DERECE PROGRAMLARI

: Uluslararası İlişkiler

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1992 yılında kurulan Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler dinamiklerine ve siyasi gelişmelere bilimsel bir anlayışla yaklaşabilen, eleştirel ve analitik düşünme becerisini yetkin kullanabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, ortak çalışmaya ve demokratik katılıma yatkın öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Uluslararası İlişkiler, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ulusal öğrenci seçme sınavı ile yerleştirme yapılmış olması, DEU Yabancı Diller Y.O. İngilizce Yeterlilik Testi (en az 70) ya da TOEFL (internet tabanlı, en az 79) ya da eşdeğeri.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmenin tanınması ile ilgili genel çerçeve DEU Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11-12-13-14 madderinde tanımlanmaktadır. DEU İşletme Fakültesinin uygulamalarına ilişkin diğer ayrıntılar, DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında açıklanmaktadır. (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf).

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00/4.00 kümülatif not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir. Bu konudaki tüm ayrıntıların yer aldığı yasal düzenlemeler:
Dokuz Eylul University Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (madde 33,34,35)
DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (madde 33,34,35). (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf)

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Öğrenciler, ilk üç yıl uluslararası ilişkiler programının temel derslerini almaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarında uluslararası ilişkiler, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası hukuk ve Avrupa çalışmaları gibi uluslararası ilişkiler disiplininin alt dallarından dersler seçebilme olanağına sahiptir. Ayrıca, iletişim ve bilgisayar becerilerinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Bu kapsamlı ders programı sonucunda öğrencilerimiz pek çok ülkedeki siyasi olayları uluslararası ilişkiler disiplininin ana yöntemlerini kullanarak, karşılaştırma yapıp, genelleştirme imkanı veren eleştirel ve analitik beceriler geliştirebilmektedirler. Eğitim dili %100 İngilizcedir.
Uluslararası İlişkiler Bölümünün lisans programının yanı sıra, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora Programları da bulunmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora seviyesindeki ders programımız uluslararası ilişkiler alanındaki kuramsal ve görgül yaklaşımları birleştirmektedir. Derslerimiz öğrencilerimizin çağdaş dünya siyasetinde önemli tarihi, siyasi, iktisadi ve sosyal konular üzerine bilgilenmesi, sorgulayarak ve eleştirel düşünebilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Temel Program Kazanımları

