DERECE PROGRAMLARI

: İngilizce Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulmuştur. 1983-1984 öğretim yılından beri Yabancı Diller Eğitimi Bölümü içinde faaliyetlerini sürdürmekte olan anabilim dalımız, kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulamaktadır. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm İngiliz Dili Eğitimi programlarının eğitim dili İngilizce ve Türkçedir. Programlar dil, kültür, edebiyat ve ağırlıklı olarak dil öğretimi alanlarını kapsamaktadır.
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalının amacı, öğrencilerine İngilizcenin öğretimi, dil edinimi, dil-kültür etkileşimi, edebiyat öğretimi, çeviri, dil becerileri, dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarına öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama, öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama, İngilizce ders kitaplarının incelenmesi, bilgisayar destekli dil öğrenimi gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Kazanılan Derece

İngilizce Öğretmenliği, Lisans Derecesi, İngilizce Öğretmeni

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, İngilizce Öğretmenliği Binasında hizmet vermekte olup, 17 dersliğe ve akademik personele ait 8 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   İngilizceyi iyi konuşur ve İngiliz Dilinin eğitimiyle ve pedagojik formasyonuyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2   Yabancı dil eğitimiyle ilgili öğretim programlarını, öğretim strateji, yaklaşım , yöntem ve tekniklerini içinde bulunduğu şartlara uyarlar ve ölçme değerlendirme bilgisini kullanır.
3   Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, konu alanının özelliklerini v e kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji yöntem ve tekniklerini uygular.
4   Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda konuyla ilgili uygun materyal geliştirir.
5   Diğer İngilizce öğretmenleri ile uyumlu çalışır ve ortak kararlar alır, alanıyla ilgili organizasyonlara ve konferanslara katılır ve yabancı dil öğretimi alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını takip eder.
6   Kendini zayıf ve güçlü yönleriyle tanır ve özyeterlik konusunda çalışmalar yürütür, zayıf yönlerini geliştirir.
7   Yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatında uygular hem de öğrencilere kazandırır.
8   Ulusal ve evrensel değerleri yansıtır, öğrencileri bilinçlendirir.
9   Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulusal Ajansın burslarından yararlanarak ülke dışında Türkiye nin tanıtımı için çalışır.

Mezunların İstihdam Profilleri

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; üniversitelerde okutmanlık yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 58 zorunlu ve 9 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 210/30 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BİL 1001 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 EGİ 1019 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 RPD 1003 ETKİLİ İLETİŞİM ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 TRÖ 1011 TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 YİÖ 1001 BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 YİÖ 1003 İLERİ OKUMA VE YAZMA I ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 YİÖ 1005 DİNLEME VE SESLETİM I ZORUNLU 3 0 0 4
G 9 YİÖ 1007 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ I ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 RPD 1014 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 TRÖ 1012 TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 YİÖ 1002 BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 YİÖ 1004 İLERİ OKUMA VE YAZMA II ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 YİÖ 1006 DİNLEME VE SESLETİM II ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 YİÖ 1008 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 YİÖ 1010 SÖZCÜK BİLGİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EPÖ 2027 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 YİÖ 2001 İNGİLİZ EDEBİYATI I ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 YİÖ 2003 DİLBİLİM I ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 YİÖ 2005 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR I ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 YİÖ 2007 İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 YİÖ 2009 ANLATIM BECERİLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 7 YİÖ 2011 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EPÖ 2022 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 YİÖ 2002 İNGİLİZ EDEBİYATI II ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 YİÖ 2004 DİLBİLİMİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 YİÖ 2006 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞ. II ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 YİÖ 2008 DİL EDİNİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 YİÖ 2010 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 7 YİÖ 2012 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLER ZORUNLU 2 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EÖD 3005 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 EYD 3015 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 YİÖ 3001 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ I ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 YİÖ 3003 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 YİÖ 3005 DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 YİÖ 3007 EDEBİYAT VE Dİ,L ÖĞRETİMİ I ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 YİÖ 3009 İKİNCİ YABANCI DİL I ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 YİÖ 3013 DRAMA I ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YİÖ 3002 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ II ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 YİÖ 3004 TÜRKÇE-İNGİLİZCE ÇEVİRİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 YİÖ 3006 DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ II ZORUNLU 2 2 0 6
B 4 YİÖ 3008 EDEBİYAT VE DİL ÖĞRETİMİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 YİÖ 3010 İKİNCİ YABANCI DİL II ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 YİÖ 3014 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 4
B 7 YİÖ 3018 DRAMA II ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEB 4009 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 RPD 4011 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 YİÖ 4001 YAB.DİL ÖĞRT.MATERYAL İNC. VE GELİŞTİRME ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 YİÖ 4003 İKİNCİ YABANCI DİL III ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 YİÖ 4005 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
G 6 YİÖ 4021 ROMAN İNCELEMESİ VE ÖĞRETİMİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YİÖ 4009 SEÇMELİ I (ANLAMBİLİM I) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 YİÖ 4011 SEÇMELİ I (ŞİİR İNCELEMESİ VE ÖĞRETİMİ I) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 YİÖ 4015 SEÇMELİ I (İNGİLİZ EDB. SEÇMELER I) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4016 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 YİÖ 4002 YAB.DİL ÖĞRT. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 YİÖ 4004 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 YİÖ 4006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 10
B 5 YİÖ 4022 ROMAN İNCELEME VE ÖĞRETİMİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YİÖ 4010 SEÇMELİ II (ANLAMBİLİM II) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 YİÖ 4012 SEÇMELİ II (ŞİİR İNCELEME VE ÖĞRETİMİ II) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 YİÖ 4014 SEÇMELİ III (İKİNCİ YABANCI DİL IV) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 YİÖ 4016 SEÇMELİ III (MESLEKİ YABANCI DİL) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 YİÖ 4018 SEÇMELİ III (METİN ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 YİÖ 4020 SEÇMELİ II (İNGİLİZ EDB. SEÇMELER II) SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Leyla Harputlu
E-posta: leyla.harputlu@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 21 90