DERECE PROGRAMLARI

: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 3887 sayılı kanun ile Türkiye'nin üçüncü Ege Bölgesinin ilk fizyoterapi lisans eğitimi veren okulu olarak 3 Temmuz 1992 yılında kurulmuştur. Programın süresi 8 yarıyıl ve program dili Türkçe'dir

Kazanılan Derece

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Lisans

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa kayıt ve kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavında programa giriş için belirlenen taban puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Lise diploması, ulusal üniversite yerleştirme sınavında yeterli puan almak.
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması (dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler) Yüksek Öğretim Kurulu nun belirlemiş olduğu Yükseköğretim kurumlarinda önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasinda geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arasi kredi transferi yapilmasi esaslarina ilişkin yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için toplamda 240 AKTS karşılığı ders alınması ve 100lük not sistemi üzerinden en az 60 alınarak tüm derslerin başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık kampüsü yerleşkesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 1993 -1994 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Programın amacı; fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayarak hastayı değerlendiren, fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayıp uygulayan; engelli bireylerin günlük yaşamda bağımsızlık kazanması için koruyucu yöntemleri ve tedavileri uygulayan, çocuk, yetişkin ve sağlıklı kişilere yaralanmaları önleyici, fiziksel uyumu arttırıcı özel egzersizler veren ve önerilerde bulunan fizyoterapistler yetiştirmektir. Eğitim programı teorik dersler ve teorik bilgilerin klinik çalışmalarla desteklendiği uygulamalı derslerden oluşmaktadır. İkinci ve üçüncü sınıf klinik yaz stajlarına ek olarak son sınıf klinik uygulama dersi kapsamında Yüksekokulumuzun tedavi hizmetini yürüttüğü anabilim dalları ve anlaşmalı dış merkezlerde eğitim uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Program içerisinde yer alan bazı dersler, öğrencilere araştırma, raporlama ve topluluk karşısında sunum yapma becerisi kazandıracak şekilde düzenlenmiştir. Programda ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli dersler dahil toplam 240 AKTS'lik ders yer almaktadır. Seçmeli dersler programın en az %25'ini oluşturur.