1   Uluslararası ilişkilerin temel aldığı diğer disiplinler hakkında (ekonomi, hukuk, sosyoloji, siyaset bilimi) bilgi sahibi olma.
2   Türkçe ve İngilizce olarak yetkililer ve kurumlar, uzmanlar veya uzman olmayanlar ile uluslararası ilişkiler alanındaki düşüncelerini ve önerilerini yazılı ve sözlü paylaşabilme.
3   En az Common European Framework of Reference- B2 düzeyinde İngilizce konuşma ve yazma becerilerine sahip olma.
4   İleri düzeyde (European Computer Driving Licence) bilgisayar/bilişim becerilerine sahip olma .
5   Takım üyesi ve/veya bireysel olarak sorumluluk alabilme.
6   Edindiği bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilme, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
7   Etik ve sosyal değerleri kavramış olma ve bunları uluslararası ilişkiler alanında bilgi toplarken, yorumlarken ve yayınlarken uygulayabilme.
8   Uluslararası ilişkiler alanında bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, yorumlayabilme, kavram ve düşünceleri değerlendirebilme.
9   Uluslararası ilişkiler ile ilgili kuramsal ve kavramsal bilgi donanımına sahip olma (olabilme), bu donanımını uygulamayla ilişkilendirerek olayları ve problemleri yorumlayabilme.
10   Uluslararası ilişkiler tarihi ile ilgili bilgilere sahip olma, bu bilgilerini uygulamayla ilişkilendirerek uluslararası olayları ve problemleri yorumlayabilme.
11   Uluslararası ilişkilerin farklı alt çalışma alanlarında bölgesel veya küresel olaylar ve problemler ilgili bilgi sahibi olma, yorum yapabilme ve bilimsel yaklaşımlar kullanarak problemlere çözüm geliştirebilme.
12   Türk iç ve dış politikası hakkında bilgi sahibi olma ve yorum yapabilme.
13   Yetkililer ve kurumlar ile iletişimde diplomatik yazışma tekniklerini kullanabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları gerek özel sektörde, gerekse kamu sektöründe çok farklı iş olanaklarına sahiptir. Özel sektörde bankalar, denetim şirketleri ve dış ticaret faaliyetleri olan işletmelerde mali uzmanlık, satış ve pazarlama ile insan kaynakları gibi alanlarda; telekomünikasyon ve medyada çalışan mezunlarımız bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığında meslek memuru, çeşitli devlet kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde AB uzmanı veya dış ticaret uzmanı olan mezunlarımız da vardır. Akademik kariyeri tercih eden mezunlarımız, yurt içi ve dışında çeşitli üniversitelerde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütmektedirler. Bunlardan bazıları, özellikle Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Uluslararası İlişkiler Lisans programında, uluslararası standartları sağlayabilmek için, dört farklı ders kategorisi tanımlanmaktadır. Zorunlu Fakülte Dersleri (%22): Uluslararası İlişkiler Lisans Diploma programının temel derslerini destekleyici dersler ile beceri geliştirmeyi amaçlayan derslerdir. Zorunlu Bölüm Dersleri (%22): Uluslararası İlişkiler Lisans Diploma programının temel dersleridir. Bölüm İçi Seçimlik Dersler (%53): Öğrencilerin eğilimleri doğrultusunda ilgili alanın alt dallarında yoğunlaşma sağlamayı amaçlayan derslerdir. Serbest Seçimlik Dersler (%3): Öğrencilerin kişisel gelişimlerini ve kariyer olanaklarını çeşitlendirmeyi, bakış açılarını ve entelektüel bilgi birikimlerini zenginleştirmeyi amaçlayan derslerdir. Üniversitenin yabancı dilde eğitim veren diğer birimleri ile İşletme Fakültesinin diğer bölümleri tarafından sunulan zorunlu ve seçimlik dersler, İngilizce dışındaki yabancı dil dersleri ile Sanatsal, Kültürel ve Sportif içerikli dersler serbest seçimlik ders olarak seçilebilir. Bölüm programında yer alan zorunlu ve seçimlik ders içerikleri ile örtüşen, benzeşen dersler ile kredisiz dersler serbest seçimlik ders olarak seçilemez.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 ECO 1001 EKONOMİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 FBA 1101 ENTEGRE DİL BECERİLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 FBA 1201 MATEMATİK ZORUNLU 4 0 0 5
G 5 FBA 1305 SOSYOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 FBA 1307 CİNSİYET EŞİTLİĞİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 7 FBA 1801 HUKUKA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 IRE 1201 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
G 9 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 ECO 1002 EKONOMİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 FBA 1102 İLERİ YAZIŞMA BECERİLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 FBA 1202 İSTATİSTİK ZORUNLU 4 0 0 5
B 5 FBA 1203 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 6 FBA 1303 İNSANLIK TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 IRE 1402 ANAYASA HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ECO 2901 ULUSLARARASI İKTİSADIN TEMEL İLKELERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 FBA 1401 İLETİŞİM BECERİLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 FBA 2201 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 IRE 2103 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 IRE 2111 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 IRE 2201 SİYASİ TARİH I ZORUNLU 3 0 0 5
G 7 IRE 2401 ULUSLARARASI HUKUK I ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBA 1304 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ZORUNLU 0 2 0 2
B 2 IRE 2104 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 IRE 2110 DIŞ POLİTİKA ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 IRE 2112 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 IRE 2202 SİYASİ TARİH II ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 IRE 2204 MODERN SİYASİ DÜŞÜNCE ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 IRE 2402 ULUSLARARASI HUKUK II ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ECO 4001 TÜRKİYE'NİN EKONOMİK YAPISI ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 IRE 3109 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ ÜZERİNE OKUMALAR ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 IRE 3201 ÇAĞDAŞ SİYASİ İDEOLOJİLER ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IRE 3202 TÜRK SİYASİ YAPISI ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 IRE 3204 1990'LARA KADAR TÜRK DIŞ POLİTİKASI ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 IRE 3302 AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ SİYASETİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IRE 4201 SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FBA 3001 İŞ HAYATINDA KADINLAR SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 4
