DERECE PROGRAMLARI

: Müzik Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1973-1974 Eğitim-Öğretim yılında İzmir Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü adı ile müzik öğretmeni yetiştirmeye başlayan kurum, İzmir Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü (1978) ve Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü (1982) olarak eğitim hizmetine devam etmiştir. Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması programı çerçevesinde 1998-1999 öğretim yılında DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı adını alan birimde; çalgı eğitimi, ses eğitimi ve müzik kuramı ağırlıklı olarak lisans düzeyinde öğrenim yapılmaktadır.

Kazanılan Derece

Müzik Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise mezunu olmak ve üniversite sınavına göre yerleştirilmiş olmak yapılacak yetenek sınavından başarılı olmak.
Yetenek Sınavı için http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13179
Ayrıca bilgi paketi için http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b6.html

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, kendi binasında hizmet vermekte olup, 5 derslik, 1 prova salonu, 1 dinleti salonu, 30 öğrenci çalışma odası ve akademik personele ait 20 odaya sahiptir. Binada çalgı onarım atölyesi ve kitaplık bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Atatürk İlke ve İnkılapları'na ve Cumhuriyet'in değerlerine bağlılık.
2   Toplumsal, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
3   Yaşam boyu öğrenme merakı ve davranışını kazanabilme ve öğrencilerine de bu yetkinliği kazandırabilme.
4   Yaratıcı düşünme becerisi edinme ve öğrencilerine de bu beceriyi kazandırabilme.
5   Öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6   Sesini doğru ve etkili biçimde kullanabilme becerisi.
7   Çalgısını eşlik ve dinleti aracı olarak kullanabilme becerisi.
8   Bireysel ve topluluk halinde müzik yapma becerisi.
9   Müziğe ilişkin kuramsal bilgiye sahip olma ve bu bilgileri müziği diğer alanlarıyla ilişkilendirerek beceriye dönüştürebilme yetkinliği.
10   Ulusal ve uluslararası müzik kültürlerine ve müziğin tarihsel gelişimine ilişkin entelektüel bilgi birikimine sahip olma.
11   Eğitim müziği ile ilgili geniş bir dağarcığa sahip olma ve bu dağarcığı amaca uygun kullanabilme.
12   Gelişen teknolojiyi kullanabilme ve müzik öğretimine yansıtabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 70 zorunlu ve 16 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 180 / 60 AKTS dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 EGİ 1041 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 FEL 1001 FELSEFE ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 MZÖ 1001 MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA I ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 MZÖ 1003 PİYANO I ZORUNLU 1 0 0 2
G 6 MZÖ 1007 BİREYSEL SES EĞİTİMİ I ZORUNLU 1 0 0 2
G 7 MZÖ 1009 OKUL ÇALGILARI I (GİTAR-BAĞLAMA-BLOKFLÜT) ZORUNLU 0 2 0 3
G 8 MZÖ 1011 MÜZİK KÜLTÜRÜ ZORUNLU 2 0 0 3
G 9 TRÖ 1011 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 YDA 1003 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 11 YDF 1003 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 12 YDİ 1003 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -4
