERLİK EĞİTİMİ II ZORUNLU 1 2 0 5
B 3 ANT 4008 SPOR TESİSLERİ VE ORGANİZASYONU YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 ANT 4012 TEZ PROJESİ ZORUNLU 2 2 0 6
B 5 ANT 4014 REKREASYON ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SEÇ 4002 MÜSABAKA ANALİZİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 2 SEÇ 4004 RİTM EĞİTİMİ VE DANS (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 3 SEÇ 4006 YOGA (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 4 SEÇ 4008 KAMP EĞİTİMİ (YAZ) (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 5 SEÇ 4010 ESKRİM (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme yöntemlerimiz Uygulama Esaslarımızın 4. Bölümüne uygun yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri mezun olmak için minimum 239 AKTS kredisi almak zorundadır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet İsmet TOK
Bölüm Başkanı