Temel Program Kazanımları

1   Etkili iletişim becerisine sahiptir.
2   Mesleki görev ve sorumluluklarını hukuksal boyutta tanımlar
3   Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular
4   Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili teorik bilgiyi ana hatları ile açıklar ve bunları fizyoterapi ile ilişkilendirir
5   Fizyoterapi değerlendirme ve tedavi yöntemleri ile ilgili kuramsal bilgiyi ilişkilendirerek yorumlar
6   Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini uygular ve klinik fizyoterapi tanısını koyar
7   Bireye özgü fizyoterapi programını planlar
8   Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular
9   Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir
10   Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler
11   Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir
12   Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular
13   Bilimsel bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve hastanelerde, SGK ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı sağlık birimlerinde, özel eğitim ve dal merkezlerinde, spor kulüplerinde, özel hastanelerde ve huzur evlerinde, ayrıca fizyoterapi eğitimi veren kamu ve özel üniversitelerde çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fizyoterapi ve ilgili alanlardaki yüksek lisans programlarına devam edebilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Sekiz yarıyıl boyunca toplam 282 AKTS ders bulunmaktadır. Bu derslerin en az %25'i seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 FZR 1003 FİZYOLOJİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 FZR 1015 HİSTOLOJİ - EMBRİYOLOJİ ZORUNLU 1 2 0 3
G 4 FZR 1017 FİZİK ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 FZR 1019 ANATOMİ I ZORUNLU 4 4 0 8
G 6 FZR 1023 FİZYOTERAPİYE GİRİŞ ZORUNLU 1 0 0 1
G 7 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 YDİ 1003 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 FZR 1027 TIBBİ TERİMLER SEÇMELİ 2 0 0 4
G 3 FZR 1029 İŞARET DİLİ SEÇMELİ 0 2 0 4
G 4 FZR 1031 MEKAN - İNSAN İLİŞKİSİ: FİZİKSEL - PSİKOLOJİK VE KÜLTÜREL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 2 0 0 4
G 5 GSH 1001 HALK OYUNLARI I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 6 GSM 1001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 7 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 FZR 1004 FİZYOLOJİ II ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 FZR 1012 ANATOMİ II ZORUNLU 4 4 0 8
B 4 FZR 1030 ÖZELLİKLİ GRUPLARA YÖNELİK ŞİDDET ZORUNLU 1 0 0 1
B 5 TBT 1006 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 YDİ 1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 FZR 1020 YÜZEYEL ANATOMİ VE PALPASYON SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 FZR 1022 İLETİŞİM BECERİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 FZR 1024 TOPLUMSAL DUYARLILIK I SEÇMELİ 0 4 0 7
B 5 FZR 1026 BİLİM VE SANAT SEÇMELİ 2 0 0 4
B 6 FZR 1028 TOPLUMSAL CİNSİYET SEÇMELİ 2 0 0 4
B 7 GSH 1002 HALK OYUNLARI II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 8 GSM 1002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 9 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FZR 2025 MANUEL TEKNİKLERİ I ZORUNLU 1 2 0 3
G 2 FZR 2035 KLİNİK ORTOPEDİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 FZR 2043 ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR I ZORUNLU 1 2 0 3
G 4 FZR 2045 ISI - IŞIK - SU ZORUNLU 1 2 0 3
G 5 FZR 2047 NÖROANATOMİ-NÖROFİZYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 FZR 2049 PATOLOJİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 7 FZR 2051 DEĞERLENDİRME VE ANALİZ ZORUNLU 2 2 0 4
G 8 FZR 2053 KLİNİK NÖROŞİRURJİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 9 FZR 2055 FARMAKOLOJİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 10 FZR 2057 KİNEZYOLOJİ VE BİOMEKANİK I ZORUNLU 2 0 0 2
G 11 FZR 2059 CERRAHİ BİLİMLER ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 2001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 BDE 2001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 3 FZR 2039 ENGELLİ VE TOPLUM SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 FZR 2041 MESLEKİ İNGİLİZCE SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 FZR 2061 NORMAL MOTOR DEVELOPMENT SEÇMELİ 2 0 0 4
G 6 FZR 2065 FİZYOTERAPİ İÇİN DAVRANIŞ VE BİLİNÇ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 7 FZR 2067 TOPLUMSAL DUYARLILIK II SEÇMELİ 0 2 0 4
G 8 GSM 2001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FZR 2024 ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR II ZORUNLU 1 2 0 3
B 2 FZR 2026 MANUEL TEKNİKLER II ZORUNLU 1 2 0 3
B 3 FZR 2032 KLİNİK NÖROLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 FZR 2034 DAHİLİ BİLİMLER I ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 FZR 2044 KLİNİK PEDİATRİ ZORUNLU 1 0 0 1
B 6 FZR 2046 TERAPATİK EGZERSİZ ZORUNLU 2 2 0 4
B 7 FZR 2048 UYGULAMALI EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 8 FZR 2050 KLİNİK YAZ SATJI (4 HAFTA) STAJ 0 8 0 2
B 9 FZR 2052 KİNEZYOLOJİ VE BİOMEKANİK II ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 2002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 BDE 2002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 FZR 2042 MESLEKİ İNGİLİZCE SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 FZR 2054 AQUATERAPİ SEÇMELİ 1 2 0 4
