DERECE PROGRAMLARI

: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 20/05/2009* tarihli ve 15627 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 27.05.2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, beden eğitimi ve spor alanında verimli sistemlerin tasarlanması, gelişen spor teknolojisinin spor alanında kullanımının sağlanması, spor bilimcilerinin yetiştirilmesi ve ülke genelinde beden eğitimi ve sporun geliştirilmesini ve yönetimini sağlayacak nitelikli eleman yetiştirecek dört yıllık program sunan bir yüksekokuldur.

Kazanılan Derece

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Lisans, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ÖSS den en az 180 puan almış olmak, spor yetenek sınavından başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksekokulumuza yatay geçiş ve önceki öğreniminin tanınması hususundaki kurallar DEÜ önlisans ve lisans ve sınav yönetmeliğinin 12. maddesinde ve Uygulama esaslarımızın 11. maddesinde belirtilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksekokulumuzda bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Değerlendirme yeterlilik koşulları ile ilgili detaylar Uygulama Esaslarımızın 8. 16. ve 25. maddelerinde belirlenmiştir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programda öğretmenlik mesleğinin gerekliliğini oluşturacak bilgiler uzman akademisyenler tarafından verilmektedir. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz MEB okullarında staj uygulamalarını yapmaktadır. Aynı zamanda Balçova Belediyesi ile ortak çalışmalar yürütülerek, öğrencilerimizin öğretmenlik mesleğine yönelik becerileri arttırılmaktadır. Performans Laboratuarı, Psiko-Fizyoloji Laboratuarı, spor salonu, Fitness Salonu ve Yüzme Havuzu öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine yönelik merkezler arasındadır.

