DERECE PROGRAMLARI

: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2009 yılında kurulmuştur ve 2009-2010 akademik yılından itibaren turizm alanında eğitim vermektedir. Yüksekokul, İngilizce dilinde bir yıllık hazırlık eğitiminin ardından, turizm ve otelcilik alanında lisans derecesine yönelik dört yıllık turizm eğitimi vermektedir. 3. dönemden itibaren, öğrenciler mesleki kullanıma yönelik ikinci yabancı dil (Rusça, Almanca veya Fransızca) dersleri almaktadır. Derslerin eğitim dili Türkçe ve İngilizcedir. Derslerin %30u İngilizce verilmektedir.

Kazanılan Derece

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diploması Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucu , DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce yeterlilik sınavı (en az 70 puan) ya da TOEFL IBT (en az 79) ya da muadili.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler 4 yıllık eğitimlerini 240 AKTS kredisini alarak tamamlamalıdır. Bu derece öğretim planında yer alan tüm dersleri ve 120 iş günü stajını başarı ile tamamlamış, kümülatif not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

2009 yılında kurulan Reha Midilli Foça turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2009-2010 öğretim yılında hazırlık eğitimi vermiştir. 2010-2011 öğretim yılında turizm ve ağırlama sektöründe hizmet verebilecek kuramsal bilgiye ve edindiği bilgileri alanda uygulayabilecek beceriye sahip; takım çalışmasına ve bağımsız çalışmaya yatkın ve sorumluluk alabilen, etkin iletişim kurabilen, faaliyet alanlarıyla ilgili görüş oluşturup, tartışabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme yetkinliğine sahip olan, etik ilkelerin, sosyal sorumluluğun ve hayat boyu öğrenmenin bilincinde olan mezunlar yetiştirmek üzere 4 yıllık lisans eğitime başlamıştır. İktisat ve işletme ağırlıklı öğretim planında, 12 adet yabancı dilde verilen ders ile %30 ingilizce eğitim verilmektedir. Almanca, rusça ve fransızca mesleki seçimli yabancı dil olarak öğretim planımızda yer almaktadır. Öğrencilerimiz tercih ettikleri mesleki seçimlik yabancı dili eğitim sonuna kadar almakla yükümlüdürler. Ayrıca öğrencilerimize mesleki deneyiminlerini arttırmak için 120 iş günü staj olanağı sağlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Turizm sektörü ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
2   Turizm sektörü ile ilgili kuramlara ve ilkelere eleştirel anlayışla yaklaşmasını sağlayacak ileri düzey alan bilgisine sahip olabilme.
3   Turizm sektörüne ilişkin edindiği ileri düzey alan bilgi ve becerisini kullanarak verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırma ve kanıtlara dayanan çözüm önerileri geliştirtebilme.
4   Turizm sektörünün gereksinim duyduğu dil becerilerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
5   Turizm sektörüne ait kompleks, güncel ve mesleki projeleri yönetmek ve operasyon sorunlarının çözümünde karar verme sorumluluğunu alabilme
6   Etkin iletişim kurabilme, takımla ve bağımsız çalışma yapabilme.
7   Turizm sektöründeki hizmet süreçlerini tanımlayabilme, yapılandırabilme ve modelleyebilme ve analiz edebilme.
8   Turizm sektörüne ilişkin çeşitli konularda görüş oluşturabilme, tartışabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme, meslektaşları ile iletişim kurabilme ve bunu en az iki yabancı dilde gerçekleştirebilme.
9   Turizm sektöründeki ulusal ve uluslararası güncel gelişim ve değişimleri izleme ve yorumlayabilme.
10   Toplumsal sorumluluk ve etik biliciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme
11   İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilme
12   Analitik ve bütünsel bakış açısına sahip olma, eleştirisel ve stratejik düşünebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece sahibi turizm ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, oteller, tatil köyleri, seyahat acenteleri özel ve kamu kuruluşlarında mesleğini icra edebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı, 48 zorunlu ve 6 seçmeli dersten (toplam 240 AKTS)oluşmaktadır. %30 ingilizce eğitim verilmektedir. Almanca, Rusça ve Fransızca mesleki seçimli yabancı dil olarak öğretim planımızda yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz mesleki deneyiminlerini arttırmak için 120 iş günü staj yapmak zorundadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin/seçmeli derslere oranı 202 / 38 AKTS dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 TUR 1001 İKTİSAT I ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 TUR 1003 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 TUR 1005 İŞLETME MATEMATİĞİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 TUR 1007 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 TUR 1009 DAVRANIŞ BİLİMLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 YDİ 1011 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 6 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 GSM 1001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 3 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TUR 1002 İKTİSAT II ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 TUR 1004 İŞLETME YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 TUR 1006 İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 TUR 1008 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 TUR 1010 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ZORUNLU 3 0 0 5