H 2 FBA 3003 SOSYAL BİLİMLERDE ÇEVİRİ SERBEST SEÇMELİ 2 0 0 3
H 3 FBA 3005 TOPLUMSAL CİNSİYET VE TOPLUM SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 4
H 4 IRE 4101 ORTA DOĞU'NUN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 5 IRE 4102 ORTA DOĞU SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 6 IRE 4103 ABD DIŞ POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 7 IRE 4104 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SEÇİLMİŞ KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 8 IRE 4105 ULUSLARARASI GÜVENLİK SEÇMELİ 3 0 0 6
H 9 IRE 4106 KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 6
H 10 IRE 4107 ULUSLARARASI SİYASİ EKONOMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 11 IRE 4108 ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 12 IRE 4110 KARŞILAŞTIRMALI SİYASETTE DEVLET SEÇMELİ 3 0 0 6
H 13 IRE 4111 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SİYASET SEÇMELİ 3 0 0 5
H 14 IRE 4112 ORTA DOĞU'DA BÜYÜK GÜÇLER SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 15 IRE 4113 LATİN AMERİKA SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 16 IRE 4114 ORTA ASYA VE KAFKASYA TARİHİ VE SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 17 IRE 4115 DEMOKRASİ VE DEMOKRATİKLEŞME SEÇMELİ 3 0 0 6
H 18 IRE 4116 BALKAN SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 19 IRE 4117 KARŞILAŞTIRMALI SİYASETTE SEÇİLMİŞ KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 6
H 20 IRE 4118 ASYA SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 21 IRE 4119 KALKINMA VE EŞİTSİZLİĞİN SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 22 IRE 4120 DÜNYA SİYASETİNDE ETİK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 23 IRE 4121 ULUSLARARASI GÖÇ SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 24 IRE 4202 ULUSLARARASI SİSTEMİN TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 25 IRE 4203 KARŞILAŞTIRMALI MODERNİTELER SEÇMELİ 3 0 0 6
H 26 IRE 4204 MİLLİYETÇİLİK SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 27 IRE 4205 TÜRK SİYASİ TARİHİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 6
H 28 IRE 4206 DÜNYA SİYASETİNDE OSMANLI MİRASI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 29 IRE 4207 TÜRKİYE EKONOMİ POLİTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 30 IRE 4301 AVRUPA ENTEGRASYON TEORİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 31 IRE 4302 DÜNYA SİYASETİNDE AVRUPA BİRLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 32 IRE 4303 AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 33 IRE 4304 AVRUPA BİRLİĞİ ENTEGRASYONUNDA GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 34 IRE 4305 AVRUPA GÜVENLİK POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 35 IRE 4306 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4
H 36 IRE 4307 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4
H 37 IRE 4308 AVRUPA BİRLİĞİ İÇ PAZAR HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4
H 38 IRE 4309 AB HUKUKUNDA GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 4
H 39 IRE 4310 AB'NİN GENİŞLEME POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 40 IRE 4311 AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 41 IRE 4312 20.YÜZYILDA AVRUPA SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 42 IRE 4314 SİVİL TOPLUM VE DEVLET SEÇMELİ 3 0 0 5
H 43 IRE 4409 SÖZLEŞME HUKUKUNDA SEÇİLMİŞ KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 3
H 44 IRE 4411 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 45 IRE 4412 ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 46 IRE 4413 VATANDAŞLIK VE YABANCILAR HUKUKUNDA SEÇİLMİŞ KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 47 IRE 4414 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 48 IRE 4415 ULUSLARARASI TİCARET VE YATIRIM HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 49 IRE 4417 MEDENİ HUKUK SEÇMELİ 3 0 0 4
H 50 IRE 4418 İDARE HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 51 IRE 4502 İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI KORUNMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 52 IRE 4503 DİPLOMATİK YAZIŞMA I SEÇMELİ 3 0 0 5
H 53 IRE 4504 DİPLOMATİK YAZIŞMA II SEÇMELİ 3 0 0 5
H 54 IRE 4505 DİPLOMATİK ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 55 IRE 4506 YÖNLENDİRİLMİŞ ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 6
H 56 IRE 4507 SİNEMADA ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 6
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf).
Alınan her ders için öğrenciler, öğretim üyesi tarafından verilen, harf sisteminden bir not ile değerlendirilmektedir.
Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not DDdir. Not sisteminde farklı durumlar için tanımlanmış notlar da bulunmaktadır. Eksik (I) notu, başarılı olmasına karşın derse ilişkin gerekli ödevini tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bir ders için Eksik notu alan bir öğrencinin, notların Öğrenci İşleri Birimine teslimini takiben 30 gün içerisinde, eksikleri tamamlaması gerekir. Aksi durumda (I) nout otomatik olarak FFe dönüşür. Başarılı (S) notu, kredili olmayan bir derste başarılı olan öğrencilere verilir. Başarısız (U) notu, kredili olmayan bir deste başarılı olamayan öğrencilere verilir. Muaf (E) notu, başka bir programdan transfer olan öğrencinin önceki programdan aldığı derslerinin, Fakülte Dekanının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile denkliğinin verilmesi durumunda kullanılır ve öğrenci denkli verilen dersten muaf tutulur. Devamsız (NA) notu, derslere tanınan toleranslar çerçevesinde katılmamış öğrencilere verilir ve bu durumda dersin notu kümülatif ortalamaya FF olarak dahil edilir.
Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00 / 4.00 kümülatif not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Gül M. Kurtoğlu Eskişar,
e-mail: gul.kurtoglu@deu.edu.tr,
tel: +90 232 301 81 11.