DERECE PROGRAMLARI

: Kimya Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı olarak 1982 yılında 2547 sayılı yasa ile Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde Anabilim Dalı olarak kurulmuştur. 1995 yılından itibaren Kimya Eğitimi Bölümü olarak faaliyetini sürdürmüş 1998 yılında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması sürecinde Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü çatısı altında Kimya Eğitimi Anabilim Dalına dönüştürülmüştür. 5 yıllık eğitim veren Anabilim Dalımız 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında toplam 8 dönem olmak üzere 4 yıllık bir programa dönüştürülerek eğitim öğretim sürecine devam etmektedir. 2017 yılında bölüm adı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü olarak değiştirilmiştir. Anabilim dalımız bu bölüm adı altında faaliyetlerine devam etmektedir. Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Kimya Eğitimi programlarının eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Kimya Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, ülke genelinde yapılan ÖSYMnin uyguladığı merkezi sınavdan YGS 2 bölümünden yeterli puanı almak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, Cahit Arf Binasında hizmet vermekte olup, 2 dersliğe, 2 araştırma olmak üzere toplam 4 kimya laboratuarı ve akademik personele ait 6 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Kimya ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme
2   Alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
3   Kimya ile diğer ders ve disiplinler arasında ilişki kurabilme
4   Öğretim programını izleme ve değerlendirebilme
5   Öğrencilerin ön bilgilerini ve öğrenme zorluklarını analiz edebilme
6   Konuya uygun öğretim yaklaşım, strateji, yöntem, teknikleri analiz edebilme ve öğretim materyalleri hazırlayabilme
7   Öğretim sürecini öğretim programına göre planlama ve uygulayabilme
8   Ölçme değerlendirme tekniklerine karar verebilme
9   Bilimin doğasını anlayabilme
10   Üst düzey bilimsel süreç becerileri ve laboratuar becerilerini kullanabilme
11   Kimya ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve onları etkin olarak kullanabilme
12   Karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
13   Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirebilme
14   Ulusal ve uluslar arası gündemi yakından takip edebilme
15   Sosyal sorumluluk proje ve etkinlikleri planlama ve uygulayabilme
16   Bilişim ve iletişim becerilerini etkin olarak kullanabilme
17   Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olabilme
18   Kimya, teknoloji, toplum ve çevre arasında ilişki kurabilme
19   Türk Milli Eğitimin temel ilkelerini özümseyebilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 60 zorunlu ve 23 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 224/65 AKTS dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 EGİ 1121 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 OFZ 1111 GENEL FİZİK I ZORUNLU 4 0 0 4
G 4 OFZ 1113 GENEL FİZİK LAB. I ZORUNLU 0 2 0 2
G 5 OKM 1111 GENEL KİMYA I ZORUNLU 4 0 0 6
G 6 OKM 1113 GENEL KİMYA LAB. I ZORUNLU 0 2 0 2
G 7 OMT 1119 MATEMATİK I ZORUNLU 4 0 0 4
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDA 1005 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 4 0 0 4
G 10 YDF 1005 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 4 0 0 4
G 11 YDİ 1005 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -8
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 OFZ 1112 GENEL FİZİK II ZORUNLU 4 0 0 4
B 3 OKE 1111 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 OKM 1112 GENEL KİMYA II ZORUNLU 4 0 0 6
B 5 OKM 1114 GENEL KİMYA LAB. II ZORUNLU 0 2 0 2
B 6 OMT 1112 MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 5
B 7 RPD 1140 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDA 1004 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 4 0 0 4
B 10 YDF 1004 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 4 0 0 4
B 11 YDİ 1004 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 2113 BİLGİSAYAR ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 EGİ 2123 ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 OKM 2009 KİMYACILAR İÇİN MATEMATİK ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 OKM 2111 ANALİTİK KİMYA I ZORUNLU 4 0 0 6
G 5 OKM 2113 ANALİTİK KİMYA LAB. I ZORUNLU 1 2 0 3
G 6 OKM 2115 ORGANİKKİMYA I ZORUNLU 4 0 0 6