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZÖ 1023 BİREYSEL ÇALGI I (BAĞLAMA) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 2 MZÖ 1025 BİREYSEL ÇALGI I ( FÜLÜT) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 3 MZÖ 1027 BİREYSEL ÇALGI I (GİTAR) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 4 MZÖ 1029 BİREYSEL ÇALGI I (ŞAN) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 5 MZÖ 1031 BİREYSEL ÇALGI I ( KEMAN) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 6 MZÖ 1033 BİREYSEL ÇALGI I ( VİYOLA) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 7 MZÖ 1035 BİREYSEL ÇALGI I ( VİYOLONSEL) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 8 MZÖ 1037 BİREYSEL ÇALGI I (KONTRBAS) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 9 MZÖ 1039 BİREYSEL ÇALGI I (KLARNET) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 10 MZÖ 1041 BİREYSEL ÇALGI I (SAKSAFON) SEÇMELİ 1 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MZÖ 1002 MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA II ZORUNLU 2 2 0 5
B 3 MZÖ 1004 PİYANO II ZORUNLU 1 0 0 2
B 4 MZÖ 1008 BİREYSEL SES EĞİTİMİ II ZORUNLU 1 0 0 2
B 5 MZÖ 1010 OKUL ÇALGILARI II(GİTAR-BAĞLAMA-BLOKFLÜT) ZORUNLU 0 2 0 3
B 6 MZÖ 1012 KORO I ZORUNLU 0 2 0 2
B 7 MZÖ 1014 GENEL MÜZİK TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 RPD 1026 EĞİTİM PSİKOLJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 9 TRÖ 1012 TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
B 10 YDA 1002 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 11 YDF 1002 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 12 YDİ 1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZÖ 1024 BİREYSEL ÇALG II ( BAĞLAMA) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 2 MZÖ 1026 BİREYSEL ÇALGI II (FLÜT) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 3 MZÖ 1028 BİREYSEL ÇALGI II (GİTAR) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 4 MZÖ 1030 BİREYSEL ÇALGI II (ŞAN) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 5 MZÖ 1032 BİREYSEL ÇALGI II (KEMAN) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 6 MZÖ 1034 BİREYSEL ÇALGI II (VİYOLA) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 7 MZÖ 1036 BİREYSEL ÇALGI II (VİYOLONSEL) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 8 MZÖ 1038 BİREYSEL ÇALGI II ( KONTRBAS) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 9 MZÖ 1040 BİREYSEL ÇALGI II (KLARNET) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 10 MZÖ 1042 BİRAYSEL ÇALGI II (SAKSAFON) SEÇMELİ 1 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 2001 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 EPÖ 2021 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 MZÖ 2001 MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA III ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 MZÖ 2003 PİYANO III ZORUNLU 1 0 0 2
G 5 MZÖ 2007 BİREYSEL SES EĞİTİMİ III ZORUNLU 1 0 0 2
G 6 MZÖ 2009 KORO II ZORUNLU 2 2 0 3
G 7 MZÖ 2011 ARMONİ KONTRPUAN-EŞLİK I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 MZÖ 2013 GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 MZÖ 2015 OKUL ÇALGILARI (GİTAR-BAĞLAMA-BLOKFLÜT)III ZORUNLU 0 2 0 2
G 10 MZÖ 2017 TÜRK MÜZİK TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZÖ 2023 BİREYSEL ÇALGI III ( BAĞLAMA) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 2 MZÖ 2025 BİREYSEL ÇALGI III (FLÜT) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 3 MZÖ 2027 BİREYSEL ÇALGI III ( GİTAR) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 4 MZÖ 2029 BİREYSEL ÇALGI III (ŞAN) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 5 MZÖ 2031 BİREYSEL ÇALGI III (KEMAN) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 6 MZÖ 2033 BİREYSEL ÇALGI III ( VİYOLA) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 7 MZÖ 2035 BİREYSEL ÇALGI III (VİYOLONSEL) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 8 MZÖ 2037 BİREYSEL ÇALGI III ( KONTRBAS) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 9 MZÖ 2039 BİREYSEL ÇALGI III (KLARNET) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 10 MZÖ 2041 BİREYSEL ÇALGI III (SAKSAFON) SEÇMELİ 1 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 2002 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 EÖD 2018 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 EPÖ 2032 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 MZÖ 2002 MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA IV ZORUNLU 2 2 0 4
