DERECE PROGRAMLARI

: İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi'ne bağlı İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 1997 yılında, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde ilköğretim matematik öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1998-1999 akademik yılında İlköğretim Bölümü çatısı altında olan anabilim dalımız, 2016 yılından itibaren Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü altında Matematik Eğitimi Anabilim Dalı'nın İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı olarak eğitim vermektedir. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülebilmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm İlköğretim Matematik Öğretmenliği programlarının eğitim dili Türkçedir. Anabilim Dalımızın eğitim programı, ilköğretimin ikinci kademesi için gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride matematik öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir.

Kazanılan Derece

İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupa'da kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
İlköğretim Matematk Öğretmenliği Programı, Cahit Arf Binasında hizmet vermekte olup, 4 dersliğe ve akademik personele ait 7 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma, mesleğini severek yapma
2   Öğretim sürecini planlama, etkinlik yapma ve uygulama, ölçme ve değerlendirme becerilerine sahip olma
3   Rehberlik yapma ve yönlendirme becerisine sahip olma
4   Temel bilgisayar becerilerine sahip olma
5   Ana dilde yazılı ve sözlü sunum yapabilme
6   Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
7   Matematik bilgilerini günlük yaşam problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirme ve uygulama becerisine sahip olma
8   Matematik problemlerini tanımlama, modelleme ve farklı problem çözme stratejilerini kullanma becerisine sahip olma
9   Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilme
10   Düşüncelerini, mantıklı bir şekilde matematik dilini kullanarak açıklayabilme ve iletişim kurabilme
11   Analiz ve sentez yaparak tüme varım ve tümden gelim yaklaşımı ile düşünme becerilerine sahip olma
12   Matematik kavram ve genellemeleri anlama, birbiriyle ilişkilendirme ve bunları kullanarak akıl yürütme becerisini kullanabilme
13   Matematiğin önemini ve değerini takdir ederek, bu alanda entelektüel meraka sahip olma ve geliştirme
14   Matematik öğrenmede ve öğretmede sabırlı, azimli, gayretli, dikkatli olma, öz güven, öz düzenleme becerilerine sahip olma ve bu özellikleri geliştirebilme
15   Öğrencilerinin matematiğe ve problem çözmeye yönelik olumlu tutum ve inanışlara sahip olmalarını sağlama

Mezunların İstihdam Profilleri

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 44 zorunlu ve 20 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 180/60 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BİL 1001 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 EGİ 1017 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 MTÖ 1001 GENEL MATEMATİK ZORUNLU 4 2 0 15
G 5 TRÖ 1011 TÜRKÇE-I:YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 YDA 1003 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 YDF 1003 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 YDİ 1003 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 MTÖ 1002 SOYUT MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 8
B 4 MTÖ 1004 GEOMETRİ ZORUNLU 3 0 0 7
B 5 RPD 1012 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 TRÖ 1012 TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 YDA 1002 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 YDF 1002 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 YDİ 1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EPÖ 2011 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 MTÖ 2001 ANALİZ I ZORUNLU 4 2 0 8
G 3 MTÖ 2003 LİNEER CEBİR I ZORUNLU 3 0 0 8
G 4 MTÖ 2005 FİZİK I ZORUNLU 4 0 0 6
G 5 MTÖ 2011 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MTÖ 2007 SEÇMELİ I (MATEMATİK VE YAŞAM) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 MTÖ 2009 SEÇMELİ I (MANTIK) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 MTÖ 2013 SEÇ.I (VEKTÖREL ANALİZ) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MTÖ 2002 ANALİZ II ZORUNLU 4 2 0 8
B 2 MTÖ 2004 LİNEER CEBİR II ZORUNLU 3 0 0 8
B 3 MTÖ 2006 FİZİK II ZORUNLU 4 0 0 6
B 4 MTÖ 2008 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ MATERYAL TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SGK 2002 GK-SEÇMELİ I(DÜŞÜNCE VE UYGARLIK TARİHİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 SGK 2004 GK-SEÇMELİ I (TEKNOLOJİK GELİŞİM VE İNSAN) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 3 SGK 2006 GK-SEÇMELİ I (SAĞLIK VE İLK YARDIM BİLGİSİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 SGK 2008 GK-SEÇMELİ I (YARATICI DRAMA) SEÇMELİ 3 0 0 3
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EPÖ 3029 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 MTÖ 3001 ANALİZ III ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 MTÖ 3003 ANALİTİK GEOMETRİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 MTÖ 3005 İSTATİSTİK VE OLASILIK I ZORUNLU 2 2 0 4
G 5 MTÖ 3007 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 5
G 6 MTÖ 3009 CEBİRE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SEG 3001 MB SEÇ. I (ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 SEG 3003 MB SEÇ. I (İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 SEG 3005 MB SEÇ. I (EĞİTİM ETİĞİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 SEG 3007 MB SEÇ. I (KAVRAM YANILGILARI VE ÖĞRENMENİN DOĞASI) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BLT 3002 BİLİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 EÖD 3008 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 MTÖ 3002 DİFERANSİYEL DENKLEMLER ZORUNLU 4 0 0 7
B 4 MTÖ 3004 ANALİTİK GEOMETRİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 MTÖ 3006 İSTATİSTİK VE OLASILIK II ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 MTÖ 3008 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 5
B 7 MTÖ 3010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EYD 4015 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 MTÖ 4001 ELEMENTER SAYI KURAMI ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 MTÖ 4009 MATEMATİK TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 MTÖ 4011 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
G 5 ÖEB 4007 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 RPD 4009 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MTÖ 4005 SEÇ. II (GEOMETRİ ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 MTÖ 4013 SEÇ.II (MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME) SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 MTÖ 4015 SEÇMELİ II (MATEMATİK VE OYUN) SEÇMELİ 3 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4008 TÜRK EĞİTİM SİST. VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 MTÖ 4002 MATEMATİK FELSEFESİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 MTÖ 4004 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 12
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SEG 4002 MB SEÇ. II (SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ) SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 SEG 4006 MB SEÇ II (NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ) SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 SEG 4008 MB SEÇ. II (MATEMATİK MÜFREDATLARININ DEĞER.) SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 SGK 4002 GK SEÇ. II (GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA) SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 SGK 4004 GK SEÇ. II (BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM) SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 SGK 4006 GK SEÇ. II (TÜRKİYENİN DOĞAL ZENGİNLİKLERİ) SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavıına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60'tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80'den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Adem ÇELİK
E-posta: adem.celik@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 24 00