DERECE PROGRAMLARI

: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulmuştur. Sosyal Bilimler Bölümü içinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalı olarak faaliyet gösteren anabilim dalımız, bir ara bağımsız bir Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak da görev yapmış ve 1998 yılına kadar faaliyetlerini bu şekilde sürdürmüştür. 1998 yılında Fakültemizin yeniden yapılanması sonucunda Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümüne Anabilim Dalı olarak bağlanmıştır. Anabilim dalımızda kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulanmaktadır. 5 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi programlarının eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 5 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 300 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 5 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Binasında hizmet vermekte olup, 3 dersliğe ve akademik personele ait 6 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Türk dili ve edebiyatının özelliklerine, terimlerine, yazar ve türlerine dair bilgileri kavrama ve açıklayabilme.
2   Türk edebiyatının tarihî evrelerini ve bunların özelliklerini kavrama ve ifade edebilme.
3   Edebiyatın diğer sanatlarla ilişkisini kurabilir, Türk dili ve edebiyatına dair öğrendikleri bilgilerle karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapabilme.
4   Türk dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve bunları yazılı olarak ifade edebilme.
5   Edebiyat akımlarını ve bu akımları içeren eserleri akımlara göre yorumlayabilme.
6   Edebiyatın diğer sanatlarla ilişkisini kurabilir, Türk dili ve edebiyatına dair öğrendikleri bilgilerle karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapabilir.
7   Dil ve edebiyat uygulamaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanır.
8   Türkçeyi doğru ve etkin kullanma, düşüncelerini etkili biçimde ifade edebilme becerisi kazanır ve bunu öğretebilme.
9   Temel edebiyat kuramlarını öğrenip öğrencilerine öğretebilme.
10   Türk dili ve edebiyatının temel kavramlarını dikkate alarak, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını bunlara en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilme
11   Eğitim bilimlerinin farklı alanlarındaki ve Türk Dili ve Edebiyatı hakkındaki bilgilerini kullanarak farklı gelişim dönemlerindeki öğrenciler için eğitim materyalleri hazırlayabilme
12   Çağdaş öğretim yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımlarını, öğrencilerin gelişim süreçlerini göz önünde bulundurarak kullanabilme
13   Dil ve edebiyat uygulamaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme.
14   Yayınevi ve gazetelerde Türk dili ve edebiyatı uzmanı olarak editörlük yapabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; arşiv, müze, kütüphane, TRT, radyolar gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 74 zorunlu ve 24 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 234/66 AKTS dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 EGİ 1513 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 TDE 1501 ESKİ TÜRK EDEBİYATI - I ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 TDE 1503 TANZİMAT EDEBİYATI : NAZIM ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 TDE 1505 OSMANLI TÜRKÇESİ - I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 TDE 1507 TÜRK DİLBİLGİSİ:SES BİLGİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 TDE 1509 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ - I ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 TDE 1511 YAZILI SÖZLÜ ANLATIM I ZORUNLU 3 0 0 3
G 9 YDA 1003 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 10 YDF 1003 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 11 YDİ 1003 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 RPD 1514 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 TDE 1502 ESKİ TÜRK EDEBİYATI - II ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 TDE 1504 TANZİMAT EDEBİYATI : NESİR ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 TDE 1506 OSMANLI TÜRKÇESİ - II ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 TDE 1508 TÜRK DİL BİLGİSİ:ŞEKİL BİLGİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 TDE 1510 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 TDE 1512 YAZILI SÖZLÜ ANLATIM II ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 YDA 1002 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 10 YDF 1002 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 11 YDİ 1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BTÖ 2013 BİLGİSAYAR ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 EGİ 2517 ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 TDE 2501 ESKİ TÜRK EDEBİYATI III ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 TDE 2507 TÜRK DİLBİLGİSİ:KELİME BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 TDE 2519 OSMANLI TÜRKÇESİ - III ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 TDE 2521 TÜRK HALK EDEBİYATI - I ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 TDE 2523 SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI: NAZIM ZORUNLU 3 0 0 5