B 5 MZÖ 2004 PİYANO IV ZORUNLU 1 0 0 2
B 6 MZÖ 2008 BİREYSEL SES EĞİTİMİ IV ZORUNLU 1 0 0 2
B 7 MZÖ 2010 KORO III ZORUNLU 2 2 0 3
B 8 MZÖ 2012 ARMONİ-KONTRPUAN-EŞLİK II ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 MZÖ 2014 GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİ UYGULAMASI ZORUNLU 0 2 0 2
B 10 MZÖ 2016 ELEKTRONİK ORG EĞİTİMİ ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZÖ 2024 BİREYSEL ÇALGI IV( BAĞLAMA) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 2 MZÖ 2026 BİREYSEL ÇALGI IV (FLÜT) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 3 MZÖ 2028 BİREYSEL ÇALGI IV (GİTAR) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 4 MZÖ 2030 BİREYSEL ÇALGI IV (ŞAN) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 5 MZÖ 2032 BİREYSEL ÇALGI IV ( KEMAN) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 6 MZÖ 2034 BİREYSEL ÇALGI IV ( VİYOLA) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 7 MZÖ 2036 BİREYSEL ÇALGI IV( VİYOLONSEL) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 8 MZÖ 2038 BİREYSEL ÇALGI IV (KONTRBAS) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 9 MZÖ 2040 BİREYSEL ÇALGI IV (KLARNET) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 10 MZÖ 2042 BİREYSEL ÇALGI IV (SAKSAFON) SEÇMELİ 1 0 0 2
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZÖ 3001 MÜZİK İŞİTME OKUMA YAZMA V ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 MZÖ 3003 PİYANO V ZORUNLU 1 0 0 2
G 3 MZÖ 3007 ARMONİ-KONTRPUAN-EŞLİK III ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 MZÖ 3009 KORO IV ZORUNLU 1 2 0 3
G 5 MZÖ 3011 ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ I ZORUNLU 1 2 0 3
G 6 MZÖ 3013 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 MZÖ 3015 ÖĞRT.TEKN.VE MATERYAL TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 5
G 8 MZÖ 3017 EŞLİK ÇALMA ZORUNLU 0 2 0 3
G 9 MZÖ 3019 EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARI ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 MZÖ 3021 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZÖ 3023 BİREYSEL ÇALGI V (BAĞLAMA) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 2 MZÖ 3025 BİREYSEL ÇALGI V ( FLÜT) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 3 MZÖ 3027 BİREYSEL ÇALGI V ( GİTAR) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 4 MZÖ 3029 BİREYSEL ÇALGI V ( ŞAN) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 5 MZÖ 3031 BİREYSEL ÇALGI V (KEMAN) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 6 MZÖ 3033 BİREYSEL ÇALGI V ( VİYOLA) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 7 MZÖ 3035 BİREYSEL ÇALGI V (VİYOLONSEL) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 8 MZÖ 3037 BİREYSEL ÇALGI V (KONTRBAS) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 9 MZÖ 3039 BİREYSEL ÇALGI V (KLARNET) SEÇMELİ 1 0 0 2
G 10 MZÖ 3041 BİREYSEL ÇALGI V (SAKSAFON) SEÇMELİ 1 0 0 2
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 3004 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 MZÖ 3002 MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA VI ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 MZÖ 3004 PİYANO VI ZORUNLU 1 0 0 2
B 4 MZÖ 3008 ARMONİ-KONTRPUAN-EŞLİK IV ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 MZÖ 3010 KORO V ZORUNLU 1 2 0 3
B 6 MZÖ 3012 ORKESTRA ODA MÜZÜĞİ II ZORUNLU 1 2 0 3
B 7 MZÖ 3014 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ UYG. ZORUNLU 0 2 0 2
B 8 MZÖ 3016 EŞLİK ÇALMA ZORUNLU 0 2 0 3