Temel Program Kazanımları

1   Beden eğitimi ve spor alanındaki temel kavramlar ile ilgili bilgi sahibi olma ve alanın varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini multidisipliner bir şekilde kullanabilme
2   Alana ilişkin güncel eğitim bilgilerini takip etmek ve bu bilgileri diğer alanlarla ilişkilendirebilmek
3   Bireylerin çeşitli özelliklerini; fiziksel, sosyo-ekonomik, zihinsel,duygusal ve psikomotor; tanıyabilme
4   Bireysel farklılıkların, içsel ve dışsal motivasyonun, çalışma ve öğrenme alışkanlıklarının, kalıcı ve anlamlı öğrenmede önemli olduğunu kavrayabilme
5   Öğreteceği alanın temel kavramlarını, araştırma ve inceleme araçlarını ve yapılarını anlayarak alanın bu özelliklerini öğrenciye anlamlı gelecek biçimde öğrenme deneyimlerini yaratabilme
6   Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişimi özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
7   Öğretim ilke ve yöntemlerini kavrayarak öğrenme fırsatları oluşturabilme, öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
8   Özel popülasyonlara, bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
9   Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları ve sorunları hakkında bilgi sahibi olma, öğretmenlik mesleği etik kurallarına uygun davranış modelleri oluşturma ve toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
10   Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme
11   Spor alanında karşılaşılabilecek sağlık sorunları, spor sakatlıklar ile ilgili bilgi sahibi olma, temel ilkyardım ve yaşam desteği uygulaması yapabilme
12   Spor branşlarının kuralları, taktikleri ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olma; branşın temel tekniklerini uygulayabilme ve aktarabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü bitiren öğrencilerin Resmi ve Özel Eğitim Kurumlarında Öğretmen olarak görev alma imkanları vardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci ya da üçüncü aşama programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim planının %7si ortak zorunlu ders, %52si zorunlu ders, % 41i seçmeli dersten oluşmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BSÖ 1001 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 BSÖ 1005 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNEZİYOLOJİ ZORUNLU 4 0 0 5
G 4 BSÖ 1009 YÜZME ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 BSÖ 1013 BASKETBOL ZORUNLU 2 2 0 5
G 6 BSÖ 1015 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 BSÖ 1017 GENEL CİMNASTİK ZORUNLU 2 2 0 5
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BSÖ 1002 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM ZORUNLU 1 2 0 4
B 3 BSÖ 1006 ATLETİZM ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 BSÖ 1012 DOĞA SPORLARI ZORUNLU 1 2 0 5
B 5 BSÖ 1014 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ ZORUNLU 1 2 0 4
B 6 BSÖ 1016 EĞİTİM PSİKOLJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 BSÖ 1018 ARTİSTİK CİMNASTİK ZORUNLU 2 2 0 5
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BSÖ 2007 HALK OYUNLARI ZORUNLU 2 2 0 5
G 2 BSÖ 2017 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 BSÖ 2025 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 BSÖ 2027 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 5 BSÖ 2033 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 YDİ 1009 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BSÖ 2013 SPOR PSİKOLOJİSİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 BSÖ 2015 ÇOCUK VE SPOR (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 BSÖ 2019 MESLEK ETİĞİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 BSÖ 2021 DÜŞÜNCE VE UYGARLIK TARİHİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 BSÖ 2023 TEKNOLOJİK GELİŞİM VE İNSAN (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 BSÖ 2029 SPOR TESİSLERİ İŞLETMESİ VE YÖNETİMİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 BSÖ 2031 SPORDA SPONSORLUK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BSÖ 2004 FUTBOL ZORUNLU 2 2 0 5
B 2 BSÖ 2016 HENTBOL ZORUNLU 2 2 0 5
B 3 BSÖ 2020 ANTRENMAN BİLGİSİ I ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 BSÖ 2034 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 BSÖ 2040 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 YDİ 1008 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BSÖ 2024 GÜREŞ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 3
B 2 BSÖ 2026 YAŞAM BOYU SPOR (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 3
B 3 BSÖ 2028 AĞIRLIK ÇALIŞMASI VE GÜÇ GELİŞTİRME (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 3
B 4 BSÖ 2030 RİTMİK CİMNASTİK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 3
B 5 BSÖ 2032 TENİS (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 3
B 6 BSÖ 2036 ESKRİM (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 3
B 7 BSÖ 2038 KAMPÇILIK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 3
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BSÖ 3001 PSİKOMOTOR GELİŞİM ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 BSÖ 3003 FİZİKSEL UYGUNLUK ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 BSÖ 3005 VOLEYBOL ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 BSÖ 3007 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 BSÖ 3009 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 BSÖ 3023 ANTRENMAN BİLGİSİ II ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 BSÖ 3035 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARMI ZORUNLU 2 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BSÖ 3011 OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE BEDEN EĞİTİMİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 BSÖ 3013 OKÇULUK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 BSÖ 3017 SPORDA YETENEK BELİRLEME VE YÖNLENDİRME (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 BSÖ 3019 FUTSAL (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 4
G 5 BSÖ 3025 KAMP EĞİTİMİ (KIŞ) (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 4
G 6 BSÖ 3027 PİLATES (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 4
G 7 BSÖ 3037 YOGA (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BSÖ 3004 EGZERSİZ VE BESLENME ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 BSÖ 3006 EĞİTSEL OYUNLAR ZORUNLU 1 2 0 4
B 3 BSÖ 3008 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 5
B 4 BSÖ 3014 ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 BSÖ 3034 BECERİ ÖĞRENİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 BSÖ 3036 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 3
B 7 BSÖ 3044 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 BSÖ 3050 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BSÖ 3038 KAMP EĞİTİMİ (YAZ) (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 3
B 2 BSÖ 3040 STEP-AEROBİK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 3
B 3 BSÖ 3042 GÖSTERİ CİMNASTİĞİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 3
B 4 BSÖ 3046 VÜCUT AĞIRLIĞI EGZERSİZLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 3
B 5 BSÖ 3048 BİSİKLET (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 2 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BSÖ 4005 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 6
G 2 BSÖ 4027 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 5
G 3 BSÖ 4029 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 BSÖ 4033 ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ZORUNLU 2 2 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BSÖ 4007 SPOR SAKATLIKLARI VE REHABİLİTASYON (SEÇMELİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 BSÖ 4015 SPOR BİYOMEKANİĞİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 BSÖ 4021 SPOR SOSYOLOJİSİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 BSÖ 4023 SPORTİF PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 BSÖ 4025 YAŞLILIK VE SPOR (SEÇMELİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 BSÖ 4031 SPOR PAZARLAMASI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BSÖ 4002 ARAŞTIRMA PROJESİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 BSÖ 4004 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 BSÖ 4006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 8
B 4 BSÖ 4020 MESLEKİ YABANCI DİL ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BSÖ 4022 VOLEYBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 2 BSÖ 4024 BASKETBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLER (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 3 BSÖ 4026 HENTBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 4 BSÖ 4028 ATLETİZM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 5 BSÖ 4030 ARTİSTİK CİMNASTİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 6 BSÖ 4032 YÜZME ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 7 BSÖ 4034 FUTBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 1 2 0 4
B 8 BSÖ 4036 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 9 BSÖ 4038 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 10 BSÖ 4040 GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA EĞİTİMİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 11 BSÖ 4042 BİLİM TARİHİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 12 BSÖ 4044 SPOR EKONOMİSİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 13 BSÖ 4046 REKREASYON (SEÇMELİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 14 BSÖ 4048 FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme yöntemlerimiz Uygulama Esaslarımızın 4. Bölümüne uygun yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencileri mezun olmak için minimum 249 AKTS kredisi almak zorundadır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Yrd. Doç. Dr. Aksel ÇELİK
Bölüm Başkanı