DERECE PROGRAMLARI

: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 1989 yılında psikolojik danışman ve rehber öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1990-1991 akademik yılında Eğitim Bilimleri Bölümü çatısı altında eğitim vermeye başlayan anabilim dalımızda kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulanmaktadır. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı programlarının eğitim dili Türkçedir.
Anabilim Dalımızın eğitim programı, gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride psikolojik danışman ve rehber öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir.

Kazanılan Derece

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Hasan Ali Yücel Binasında hizmet vermekte olup, 2 dersliğe ve akademik personele ait 7 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Ayrıca uygulama dersleri için bir oda bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Türk milli eğitim sisteminin öngördüğü amaç ve ilkeleri tüm eğitim uygulamalarında temel alabilme
2   Çalıştığı kuruma ve çevresine özgün rehberlik ve psikolojik danışma programı geliştirebilme ve uygulayabilme
3   Türkçeyi ve İngilizceyi, istatistik ve bilgisayar uygulamalarını, bilimsel araştırma planlayıp yürütebilme ile ilişkili olarak kullanabilme
4   Farklı üstünlüğü ve yetersizliği olan bireyleri ayırt edebilme, destek olma ve sağaltım için sevk edebilme
5   Davranış bozukluğu gösteren çocuk ve yetişkinler ile kişilik bozukluğu gösteren yetişkinlere ait tanı kriterleri ile onları ayırt edebilme, destek olma ve sağaltım için sevk edebilme
6   Grupla ve bireysel psikolojik danışma oturumlarını planlayabilme, iletişim becerilerini (sözlü ve sözsüz) ve psikolojik danışma becerilerini doğru kullanabilme ve uygulayabilme
7   Eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini planlayabilme ve uygulayabilme
8   Ailelere, okul çalışanlarına ve yetişkinlere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik ile konsültasyon çalışmaları planlayabilme ve uygulayabilme
9   Bireyi tanıma amacıyla test ve test dışı teknikleri uygulama, yorumlama ve raporlama
10   Gelişim alanlarını, kuramlarını, dönemlerini ve uyum problemlerini, davranışın sosyal ve felsefi temellerini, öğrenme, öğretim ile yönetim kavram ve ilkelerini psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarına aktarabilme
11   Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında mesleki etik kuralları ve psikolojik danışma ve rehberlik kuramlarını kullanabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde rehber öğretmen olarak ve Özel Psikolojik Danışma ve Psikoterapi merkezlerinde Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, adalet, sağlık, emniyet ve askeriye kurumlarında da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 51 zorunlu ve 27 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 180/60 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BİL 1001 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 RPD 1001 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 RPD 1003 PSİKOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 RPD 1005 SOSYOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 RPD 1007 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 RPD 1009 FELSEFEYE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 TRÖ 1011 TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDA 1003 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 10 YDF 1003 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 11 YDİ 1003 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 EPÖ 1001 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 RPD 1002 SOSYAL ANTROPOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 RPD 1004 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 RPD 1006 KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA ZORUNLU 1 2 0 5
B 7 RPD 1008 EĞİTİM FELSEFESİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 TRÖ 1012 TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDA 1002 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 10 YDF 1002 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 11 YDİ 1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EÖD 2003 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 ÖEB 2001 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 RPD 2001 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 RPD 2003 İSTATİSTİK I ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 RPD 2011 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 RPD 2013 OKULLARDA GÖZLEM ZORUNLU 2 2 0 7
G 7 RPD 2017 TEST DIŞI TEKNİKLER ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EPÖ 2028 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 RPD 2004 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 RPD 2006 İSTATİSTİK II ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 RPD 2008 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 RPD 2010 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 RPD 2014 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 RPD 2018 BİLİM TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RPD 3001 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 RPD 3003 YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 RPD 3005 KİŞİLİK KURAMLARI ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 RPD 3025 MESLEKİ REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RPD 3009 SEÇ. I (YETİŞKİNLİK PSİKOLOJİSİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 RPD 3011 SEÇ. I (ANLAŞMAZLIK ÇÖZ. VE ARABULUCULUK) SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 RPD 3013 SEÇ. I (PSİKOLOJİ TARİHİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 RPD 3017 MB SEÇ. (SOSYAL VE DUYGUSAL EĞİTİM) SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 RPD 3021 SEÇ.I (PSİKOEĞİTİM GRUP ÇALIŞMALARI) SEÇMELİ 3 0 0 3
G 6 RPD 3023 MB SEÇ. (KİŞİSEL GELİŞİM VE YARATICILIK) SEÇMELİ 3 0 0 3
G 7 RPD 3027 MB SEÇ. (CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
G 8 RPD 3029 MB SEÇ. (İLK.ÖĞRT.REHBERLİK VE PSK.DANIŞMA) SEÇMELİ 3 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RPD 3002 MESLEKİ REH.VE DANIŞMA UYG. ZORUNLU 1 4 0 6
B 2 RPD 3004 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 RPD 3006 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 RPD 3008 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 RPD 3010 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RPD 3012 SEÇ. II (YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 RPD 3016 SEÇ. II (GÜNCEL PSK. VE GELİŞİMSEL REH.ETKİLERİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 3 RPD 3020 SEÇ. II (ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 RPD 3022 SEÇ. II (PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİKTE GÖRÜŞME BECERİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 SGK 3028 GK. SEÇ. (GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK YÖNTEMLERİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 6 SGK 3030 GK. SEÇ. (SANAT VE DAVRANIŞ ETKİLEŞİMİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 7 SGK 3032 GK. SEÇ. (ENDÜSTRİDE REHBERLİK VE PSİ. DANIŞMA) SEÇMELİ 3 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RPD 4001 PSİKOLOJİK TESTLER ZORUNLU 2 4 0 6
G 2 RPD 4003 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI ZORUNLU 1 4 0 6
G 3 RPD 4005 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 RPD 4007 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 RPD 4009 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 5
G 6 RPD 4011 EĞİTİM YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RPD 4019 SEÇ. III (KLİNİK PSİKOLOJİSİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 RPD 4021 SEÇ. III (ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ PSKL.DNŞ.) SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 RPD 4025 SEÇ.III (REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI) SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 RPD 4027 SEÇ III (POZİTİF PSİKOLOJİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 RPD 4035 SEÇ. III (AİLE DANIŞMANLIĞI) SEÇMELİ 3 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RPD 4002 REHB.VE PSKL.DANŞ.SEMİNERİ ZORUNLU 2 2 0 7
B 2 RPD 4004 REHB.VE PSK.DNŞ.ALAN ÇALIŞMASI ZORUNLU 1 4 0 7
B 3 RPD 4006 MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 RPD 4008 KURUM DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RPD 4010 SEÇ. IV (SAĞLIK PSİKOLOJİSİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 RPD 4012 SEÇ. IV (REH.KONSÜLTASYON ÇALIŞMASI) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 3 RPD 4014 SEÇ. IV (ETKİLİ YARDIM BECERİLERİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 RPD 4016 SEÇ.IV (OKUL TEMELLİ ÖNLEYİCİ PSK.DANŞ.VE REHB.) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 RPD 4020 SEÇ. V (KRİZ YÖNETİMİ VE PSİKO-SOSYAL EĞİTİM) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 6 RPD 4024 SEÇ.V (ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN BİREYLERİN EĞİTİMİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 7 RPD 4026 SEÇ. V (GRUP DİNAMİĞİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 8 RPD 4030 SEÇ V (YENİLİKÇİ BİLİŞSEL TERAPİ VE UYGULAMALARI) SEÇMELİ 3 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Rengin Karaca
E-posta: rengin.akboy@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 22 67