G 7 OKM 2117 ORGANİKKİMYA I LAB. ZORUNLU 1 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EPÖ 2112 PROGRAM GELİŞ.VE ÖĞRETİM ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 OKE 2112 KİMYA EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞ.YÖNT. ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 OKM 2110 KİMYASAL TERMODİNAMİK ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 OKM 2112 ANALİTİK KİMYA II ZORUNLU 4 0 0 6
B 5 OKM 2114 ANALİTİK KİMYA LAB. II ZORUNLU 1 2 0 4
B 6 OKM 2116 ORGANİK KİMYA II ZORUNLU 4 0 0 6
B 7 OKM 2118 ORGANİKKİMYA LAB. II ZORUNLU 1 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EÖD 3119 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 OKE 3117 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 5
G 3 OKE 3119 ÖĞRETİM TEK.VE MAT.TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 OKM 3111 FİZİKOKİMYA I ZORUNLU 4 0 0 5
G 5 OKM 3113 FİZİKOKİMYA LAB. I ZORUNLU 1 2 0 3
G 6 OKM 3115 ANORGANİK KİMYA I ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GNK 3201 GK SEÇ. I (TÜRKİYE'NİN DOĞAL ZENG.) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 GNK 3203 GK SEÇ. I (DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 GNK 3205 GK SEÇ. I (TÜRKİYE COĞRAFYASI) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 GNK 3207 GK SEÇ. I (İLKYARDIM VE SAĞLIK) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 GNK 3209 GK SEÇ. I (SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 GNK 3211 GK SEÇ. I (İNSAN VE RADYASYON) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 GNK 3213 GK SEÇ. I (WEB TASARIMI) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 OKE 3111 ALAN SEÇ. I (FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 9 OKM 3117 ALAN SEÇ. I (MESLEKİ YABANCI DİL) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 10 OKM 3119 ALAN SEÇ I(DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 OKE 3122 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 5
B 2 OKM 3112 FİZİKOKİMYA II ZORUNLU 4 0 0 5
B 3 OKM 3114 FİZİKOKİMYA LAB. II ZORUNLU 1 2 0 3
B 4 OKM 3116 ANORGANİK KİMYA II ZORUNLU 4 0 0 5
B 5 OKM 3118 ANORGANİK KİMYA LAB. II ZORUNLU 0 2 0 2
B 6 OKM 3120 BİYOKİMYAYA GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GNK 3202 GK SEÇ.II (ERGEN RUH SAĞLIĞI) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 GNK 3204 GK SEÇ.II (İNSAN İLŞİK.VE İLETİŞİM) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 GNK 3206 GK SEÇ.II (MESLEK ETİĞİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 GNK 3208 GK SEÇ. II (İNSAN HAKLARI) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 GNK 3210 GK SEÇ. II (DİKSİYON) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 OKM 3122 ALAN SEÇ. II (ENDÜSTRİYEL KİMYA I) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 OKM 3126 ALAN SEÇ. II (ÇEKİRDEK KİMYASI) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 OKM 3128 ALAN SEÇ. II (NANOTEKNOLOJİ VE KİMYASAL UYG.) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EYD 4117 TÜRK EĞİT. SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 OKE 4115 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
G 3 OKM 4111 BİYOKİMYA ZORUNLU 4 0 0 5
G 4 OKM 4113 BİYOKİMYA LAB. ZORUNLU 1 2 0 4
G 5 OKM 4117 ORGANİK YAPI TAYİNİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 6 RPD 4117 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 OKE 4109 ALAN SEÇ. III (ORTAÖĞRETİM KİMYA PROGRAMLARININ ANALİZİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 OKE 4113 ALAN SEÇ. III (KİMYADA KAVRAM YANILGILARI) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 OKM 4119 ALAN SEÇ. III (BESİN KİMYASI) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4134 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 OKE 4114 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 10
B 3 OKM 4020 ELEMENTLER KİMYASI ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 OKM 4112 ÇEVRE KİMYASI ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 OKM 4116 ENSTRÜMENTAL ANALİZ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 OKM 4118 ALAN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 OKM 4022 ALAN SEÇ. IV (BİYOTEKNOLOJİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 OKM 4024 ALAN SEÇ. IV (ORTAÖĞRETİM KİMYA PROBLEMLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesileri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr.Şenol ALPAT
E-posta: senol.alpat@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 23 91