DERECE PROGRAMLARI

: Biyoloji Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulmuştur. Fen Bilimleri Bölümü içinde Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı olarak faaliyet gösteren anabilim dalımız, bir ara bağımsız bir Biyoloji Bölümü olarak da görev yapmış ve 1998 yılına kadar faaliyetlerini bu şekilde sürdürmüştür. 1998 yılında Fakültemizin yeniden yapılanması sonucunda Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümüne Anabilim alı olarak bağlanmıştır. Anabilim dalımızda kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulanmaktadır. 5 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Biyoloji Eğitimi programlarının eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Biyoloji Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 5 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 300 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 5 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupa'da kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Cahit Arf Binasında hizmet vermekte olup, 3 dersliğe, 3 laboratuara ve akademik personele ait 9 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Biyoloji alanının kavramları, konuları ve kuramlarını yeterli düzeyde değerlendirebilecek şekilde bilimsel alan bilgisine sahip olur.
2   Biyoloji alanının özelliklerini ve kazanımlarını göz önünde bulundurarak, alanın öğretilmesi için gerekli öğretim yöntem ve tekniklerini bilir.
3   Öğrencilerin derse karşı ilgi ve tutumlarını arttıracak şekilde uygun öğrenme-öğretme ortamları sağlayabilir.
4   Biyoloji öğretim programı standartlarına uygun olarak, temel öğrenme alanları ve kazanımlarına göre bir öğretim gerçekleştirebilir.
5   Geleneksel ve alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanarak öğrencilerin gelişimlerini değerlendirebilir.
6   Biyoloji alanındaki karmaşık problemleri çözebilir, konuları analiz edebilir ve akıl yürütme becerisine sahip olur.
7   Biyoloji alanında öğretilecek konulara uygun araç-gereçleri kullanabilir, kaynaklardan yararlanabilir.
8   Biyoloji alanının kavramları, konuları ve kuramlarını diğer bilim dalları ile ilişkilendirebilir.
9   Bilim tarihi ve bilimin doğası hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
10   Yaşam boyu öğrenme ve profesyonel gelişim için olumlu tutum geliştirir.
11   Kendisi ve öğretme becerileri ile ilgili eleştirel bir gözle öz-değerlendirme yapabilir.
12   Bilişim teknolojilerini öğretim ortamlarında etkili bir şekilde kullanabilir.
13   Biyoloji alanında ve alan eğitiminde, veri toplama, değerlendirme ve yorumlarında milli kültür ve evrensel etik değerlere saygılı olur.
14   Profesyonel ve günlük yaşamında bir yabancı dili kullanabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 64 zorunlu ve 24 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 230/70 AKTS dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 EGİ 1115 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 OBY 1101 GENEL ZOOLOJİ ZORUNLU 4 0 0 5
G 4 OBY 1103 GENEL ZOOLOJİ LAB ZORUNLU 0 2 0 2
G 5 OKM 1105 TEMEL KİMYA ZORUNLU 4 0 0 5
G 6 OKM 1107 TEMEL KİMYA LAB. ZORUNLU 0 2 0 2
G 7 OMT 1103 GENEL MATEMATIK ZORUNLU 2 0 0 4
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDA 1005 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 4 0 0 4
G 10 YDF 1005 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 4 0 0 4
G 11 YDİ 1005 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -8
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 OBY 1012 HÜCRE BİYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 OBY 1014 HÜCRE BİYOLOJİSİ LAB. ZORUNLU 0 2 0 2
B 4 OBY 1016 TEMEL İSTATİSTİK VE BİYOMETRİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 OBY 1104 GENEL BOTANİK ZORUNLU 4 0 0 5
B 6 OBY 1106 GENEL BOTANİK LAB. ZORUNLU 0 2 0 2
B 7 OKM 1108 ORGANİK KİMYA ZORUNLU 4 0 0 4
B 8 RPD 1138 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 10 YDA 1004 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 4 0 0 4
B 11 YDF 1004 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 4 0 0 4
B 12 YDİ 1004 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 2013 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 EGİ 2111 ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 OBY 2009 BİTKİ ANATOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 OBY 2011 BİTKİ ANATOMİSİ LAB ZORUNLU 0 2 0 3