B 5 FZR 2056 İŞ MEŞGULİYET TEDAVİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 FZR 2058 BEL BOYUN SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 GSM 2002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FZR 3027 ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 FZR 3029 NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 FZR 3031 PULMONER FİZYOTERAPİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 FZR 3035 PEDİATRİK FİZYOTERAPİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 5 FZR 3041 FİZYOTERAPİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 FZR 3043 REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 FZR 3045 RADYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FZR 3039 MESLEKİ İNGİLİZCE SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 FZR 3047 ONCOLOGİC PHYSİOTHERAPY SEÇMELİ 2 0 0 4
G 3 FZR 3049 ERGOTERAPİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 4 FZR 3051 İŞİTME-KONUŞMA-DENGE VE BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 FZR 3053 EVDE BAKIM VE FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 FZR 3055 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA AĞRI TEDAVİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 7 FZR 3057 ORGAN TRANSPLANTASYONUNDA FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 FZR 3059 AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 9 FZR 3061 FİZİKSEL AKTİVİTE SEÇMELİ 2 0 0 4
G 10 FZR 3063 FİZYOTERAPİDE FONKSİYONEL NÖROANATOMİ VE NÖROFİZYOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 11 GSM 3001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FZR 3028 FİZYOTERAPİ II ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 FZR 3044 KARDİYAK FİZYOTERAPİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 FZR 3052 YAŞLILARDA FİZYOTERAPİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 FZR 3056 SPORDA FİZYOTERAPİ ZORUNLU 2 2 0 3
B 5 FZR 3058 PEDİATRİK FİZYOTERAPİ II ZORUNLU 1 2 0 3
B 6 FZR 3060 HALK SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 FZR 3062 PROTEZLER-ORTEZLER VE REHABİLİTASYONU ZORUNLU 2 2 0 4
B 8 FZR 3064 KLİNİK YAZ STAJI (4 HAFTA) STAJ 0 8 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FZR 3050 MESLEKİ İNGİLİZCE SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 FZR 3054 YARATICI DRAMA SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 FZR 3066 VESTİBULAR REHABİLİTATİON SEÇMELİ 2 0 0 4
B 4 FZR 3068 MUSCULOSKELETAL PHYSİOTHERAPY SEÇMELİ 2 0 0 4
B 5 FZR 3070 EL VE ÜST EKSTREMİTE REHABİLİTASYONU SEÇMELİ 2 0 0 4
B 6 FZR 3072 OBSTETRİK FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 FZR 3074 YANIK VE YARA BAKIMINDA FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 8 FZR 3076 İNGİLİZCE SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 9 FZR 3078 HASTALIKLARDA MEDİKAL NUTRÜSYON TEDAVİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 10 GSM 3002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FZR 4021 BİYOİSTATİSTİK ZORUNLU 1 0 0 1
G 2 FZR 4027 FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 FZR 4029 TIBBİ ETİK ZORUNLU 1 0 0 1
G 4 FZR 4031 KLİNİK UYGULAMA I ZORUNLU 1 18 0 14
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FZR 4009 FİZYOTERAPİDE ORGANİZASYON SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 FZR 4011 KADIN SAĞLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 FZR 4023 MESLEKİ İNGİLİZCE SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 FZR 4033 KANITA DAYALI FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 5 FZR 4035 PALYATİF BAKIM VE FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 FZR 4037 ORTOPEDİK SONUÇ DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 FZR 4039 JİNEKOLOJİK FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 8 FZR 4041 SEÇMELİ KLİNİK UYGULAMA I SEÇMELİ 0 6 0 6
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FZR 4028 FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 FZR 4030 FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 FZR 4032 FİZYOTERAPİDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ZORUNLU 1 0 0 1
B 4 FZR 4034 KLİNİK UYGULAMA II ZORUNLU 1 18 0 13
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FZR 4010 ENDÜSTRİDE FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 FZR 4024 MESLEKİ İNGİLİZCE SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 FZR 4036 EGZERSİZ REÇETESİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 4 FZR 4038 PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 5 FZR 4040 KLİNİK ÇALIŞMA PEDİATRİK AYAKTAN HASTALAR SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 FZR 4042 AKCİĞER HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 FZR 4044 SEÇMELİ KLİNİK UYGULAMA II SEÇMELİ 0 6 0 6
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler teorik derslerin %70, uygulamalı derslerde %80nine devam etmek zorundadır. Derslerde öğrencinin değerlendirmesi arasınav/arasınavlar ve final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Derslerden başarılı sayılabilmesi için öğrencinin arasınav ve final sınavlarına katılıp ortalama 60/100 geçer notu alması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programındaki tüm dersleri ve 240 AKTS'yi başarıyla tamamlayan ve kümülatif ortalaması (CGPA) 100 üzerinden en az 60 olan ve başarısız notu bulunmayan öğrencilere Lisans Derecesi verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Sema SAVCI
e-mail:sema.savci@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124900-01