G 8 TDE 2525 ESKİ TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GNK 2001 GNK SEÇ- I: GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GNK 2005 GNK SEÇ- I: TÜRK KÜLTÜR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GNK 2007 GNK SEÇ-I: İNSAN HAKLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 GNK 2009 GNK SEÇ-I: TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL MİRASI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 TDE 2511 ALAN SEÇ-I: TÜRK DİLİ TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 TDE 2513 ALAN SEÇ-I: YARATICI DRAMA SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 TDE 2515 ALAN SEÇ-I: TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFİK KAYNAKLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EPÖ 2522 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 TDE 2502 ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 TDE 2508 OSMANLI TÜRKÇESİ - IV ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 TDE 2510 TÜRK DİL BİLGİSİ: CÜMLE BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 TDE 2512 ESKİ TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 TDE 2522 TÜRK HALK EDEBİYATI - II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 TDE 2524 SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI: NESİR ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GNK 2002 GNK SEÇ-II:DOĞANIN DİLİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GNK 2004 GNK.SEÇ- II: İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GNK 2006 GNK.SEÇ- II: MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 GNK 2008 GNK SEÇ-II: GÜNDELİK HAYATIN TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 TDE 2514 ALAN SEÇ-II: ÇOCUK EDEBİYATI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 TDE 2516 ALAN SEÇ-II: TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 TDE 2518 ALAN SEÇ-II: EDEBİYAT ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 8 TDE 2520 ALAN SEÇ-IV:DİKSİYON SEÇMELİ 2 0 0 2
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EÖD 3517 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TDE 3501 ESKİ TÜRK EDEBİYATI V ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TDE 3503 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI: NAZIM ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 TDE 3505 TÜRK HALK EDEBİYATI III ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 TDE 3507 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 TDE 3509 BATI EDEBİYATI ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GNK 3051 GK SEÇ. I (TÜRKİYENİN DOĞAL ZENGİNLİKLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GNK 3053 GNK SEÇ III: KİTLE İLETİŞİMİ VE TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GNK 3055 GNK SEÇ-III: SOSYAL BİLİMLERDE DRAMA SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 GNK 3057 GNK SEÇ-III: TÜRK EDEBİYATINDAN SEÇME METİNLER SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 TDE 3511 ALAN SEÇ-III: GENEL DİLBİLİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 TDE 3513 ALAN SEÇ-III: YENİ TÜRK EDB.ŞİİR İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 TDE 3515 ALAN SEÇ-IV: DİVAN EDB. KLASİKLERİ - NAZIM SEÇMELİ 2 0 0 2
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDE 3502 ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 TDE 3504 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI: NESİR ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 TDE 3506 TÜRK HALK EDEBİYATI IV ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 TDE 3508 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 TDE 3510 TİYATRO VE SAHNE BİLGİLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 TDE 3512 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TAS. ZORUNLU 2 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GNK 3052 GNK SEÇ-IV: BEŞERİ COĞRAFYANIN DİLİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GNK 3054 GNK.SEÇ IV: ÇAĞDAŞLAŞMA VE EDEBİYAT SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GNK 3056 GNK SEÇ-IV: SOSYAL BİLİMLERDE SINIF DIŞI ÖĞRETİM SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 GNK 3058 GNK SEÇ-IV: DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇME METİNLER SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 TDE 3514 ALAN SEÇ-IV:ORTA TÜRKÇE METİN İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 TDE 3516 ALAN SEÇ-IV: YENİ TÜRK EDB.NESİR İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 TDE 3518 ALAN SEÇ-IV: DİVAN EDB. KLASİKLERİ - NESİR SEÇMELİ 2 0 0 2
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EYD 4517 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 RPD 4517 REHBERLİK ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 TDE 4501 ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 TDE 4503 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK EDEBİYATI: NAZIM ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 TDE 4505 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI: NAZIM ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 TDE 4507 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - I ZORUNLU 2 2 0 4
G 7 TDE 4509 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDE 4511 ALAN SEÇ-V:EDEBİYAT VE DEVİR RUHU SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 TDE 4513 ALAN SEÇ-V: ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 TDE 4515 ALAN SEÇ-V: TÜRK EDEBİYATI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4520 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TDE 4502 ESKİ TÜRK EDEBİYATI - VIII ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 TDE 4504 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK EDEBİYATI: NESİR ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 TDE 4506 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI: NESİR ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 TDE 4508 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - II ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 TDE 4510 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDE 4512 ALAN SEÇ-VI: ALAN EĞİTİMİNDE ARŞ. PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 TDE 4514 ALAN SEÇ-VI: TÜRKİYE TÜRKÇESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 TDE 4516 ALAN SEÇ-VI: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 TDE 4518 ALAN SEÇ-VI: KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUFİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesileri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 5 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 300 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sabahattin Çağın
E-posta: s.cagin@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 21 50