DERECE PROGRAMLARI

: Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Hadis, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belağatı bilim dallarından oluşmaktadır. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı bünyesindeki her bir bilim dalında Yüksek Lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.

Kazanılan Derece

Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programının amacı, ilgili bilim dallarında bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmayı başaracak yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılar yetiştirmektir. Yüksek Lisans düzeyinde başarılı olan öğrencileri Doktora aşamasına hazırlamaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça, Osmanlıca ve Batı Dilleri ...) metinleri inceleyebilir ve onlardan yararlanabilir.
2   Alana ait bilimsel yöntemleri kavrar ve kullanabilir.
3   Alanın terminolojisini, sorunlarını ve önde gelen ilim adamlarını tanır.
4   Alanın, yakın alanlarla ilişkisini fark ederek interdisipliner çalışmalardan faydalanabilir.
5   Alanına ait klasik ve güncel literatürü kullanabilir.
6   Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar.
7   Edindiği bilgileri bilimsel yöntemlere uygun olarak yazıya dökebilir, sunum yapabilir, tartışabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, üniversitelerde Araştırma Görevlisi veya Öğretim Görevlisi olarak da çalışma imkanına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programında otuz sekiz ders seçimlik, altı ders de ön şartlıdır. İki dönemde gerçekleştirilen derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, son dönemlerinde seminer hazırlamakla yükümlüdürler. Seminer koşulunu da başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans tezini hazırlar ve savunur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TİS 5117 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 TİS 5191 SÜNNİ-Şİİ HADİS OKUMALARI I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 TİS 5121 İSLAM MEZHEPLERİ METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 TİS 5137 HADİS USULÜ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 TİS 5147 GÜNÜMÜZ TASAVVUF HAREKETLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 TİS 5151 İLK DÖNEM TASAVVUF TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 TİS 5153 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUF SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 TİS 5155 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 TİS 5157 HADİS KAYNAKLARI I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 TİS 5161 HADİS TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 TİS 5165 İSLAMDA BİLİM FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 12 TİS 5167 KELAMIN HAZIRLIK DÖNEMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 13 TİS 5169 KELAMIN ANA KONULARI I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 14 TİS 5171 KLASİK KELAM METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 15 TİS 5173 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE NÜBÜVVET SEÇMELİ 3 0 0 7
G 16 TİS 5175 ARAPÇA METİNLER I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 17 TİS 5177 KLASİK DÖNEM KELAM FELSEFE TARTIŞMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 18 TİS 5179 HADİS METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 19 TİS 5181 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNDE YÖNTEM I SEÇMELİ 3 0 0 9
G 20 TİS 5183 TASAVVUF'TA YÖNTEM SEÇMELİ 3 0 0 9
G 21 TİS 5185 KELAM ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SEÇMELİ 3 0 0 9
G 22 TİS 5187 RİVAYET VE DİRAYET İLİMLERİNDE YÖNTEM I SEÇMELİ 3 0 0 9
G 23 TİS 5189 SÜNNETİ ANLAMADA YÖNTEM I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 24 TİS 5119 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI I SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 TİS 5196 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 3 TİS 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TİS 5106 HADİS KAYNAKLARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 TİS 5180 SÜNNİ-Şİİ HADİS OKUMALARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 TİS 5118 İSLAM MEZHEPLERİ TARİH II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 TİS 5120 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 TİS 5122 İSLAM MEZHEPLERİ METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 TİS 5138 HADİS USULÜ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 TİS 5142 GÜNÜMÜZ TASAVVUF HAREKETLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 TİS 5144 İLK DÖNEM TASAVVUF TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 TİS 5146 TASAVVUF TERMİNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 TİS 5148 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 TİS 5152 HADİS METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 12 TİS 5154 İSLAM İ TARİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 13 TİS 5156 İSLAM, HIRİSTİYANLIK VE YAHUDİLİKTE KELAM SEÇMELİ 3 0 0 6
B 14 TİS 5158 KELAMIN TEŞEKKÜL DÖNEMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 15 TİS 5160 KELAMIN ANA KONULARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 16 TİS 5162 KLASİK KELAM METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 17 TİS 5164 Şİİ KELAM METİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 18 TİS 5166 ARAPÇA METİNLER II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 19 TİS 5168 TEFSİR'DE EHLİ SÜNNET VE ŞİA POLEMİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 20 TİS 5170 HADİS METİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 21 TİS 5172 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNDE YÖNTEM II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 22 TİS 5174 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE KELAM SEÇMELİ 3 0 0 6
B 23 TİS 5176 RİVAYET VE DİRAYET İLİMLERİNDE YÖNTEM II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 24 TİS 5178 SÜNNETİ ANLAMADA YÖNTEM II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 25 TİS 5108 HADİS TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TİS 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TİS 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi:http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (54 AKTS), uzmanlık alanı dersi (4 AKTS), Seminer (2 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Osman Karadeniz
Tel: 0(232) 2852932 - 226
E-posta: osman.karadeniz@deu.edu.tr