DERECE PROGRAMLARI

: Resim-İş Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1968 yılında İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsünde Resim-İş Bölümü olarak kurulmuştur. Enstitü 1978de İzmir (Buca) Yüksek Öğretmen Okuluna, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Buca Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür. Bölüm, 1998 yılına kadar faaliyetlerini Resim-İş Bölümü olarak sürdürmüş, 1998 yılında fakültenin yeniden yapılanması sonucunda Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne Anabilim Dalı olarak bağlanmıştır.

Kazanılan Derece

Resim-İş Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ulusal Öğrenci Seçme Sınavından belirlenmiş olan minimum puan ve 3 seviyeli çizim, yaratıcılık ve imgelem eleme sınavında ilk altmışa girmek.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Eğitimi Binasında hizmet vermekte olup; gerekli donanımlara sahip 7 resim, 3 özgün baskı, 3 grafik tasarım, 2 heykel, 1 desen, 1 taş baskı, 1 serigrafi, 1 fotoğraf projesi atölyesine; 1 sanat tarihi, 1 sanat eğitimi laboratuarına; 2 sanat galerisine; 1 arşive; 1 çok amaçlı salona; 1 dersliğe ve anabilim dalı başkanlığına ait 1 toplantı ve başkanlık odası ile bir sekreterlik ofisine sahiptir.

Temel Program Kazanımları

1   Atatürkçü ve Cumhuriyet'in değerlerine bağlıdır
2   B1 seviyesinde yabancı dil bilgisine sahiptir
3   Geniş bir sanat tarihi bilgisine sahiptir
4   İlkeleri vardır ve bunu disiplinler arası bir biçimde aktarabilir
5   Bir sanat eserinin yaratılma süreçlerini bilir, sanat eserlerini inceleyebilir ve eleştirisini yapabilir
6   Tasarım ilke ve elemanlarını, iki ve üç boyutlu biçimlendirme, sanat teknolojileri ve sanat eseri yaratma bilgisine sahiptir
7   Görsel algılama prensiplerini bilir
8   Ulusal ve uluslararası bilgi, görgü ve kültürel değerlerin farkındadır
9   Güncel sanat bilgilerine sahiptir
10   Çocuk resmindeki gelişim evreleri ile çocuk ve ergen ruh sağlığını bilir
11   Ölçme ve Değerlendirme bilgisine sahiptir
12   Estetik bilgisine sahiptir
13   Bilimsel araştırma yöntemleri bilgisine sahiptir
14   Renk bilgi ve teorilerini bilir
15   İlk ve orta öğretim yasa ve mevzuatını bilir
16   Okuyan, düşünen ve sanat eğitimcisi kimliğini taşıyan çağdaş, duyarlı bireyler yetiştirir
17   Öğrendiği bilgileri öğrencilere aktarabilir
18   Sanatsal deneyimlerini sözsel ve yazılı olarak ifade edebilir
19   Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapabilir
20   Dersin gerektirdiği materyalleri geliştirir ve kullanabilir