B 8 YDİ 1010 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 6 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 GSM 1002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 2001 MİKRO İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TUR 2003 GENEL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 TUR 2005 BORÇLAR HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 TUR 2007 KONAKLAMA İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 TUR 2009 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 ZTS 2001 STAJ I STAJ 0 30 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TYA 2001 MESLEKİ YABANCI DİL ALMANCA I SEÇMELİ 6 0 0 6
G 2 TYF 2001 MESLEKİ YABANCI DİL FRANSIZCA I SEÇMELİ 6 0 0 6
G 3 TYR 2001 MESLEKİ YABANCI DİL RUSÇA I SEÇMELİ 6 0 0 6
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 2002 TURİZM EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 TUR 2004 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 TUR 2006 TİCARİ İŞLETME HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 TUR 2008 ÖNBÜRO YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 TUR 2010 TURİZM PAZARLAMASI ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 ZTS 2002 STAJ II STAJ 0 30 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TYA 2002 MESLEKİ YABANCI DİL ALMANCA II SEÇMELİ 6 0 0 6
B 2 TYF 2002 MESLEKİ YABANCI DİL FRANSIZCA II SEÇMELİ 6 0 0 6
B 3 TYR 2002 MESLEKİ YABANCI DİL RUSÇA II SEÇMELİ 6 0 0 6
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 3001 TURİZM PİYASASI ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TUR 3003 TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 TUR 3005 İŞLETME FİNANSI ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 TUR 3007 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 TUR 3009 ÖNBURO VE KAT HİZMETLERİ OTOMASYON SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 ZTS 3001 STAJ III STAJ 0 30 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TYA 3001 MESLEKİ YABANCI DİL ALMANCA III SEÇMELİ 6 0 0 6
G 2 TYF 3001 MESLEKİ YABANCI DİL FRANSIZCA III SEÇMELİ 6 0 0 6
G 3 TYR 3001 MESLEKİ YABANCI DİL RUSÇA III SEÇMELİ 6 0 0 6
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 3002 BÜTÇE VE MALİYET KONTROLÜ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 TUR 3004 MENÜ VE ZİYAFET PLANLAMA ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 TUR 3006 TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZ ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 TUR 3008 ŞİRKETLER HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 TUR 3010 ULUSLARARASI MUTFAKLAR VE SERVİS TEKNİKLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 ZTS 3002 STAJ IV STAJ 0 30 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TYA 3002 MESLEKİ YABANCI DİL ALMANCA IV SEÇMELİ 6 0 0 6
B 2 TYF 3002 MESLEKİ YABANCI DİL FRANSIZCA IV SEÇMELİ 6 0 0 6
B 3 TYR 3002 MESLEKİ YABANCI DİL RUSÇA IV SEÇMELİ 6 0 0 6
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 4001 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİ TABLOLAR ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 TUR 4003 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TUR 4007 SANİTASYON VE HİJYEN ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 TUR 4011 BAR YÖNETİMİ VE İÇKİ TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 TUR 4013 ENVANTER VE MALİYET KONTROLÜ OTOMASYON SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TYA 4001 MESLEKİ YABANCI DİL ALMANCA V SEÇMELİ 6 0 0 6
G 2 TYF 4001 MESLEKİ YABANCI DİL FRANSIZCA V SEÇMELİ 6 0 0 6
G 3 TYR 4001 MESLEKİ YABANCI DİL RUSÇA V SEÇMELİ 6 0 0 6
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 4002 TURİZMDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 TUR 4004 TURİZM HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 TUR 4006 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 TUR 4008 TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 TUR 4010 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TYA 4002 MESLEKİ YABANCI DİL ALMANCA VI SEÇMELİ 6 0 0 6
B 2 TYF 4002 MESLEKİ YABANCI DİL FRANSIZCA VI SEÇMELİ 6 0 0 6
B 3 TYR 4002 MESLEKİ YABANCI DİL RUSÇA VI SEÇMELİ 6 0 0 6
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 26. ve 27. maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler 4 yıllık eğitimlerini 240 AKTS kredisini alarak tamamlamalıdır. Bu derece öğretim planında yer alan tüm dersleri ve 120 iş günü stajını başarı ile tamamlamış, kümülatif not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. O. Avşar KURGUN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
Atatürk Mahallesi, 174 Sokak, No.5
35680 Foça İzmir
Tel: 0232 8126885
E-mail: avsar.kurgun@deu.edu.tr