B 9 MZÖ 3018 MÜZİK BİÇİMLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 10 MZÖ 3020 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZÖ 3024 BİREYSEL ÇALGI VI ( BAĞLAMA) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 2 MZÖ 3026 BİREYSEL ÇALGI VI ( FLÜT) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 3 MZÖ 3028 BİREYSEL ÇALGI VI (GİTAR) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 4 MZÖ 3030 BİREYSEL ÇALGI VI (ŞAN) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 5 MZÖ 3032 BİREYSEL ÇALGI VI (KEMAN) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 6 MZÖ 3034 BİREYSEL ÇALGI VI (VİYOLA) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 7 MZÖ 3036 BİREYSEL ÇALGI VI ( VİYOLONSEL) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 8 MZÖ 3038 BİREYSEL ÇALGI VI (KONTRBAS) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 9 MZÖ 3040 BİREYSEL ÇALGI VI (KLARNET) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 10 MZÖ 3042 BİREYSEL ÇALGI VI (SAKSAFON) SEÇMELİ 1 0 0 2
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZÖ 4001 PİYANO VII ZORUNLU 1 0 0 1
G 2 MZÖ 4005 KORO VI ZORUNLU 2 2 0 3
G 3 MZÖ 4007 ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ III ZORUNLU 1 2 0 2
G 4 MZÖ 4009 TÜRK MÜZİĞİ ÇOK SESLENDİRME ZORUNLU 0 2 0 1
G 5 MZÖ 4011 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
G 6 MZÖ 4013 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 4
G 7 MZÖ 4015 OYUN, DANS VE MÜZİK ZORUNLU 0 2 0 1
G 8 MZÖ 4017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 4
G 9 MZÖ 4019 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 RPD 4023 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZÖ 4023 BİREYSEL ÇALGI VII (BAĞLAMA) SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 MZÖ 4025 BİREYSEL ÇALGI VII (FLÜT) SEÇMELİ 1 0 0 1
G 3 MZÖ 4027 BİREYSEL ÇALGI VII ( GİTAR) SEÇMELİ 1 0 0 1
G 4 MZÖ 4029 BİREYSEL ÇALGI VII (ŞAN) SEÇMELİ 1 0 0 1
G 5 MZÖ 4031 BİREYSEL ÇALGI VII (KEMAN) SEÇMELİ 1 0 0 1
G 6 MZÖ 4033 BİREYSEL ÇALGI VII ( VİYOLA) SEÇMELİ 1 0 0 1
G 7 MZÖ 4035 BİREYSEL ÇALGI VII (VİYOLONSEL) SEÇMELİ 1 0 0 1
G 8 MZÖ 4037 BİREYSEL ÇALGI VII (KONTRBAS) SEÇMELİ 1 0 0 1
G 9 MZÖ 4039 BİREYSEL ÇALGI VII (KLARNET) SEÇMELİ 1 0 0 1
G 10 MZÖ 4041 BİREYSEL ÇALGI VII (SAKSAFON) SEÇMELİ 1 0 0 1
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4020 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 MZÖ 4002 KORO VE YÖNETİMİ ZORUNLU 0 2 0 3
B 3 MZÖ 4004 ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ VE YÖNETİMİ ZORUNLU 1 2 0 2
B 4 MZÖ 4008 OKUL ÖNC. MÜZİK EĞT.GENEL YAKLAŞIMLAR ZORUNLU 0 2 0 2
B 5 MZÖ 4010 EĞİTİM MÜZİĞİ BESTELEME ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 MZÖ 4012 PİYANO VE ÖĞRETİMİ ZORUNLU 1 0 0 2
B 7 MZÖ 4014 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 10
B 8 ÖEB 4004 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZÖ 4024 BİREYSEL ÇALGI VE ÖĞRETİMİ ( BAĞLAMA) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 2 MZÖ 4026 BİREYSEL ÇALGI VE ÖĞRETİMİ (FLÜT) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 3 MZÖ 4028 BİREYSEL ÇALGI VE ÖĞRETİMİ (GİTAR) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 4 MZÖ 4030 BİREYSEL ÇALGI VE ÖĞRETİMİ (ŞAN) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 5 MZÖ 4032 BİREYSEL ÇALGI VE ÖĞRETİMİ (KEMAN) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 6 MZÖ 4034 BİREYSEL ÇALGI VE ÖĞRETİMİ (VİYOLA) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 7 MZÖ 4036 BİREYSEL ÇALGI VE ÖĞRETİMİ (VİYOLONSEL) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 8 MZÖ 4038 BİREYSEL ÇALGI VE ÖĞRETİMİ (KONTRBAS) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 9 MZÖ 4040 BİREYSEL ÇALGI VE ÖĞRETİMİ (KLARNET) SEÇMELİ 1 0 0 2
B 10 MZÖ 4042 BİREYSEL ÇALGI VE ÖĞRETİMİ (SAKSAFON) SEÇMELİ 1 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Banu Özevin
E-posta: banu.ozevin@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 22 18