Mezunların İstihdam Profilleri

Resim-İş Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve kurslarda öğretmenlik; sanat galerisi, müze, kütüphane gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Özel ya da devlete bağlı grafik ve reklam ajansları ile baskı üzerine çalışan matbaa ve fabrikalarda; gazete, dergi, yayın ya da yapım şirketi ve televizyon gibi medyalarda tasarımcı ya da operatör olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 38 zorunlu ve 26 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 160/80 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 EGİ 1039 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 RSÖ 1003 DESEN I ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 RSÖ 1007 PERSPEKTİF ZORUNLU 1 2 0 4
G 5 RSÖ 1025 TEMEL TASARIM I ZORUNLU 4 4 0 10
G 6 TRÖ 1011 TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 YDA 1003 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 YDF 1003 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 9 YDİ 1003 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 RPD 1024 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 RSÖ 1006 SANAT TARİHİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 RSÖ 1008 TEMEL TASARIM II ZORUNLU 4 4 0 10
B 5 RSÖ 1024 DESEN II ZORUNLU 2 2 0 5
B 6 TRÖ 1012 TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 YDA 1002 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 YDF 1002 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 YDİ 1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 2001 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 EPÖ 2019 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 RSÖ 2021 BATI SANATI TARİHİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 RSÖ 2023 YAZI ZORUNLU 1 2 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSG 2025 SEÇMELİ II (ANASANAT ATÖLYE I GRAFİK TASARIM) SEÇMELİ 4 4 0 8
G 2 RSG 2027 SEÇMELİ III (SEÇMELİ SANAT ATÖLYESİ I GRAFİK TASARIM) SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 RSH 2025 SEÇMELİ II (ANASANAT ATÖLYE I HEYKEL) SEÇMELİ 4 4 0 8
G 4 RSH 2027 SEÇMELİ III (SEÇMELİ SANAT ATÖLYESİ I HEYKEL) SEÇMELİ 2 2 0 4
G 5 RSÖ 2025 SEÇMELİ II (ANASANAT ATÖLYE I ÖZGÜN BASKI) SEÇMELİ 4 4 0 8
G 6 RSÖ 2027 SEÇMELİ III (SEÇMELİ SANAT ATÖLYESİ I ÖZGÜN BASKI) SEÇMELİ 2 2 0 4
G 7 RSR 2025 SEÇMELİ II (ANASANAT ATÖLYE I RESİM) SEÇMELİ 4 4 0 8
G 8 RSR 2027 SEÇMELİ III (SEÇMELİ SANAT ATÖLYESİ I RESİM) SEÇMELİ 2 2 0 4
G 9 SEG 2001 SEÇMELİ I (ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 10 SEG 2003 SEÇMEL I (İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 2002 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 RSÖ 2020 ÖĞRETİM TEKNOL. VE MATERYAL TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 6
B 3 RSÖ 2022 ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 RSÖ 2024 SANAT FELSEFESİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSG 2026 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE II GRAFİK TASARIM) SEÇMELİ 4 4 0 8
B 2 RSG 2028 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYE II GRAFİK TASARIM) SEÇMELİ 2 2 0 4
B 3 RSH 2026 SEÇMELİ I (ANASANAT ATÖLYE II HEYKEL) SEÇMELİ 4 4 0 8
B 4 RSH 2028 SEÇMELİ II ( SEÇMELİ SANAT ATÖLYESİ II HEYKEL) SEÇMELİ 2 2 0 4
B 5 RSÖ 2026 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE II ÖZGÜN BASKI) SEÇMELİ 4 4 0 8
B 6 RSÖ 2028 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYE II ÖZGÜN BASKI) SEÇMELİ 2 2 0 4
B 7 RSR 2026 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE II RESİM) SEÇMELİ 4 4 0 8
B 8 RSR 2028 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYESİ II RESİM) SEÇMELİ 2 2 0 4
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EYD 3005 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 RSÖ 3017 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 6
G 3 RSÖ 3023 TÜRK SANAT TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 RSÖ 3031 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSG 3027 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE III GRAFİK TASARIM) SEÇMELİ 4 4 0 8
G 2 RSG 3029 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYE III GRAFİK TASARIM) SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 RSH 3027 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE II HEYKEL SEÇMELİ 4 4 0 8
G 4 RSH 3029 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYE III HEYKEL) SEÇMELİ 2 2 0 4
G 5 RSÖ 3027 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE III ÖZGÜN BASKI) SEÇMELİ 4 4 0 8
G 6 RSÖ 3029 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYE III ÖZGÜN BASKI) SEÇMELİ 2 2 0 4
G 7 RSR 3027 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE III RESİM) SEÇMELİ 4 4 0 8
G 8 RSR 3029 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYESİ III RESİM) SEÇMELİ 2 2 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EÖD 3014 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 EPÖ 3020 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 RSÖ 3026 ÇAĞDAŞ SANAT ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 RSÖ 3032 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 4
B 5 RSÖ 3034 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RGS 3028 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE IV GRAFİK TASARIM) SEÇMELİ 4 4 0 8
B 2 RSG 3030 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYE IV GRAFİK TASARIM) SEÇMELİ 2 2 0 4
B 3 RSH 3028 SEÇMELİ I(ANASANA ATÖLYE IV HEYKEL) SEÇMELİ 4 4 0 8
B 4 RSH 3030 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYE IV HEYKEL) SEÇMELİ 2 2 0 4
B 5 RSÖ 3028 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE IV ÖZGÜN BASKI) SEÇMELİ 4 4 0 8
B 6 RSÖ 3030 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYE IV ÖZGÜN BASKI) SEÇMELİ 2 2 0 4
B 7 RSR 3028 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE IV RESİM) SEÇMELİ 4 4 0 8
B 8 RSR 3030 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYE IV RESİM) SEÇMELİ 2 2 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEB 4013 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 RPD 4021 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 RSÖ 4021 MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 RSÖ 4023 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSG 4025 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE V GRAFİK TASARIM) SEÇMELİ 4 4 0 8
G 2 RSG 4027 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYE V GRAFİK TASARIM) SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 RSH 4025 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE V HEYKEL) SEÇMELİ 4 4 0 8
G 4 RSH 4027 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYE V HEYKEL) SEÇMELİ 2 2 0 4
G 5 RSÖ 4025 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE V ÖZGÜN BASKI) SEÇMELİ 4 4 0 8
G 6 RSÖ 4027 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYE V ÖZGÜN BASKI) SEÇMELİ 2 2 0 4
G 7 RSR 4025 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE V RESİM) SEÇMELİ 4 4 0 8
G 8 RSR 4027 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYESİ V RESİM) SEÇMELİ 2 2 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4022 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 RSÖ 4022 SANAT ELEŞTİRİSİ ZORUNLU 2 0 0 5
B 3 RSÖ 4024 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSF 4028 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYE VI FOTOĞRAF) SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 RSG 4026 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE VI GRAFİK TASARIM) SEÇMELİ 4 4 0 8
B 3 RSG 4028 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYE VI GRAFİK TASARIM) SEÇMELİ 2 2 0 4
B 4 RSH 4026 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE VI HEYKEL) SEÇMELİ 4 4 0 8
B 5 RSH 4028 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYE VI HEYKEL) SEÇMELİ 2 2 0 4
B 6 RSÖ 4026 SEÇMELİ I(ANASANAT ATÖLYE VI ÖZGÜN BASKI) SEÇMELİ 4 4 0 8
B 7 RSÖ 4028 SEÇMELİ II(SEÇMELİ SANAT ATÖLYE VI ÖZGÜN BASKI) SEÇMELİ 2 2 0 4
B 8 RSR 4026 SEÇMELİ(ANASANAT ATÖLYE VI RESİM) SEÇMELİ 4 4 0 8
B 9 RSR 4028 SEÇMELİ IISEÇMELİ SANAT ATÖLYE VI RESİM) SEÇMELİ 2 2 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Emine Halıçınarlı
E-posta: ehalicinarli@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 24 77