DERECE PROGRAMLARI

: Fen Bilgisi Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 1997 yılında, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde fen bilgisi öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1998-1999 akademik yılında İlköğretim Bölümü çatısı altında eğitim vermeye başlayan anabilim dalımızda kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulanmaktadır. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Fen Bilgisi Eğitimi programlarının eğitim dili Türkçedir.
Anabilim Dalımızın eğitim programı, ilköğretimin ikinci kademesi için gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride fen bilgisi öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir.

Kazanılan Derece

Fen Bilgisi Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupa'da kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Hasan Ali Yücel Binası'nda hizmet vermekte olup, 4 dersliğe, 2 laboratuara ve akademik personele ait 7 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olabilme.
2   Fen ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olabilme.
3   Alanı ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırarak, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyerek, verileri yorumlayıp değerlendirebilme.
4   Alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
5   Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilme.
6   Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirebilme ve bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanabilme.
7   Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterebilme ve bu gelişmeleri izleyebilme.
8   Bilimsel bir tutum ve yaklaşım kazanabilme ve edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
9   Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilme.
10   Sürdürülebilir çevre ve güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi konularında yeterli bilince sahip olabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Fen Bilgisi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 56 zorunlu ve 10 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 214/26 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 EGİ 1011 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 FBÖ 1001 GENEL FİZİK I ZORUNLU 4 0 0 6
G 4 FBÖ 1003 GENEL FİZİK LAB I ZORUNLU 0 2 0 3
G 5 FBÖ 1005 GENEL KİMYA I ZORUNLU 4 0 0 5
G 6 FBÖ 1007 GENEL KİMYA LAB I ZORUNLU 0 2 0 3
G 7 FBÖ 1009 GENEL MATEMATİK I ZORUNLU 4 0 0 5
G 8 TRÖ 1011 TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 FBÖ 1002 GENEL FİZİK II ZORUNLU 4 0 0 6
B 3 FBÖ 1004 GENEL FİZİK LAB II ZORUNLU 0 2 0 3
B 4 FBÖ 1006 GENEL KİMYA II ZORUNLU 4 0 0 5
B 5 FBÖ 1008 GENEL KİMYA LAB II ZORUNLU 0 2 0 3
B 6 FBÖ 1010 GENEL MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 5
B 7 RPD 1008 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 TRÖ 1012 TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 2001 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 FBÖ 2001 GENEL BİYOLOJİ I ZORUNLU 4 0 0 5
G 3 FBÖ 2003 GENEL BİYOLOJİ LAB. ZORUNLU 0 2 0 3
G 4 FBÖ 2005 GENEL FİZİK III ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 FBÖ 2007 GENEL FİZİK III LAB. ZORUNLU 0 2 0 2
G 6 FBÖ 2009 GENEL KİMYA III (ANALİTİK KİMYA) ZORUNLU 2 2 0 5
G 7 FBÖ 2011 FEN-TEKNOLOJİ PROGRAMI VE PLANLAMA ZORUNLU 3 0 0 5
G 8 YDA 1003 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 9 YDF 1003 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 10 YDİ 1003 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 2002 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 EPÖ 2020 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 FBÖ 2002 GENEL BİYOLOJİ II ZORUNLU 4 0 0 5
B 4 FBÖ 2004 GENEL BİYOLOJİ LAB.II ZORUNLU 0 2 0 3
B 5 FBÖ 2006 MODERN FİZİĞE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 4
B 6 FBÖ 2008 GENEL KİMYA IV(ORGANİK KİMYA) ZORUNLU 2 0 0 4
B 7 YDA 1002 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 YDF 1002 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 YDİ 1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -3
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SGK 2002 GK-SEÇMELİ I(DÜŞÜNCE VE UYGARLIK TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 SGK 2004 GK-SEÇMELİ I(TEKNOLOJİK GELİŞİM VE İNSAN) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 SGK 2006 GK-SEÇMELİ I (SAĞLIK VE İLK YARDIM BİLGİSİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EÖD 3003 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLERNDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 EPÖ 3027 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 FBÖ 3001 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 FBÖ 3003 FİZİKTE ÖZEL KONULAR ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 FBÖ 3005 KİMYADA ÖZEL KONULAR ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 FBÖ 3007 İSTATİSTİK ZORUNLU 2 0 0 4
G 7 FBÖ 3009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 FBÖ 3011 FEN ÖĞRETİMİ LAB. UYGULAMALARI I ZORUNLU 2 2 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBÖ 3002 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 FBÖ 3004 BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 FBÖ 3006 ÇEVRE BİLİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 FBÖ 3008 YER BİLİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 FBÖ 3010 FEN ÖĞRT. LAB. UYGULAMARI II ZORUNLU 2 2 0 6
B 6 FBÖ 3012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI ZORUNLU 1 2 0 4
B 7 FBÖ 3014 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 5
B 8 FBÖ 3016 ÖĞT.TEKN. VE MATER.TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EYD 4013 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 FBÖ 4001 BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 FBÖ 4003 EVRİM ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 FBÖ 4005 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 FBÖ 4007 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
G 6 ÖEB 4003 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 4
G 7 RPD 4005 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4006 TÜRK EĞİTİM SİST. VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 FBÖ 4002 ASTRONOMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 FBÖ 4008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBÖ 4004 SEÇ. I (FEN BİLG. EĞT.YARATICI DRAMA) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 FBÖ 4006 SEÇ. I (BİTKİ VE HAYVAN KOLEKSİYONLARI) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 FBÖ 4010 SEÇ. II (BİTKİ VE HAYVAN SİSTEMATİĞİ) SEÇMELİ 2 0 0 5
B 4 FBÖ 4012 SEÇ. II (FEN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMALAR) SEÇMELİ 2 0 0 5
B 5 FBÖ 4014 SEÇ. II (FEN BİLGİSİNDE KİMYA ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 5
B 6 FBÖ 4016 SEÇ. I (OYUNLARLA FEN ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 7 SGK 4004 GK SEÇMELİ II (BİLİM TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 5
B 8 SGK 4006 GK SEÇMELİ II (TÜRKİYENİN DOĞAL ZENGİNLİKLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 5
B 9 SGK 4030 GK SEÇMELİ II (BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da proje, seminer, ödev, sunum vs.istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD ve B harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; FD, FF ve Y notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80'den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Teoman Kesercioğlu
E-posta: teoman.koglu@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 22 92