DERECE PROGRAMLARI

: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Amaç:
İlköğretimde görev alacak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni adaylarına, bir yandan din kültürü ve ahlak bilgisi diğer yandan öğretmenlik formasyonuyla ilgili temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmaktır.
Hedef:
Programda; öğrenim süresi esnasında öğrencilere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi ile ilgili konularda perspektif kazandırmak, öğretmenlik mesleğine çağdaş bir eğitim anlayışıyla sahip olmalarını sağlamak ve Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda ülkemizin ve Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmen yetiştirmek hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 4 yıllık eğitimi sonunda yüksek öğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 2 dönem okullarda uygulama yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dînin özgün ve evrensel değerleri hakkında akademik prensiplere uygun, toplumun ihtiyaçlarıyla uyumlu bilgi üreten, bu bilgileri İslâmî değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan, bireyin ruh sağlığı ve toplumun huzuru için doğru ve etkin biçimde aktaran ve bunları tarihî ve kültürel kimliğimizin korunup geliştirilmesi doğrultusunda yayan, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde öncü ve nitelikli bir yükseköğretim bölümü olmayı hedefliyoruz.
Amacımız, dîni, temel kaynaklarından hareketle objektif şekilde öğrenen; özgün düşünce üretebilen; bilginin öğrenilmesi, uygulanması ve yayılmasını ilke edinen; ülkesini, milletini, insanlığı ve mesleğini seven; ahlâkî, kültürel ve sosyal değerlere bağlı; topluma ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş; meslekî açıdan yetkin ve özgüvenli öğretmenler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri kazanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2   İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanındaki eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3   İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4   İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
5   Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6   Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7   Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8   Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır
9   Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bölümün anabilim dallarından mezun olanlar, akademik kariyerlerine devam edebilirken, Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı devlet ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı, 52 zorunlu, 2 ortak zorunlu ve 25 seçmeli dersten oluşmaktadır. Bölüm seçmeli ders havuzunda 2. ve 3. Sınıf güz 4. Sınıf bahar yarıyılında 4, 2. ve 3. Sınıf bahar, 4. Sınıf güz yarıyılında 3 er seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin/seçmeli derslere oranı 222/24 AKTS dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 EGİ 1043 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 İDA 1001 TEMEL DİNİ BİLGİLER ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 İDA 1003 ARAPÇA I ZORUNLU 1 2 0 5
G 5 İDA 1005 PSİKOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 İDA 1007 HZ.MUHAMMED'İN HAYATI ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 İDA 1009 KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I ZORUNLU 1 2 0 4
G 8 TRÖ 1011 TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDA 1005 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 4 0 0 4
G 10 YDF 1005 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 4 0 0 4
G 11 YDİ 1003 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -8
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 İDA 1002 TEMEL DİNİ BİLGİLER II ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 İDA 1004 ARAPÇA II ZORUNLU 1 2 0 5
B 4 İDA 1006 SOSYOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 İDA 1008 İSLAM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 5
B 6 RPD 1028 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 TRÖ 1012 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 YDA 1004 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 4 0 0 4
B 9 YDF 1004 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 4 0 0 4
B 10 YDİ 1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 2001 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 1 2 0 4
G 2 EPÖ 2005 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 FEL 2001 FELSEFEYE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 İDA 2001 HZ.MUHAMMED'İN HADİSLERİ VE ÖĞRETİLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 İDA 2003 ARAPÇA III ZORUNLU 1 2 0 5
G 6 İDA 2005 DİN PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 İDA 2009 KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II ZORUNLU 1 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İDA 2007 SEÇMELİ I (MESLEK ETİĞİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 İDA 2011 SEÇMELİ I (DİNLERDE ESTETİK) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 SGK 2001 GK SEÇ. I (ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 SGK 2003 GK SEÇ.I (GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 2002 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 1 2 0 4
B 2 EPÖ 2002 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 İDA 2002 TEFSİR ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 İDA 2004 ARAPÇA IV ZORUNLU 1 2 0 5
B 5 İDA 2006 İSLAM'DA SANAT VE ESTETİK ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 İDA 2008 DİN SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 İDA 2010 İSLAMİ TÜRK EDEBİYATI ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 İDA 2012 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İDA 2014 SEÇMELİ II (RUH SAĞLIĞI VE DİN ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 İDA 2016 SEÇMELİ II (DİNSEL GELİŞİM PSİKOLOJİSİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EPÖ 3001 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 EYD 3001 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 İDA 3001 AHLAK FELSEFESİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 İDA 3003 KELAM ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 İDA 3005 MEDYA VE İLETİŞİM ZORUNLU 2 0 0 4
G 6 İDA 3009 KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ III ZORUNLU 1 2 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İDA 3007 SEÇMELİ III (MİSTİK GELENEKLER VE SUFİZM) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 İDA 3011 SEÇMELİ III (GÜNCEL DİNİ KONULAR) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 SMB 3001 MB SEÇMELİ I (DİN ÖĞRETİMİNDE DRAMA) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 SMB 3003 MB SEÇMELİ I (DİNİ DANIŞMANLIK) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İDA 3002 DİN FELSEFESİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 İDA 3004 YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 İDA 3006 DİNİ MUSİKİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 İDA 3008 MEZHEPLER TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 İDA 3010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 4
B 6 İDA 3012 AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 7 İDA 3014 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İDA 3016 SEÇMELİ IV (ÇEVRE VE DİN) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 İDA 3018 SEÇMELİ IV (DEMOKRASİ VE DİN ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İDA 4001 DİN EĞİTİMİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 2 İDA 4003 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 5
G 3 İDA 4005 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 İDA 4007 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
G 5 ÖEB 4011 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 RPD 4003 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İDA 4009 SEÇMELİ V (KARŞILAŞTIRMALI DİNİ METİNLER) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 İDA 4011 SEÇMELİ V (AVRUPA'DA DİNİ HAYAT) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 İDA 4013 SEÇMELİ V (SOSYAL DEĞİŞİM VE DİN ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4018 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 İDA 4002 KURAN'DA ANA TEMALAR ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 İDA 4004 KÜLTÜRLERARASI DİN ÖĞRETİMİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 İDA 4006 OSMANLI TÜRKÇESİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 İDA 4008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İDA 4010 SEÇMELİ VI ( DİN VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 İDA 4012 SEÇMELİ VI (DİNLER ARASI İLİŞKİLER) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 İDA 4014 SEÇMELİ VII (YENİ DİNİ HAREKETLER) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 İDA 4016 SEÇMELİ VII (DİN ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR) SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve İlahiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 4 yıllık eğitimi sonunda 240 AKTS kredisine sahip olmalıdır. Öğrencinin hiçbir dersten kalmamış olması gerekmektedir. Kümülatif Ortalama 4.00 üzerinden 2.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Süheyl ÜNAL
E-posta: suheyl.unal@deu.edu.tr
Tel: 0 232-4120017