G 5 OBY 2105 LABORATUVAR VE DENEY TEKNİĞİ ZORUNLU 2 2 0 6
G 6 OBY 2217 SİSTEMATİK ZOOLOJİ ZORUNLU 4 0 0 6
G 7 OBY 2219 SİSTEMATİK ZOOLOJİ LAB. ZORUNLU 0 2 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EPÖ 2222 PROG.GELİŞTİRME VE ÖĞRET. ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 OBY 2010 BİLİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 OBY 2202 MIKROBIYOLOJI ZORUNLU 4 0 0 5
B 4 OBY 2204 MİKROBİYOLOJİ LAB ZORUNLU 0 2 0 3
B 5 OBY 2208 HAYVAN HİSTO.VE EMBRİYO. ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 OBY 2210 HAYVAN HİSTO.VE EMBRİYO.LAB. ZORUNLU 0 2 0 3
B 7 OBY 2218 SİSTEMATİK BOTANİK ZORUNLU 4 0 0 6
B 8 OBY 2220 SİSTEMATİK BOTANİK LAB. ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EÖD 3031 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 OBY 3011 MOLEKÜLER BİYOLOJİ ZORUNLU 4 0 0 5
G 3 OBY 3017 HAYVAN ANATO.VE FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 4 0 0 5
G 4 OBY 3019 HAYVAN ANATO.VE FİZYO.LAB. ZORUNLU 0 2 0 3
G 5 OBY 3303 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 OBY 3305 GENETİK ZORUNLU 4 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GNK 3313 GK SEÇ. I (TÜRKİYE'NİN DOĞAL ZENGİNLİKLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GNK 3315 GK.SEÇ.I ( DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GNK 3317 GK. SEÇ. I (ÇEVRE SAĞLIĞI) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 GNK 3319 GK SEÇ I ( TOPRAK - BİTKİ İLİŞKİLERİ ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 GNK 3323 GK SEÇ. I ( BİTKİ COĞRAFYASI ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 OBE 3017 SEÇ I ÇEVRE EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 OBY 3023 SEÇMELİ I (MESLEKİ YABANCI DİL I) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 OBY 3018 ÖĞRETİM TEK.VE MAT.TAS. ZORUNLU 2 2 0 5
B 2 OBY 3020 BİTKİ FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 4 0 0 5
B 3 OBY 3022 BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB. ZORUNLU 0 2 0 2
B 4 OBY 3302 BİYOKİMYA ZORUNLU 4 0 0 5
B 5 OBY 3304 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 4 0 0 5
B 6 OBY 3306 EKONOMİK BOTANİK ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GNK 3022 GK SEÇ. II. ( HAYVAN COĞRAFYASI ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GNK 3308 GK SEÇ II. ( BİYOFİZİK ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GNK 3310 GK SEÇ.LL BİLİM,EĞİTİM VE TOPLUM SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 GNK 3312 GK SEÇ LL. SAĞLIK EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 OBY 3024 SEÇMELİ II (MESLEKİ YABANCI DİL II) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 OBY 3310 SEÇ LL. GENEL JEOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EYD 4105 TÜRK EĞT.SİST.VE OKUL YÖNET. ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 OBE 4011 BİYOLOJİ DERS KİT.İNC. ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 OBE 4013 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNT. I ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 OBE 4407 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
G 5 OBY 4401 GENEL EKOLOJİ ZORUNLU 4 0 0 5
G 6 RPD 4101 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 OBE 4409 SEÇ.LLL ALAN EĞİTİMİNDE LAB.UYG. SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 OBE 4411 SEÇ.LLL ALAN EĞİTİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 OBE 4413 SEÇLLL. BİYO. TEMEL KAV.ÖĞRT. SEÇMELİ 2 0 0 2
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4132 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 OBE 4014 ÖZEL ÖĞRT.YÖNT. II ZORUNLU 2 2 0 5
B 3 OBE 4404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 8
B 4 OBE 4416 ALAN EĞT.ARAŞ.PROJESİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 5 OBY 4018 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 OBY 4402 EVOLÜSYON ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 OBE 4016 SEÇ LV. ALAN EĞİTİMİNDE DEN.TAS. SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 OBE 4406 SEÇ. LV. ALAN EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 OBE 4408 SEÇ LV. KONU ALANI KAYNAK İNCELEME SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesileri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 5 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 300 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Yunus Doğan
E-posta: yunus.dogan@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 24 13