DERECE PROGRAMLARI

: Grafik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kazanılan Derece

Grafik, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması. Minimum ortalama 80/100 veya 3/4, ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ndan ilgili alanlarda en az 60 puan, UDS/KPDS yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL/ IELTS/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Grafik Tasarım ve grafik sanatların her türlü iletişim biçimine dönüştürebilmesi için gerekli teorik araştırmayı yapabilen, gelişen teknoloji karşısında kendini yenileyebilen ve süreç odaklı düşünebilen, farklı malzeme ve teknikleri bir araya getirebilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip, toplumsal ve çevresel sorumluluk ilkesi çerçevesinde etik düşünce yapısına sahip, ve ilgili sektörlerin gereksinimlerine kaşrılayabilecek şekilde bu bilgi ve becerileri uygulama yetkinliği olan, hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda bireyler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek sanat ve tasarım yönetimi bilgisine ve becerisine sahip olabilmek.
2   Sunum maketi ve malzeme bilgisine sahip olabilmek
3   Alanla ilgili yazılım bilgisine sahip olabilmek.
4   Entelektüel bilgi birikimine sahip olabilmek.
5   Edindiği bilgileri doğru alanlarla birleştirebilme ve doğru aktarabilmek.
6   Kendisine verilen problemi en iyi şekilde çözebilmek ve işi sonlandırabilmek.
7   Hem ekip olarak hem de bireysel çalışabilmek.
8   Piyasa ve ticarete uyum sağlayabilmek.
9   Zamanlama, sabır, iş bilinci, uzlaşmacılık, özgüven, ikna yeteneği ve düzenlilik becerilerine sahip olabilmek.
10   Mesleki olarak Türkçe ve yabancı dilde iletişim kurabilmek.
11   Müşteriden bağımsız, sanat ve tasarım ürünleri gerçekleştirebilmek.
12   Alanında uzman bir kişi olabilmek ve bilgiyi pratiğe aktarabilmek.
13   Günceli ve geçmişi yorumlayarak; kavramsal, analitik ve entelektüel bakış açısına sahip olabilmek.
14   Mesleki ve sanatsal alanlarda farklı bakış açılarına sahip olabilmek.
15   Eğitim sürecindeki üretimleri iyi bir portfolyoya dönüştürebilmek.
16   Var olan olanakları en iyi biçimde değerlendirmek ve çoğaltmak, üretim sürecinde yaratıcı olabilmek.
17   Yaşam boyu eğitimi sürdürebilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Kaynakta veri yoktur

Üst Derece Programlarına Geçiş

ikinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRF 1001 GÖRSEL DÜŞÜNME ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I ZORUNLU 2 2
G 4 TEM 1021 TEMEL FOTOĞRAF ZORUNLU 1 1 2
G 5 TEM 1101 TEMEL TASARIM I ZORUNLU 6 6 12
G 6 TEM 1201 TEMEL DESEN I ZORUNLU 2 2 4
G 7 TEM 1301 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ ZORUNLU 1 1 2
G 8 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRF 1002 TİPOGRAFİYE GİRİŞ ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TEM 1020 GENEL SANAT TARİHİ II ZORUNLU 2 2
B 4 TEM 1022 DİJİTAL FOTOĞRAF ZORUNLU 1 1 2
B 5 TEM 1102 TEMEL TASARIM II ZORUNLU 6 6 12
B 6 TEM 1202 TEMEL DESEN II ZORUNLU 2 2 4
B 7 TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 2
B 8 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 10 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 GRF 2001 GRAFİK TASARIM I ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 GRF 2003 TİPOGRAFİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 GRF 2005 İLLÜSTRASYON I ZORUNLU 2 2 0 4
G 5 GRF 2007 ÖZGÜN GRAFİK BASKI I ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 GRF 2009 GRAFİK SANAT TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 GRF 2011 GRAFİK BASIM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III ZORUNLU 2 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRS 2015 LAYOUT TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 GRS 2017 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI I SEÇMELİ 2 2 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 GRF 2002 GRAFİK TASARIM II ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 GRF 2004 TİPOGRAFİ II ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 GRF 2006 İLLÜSTRASYON II ZORUNLU 2 2 0 4
B 5 GRF 2008 ÖZGÜN GRAFİK BASKI II ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 GRF 2010 MODERN GRAFİK TASARIM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 GRF 2012 GRAFİK YAYIN TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 TEM 2020 GENEL SANAT TARİHİ IV ZORUNLU 2 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRS 2016 LAYOUT TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 GRS 2018 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI II SEÇMELİ 2 2 0 4
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRF 3001 GRAFİK TASARIM III ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 GRF 3003 TİPOGRAFİ III ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 GRF 3005 ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 GRF 3007 GÖRSEL İLETİŞİM VE REKLAM I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRB 3001 GRAFİK RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 GRB 3003 SERİGRAFİ ATÖLYESİ SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 GRB 3011 KARAKTER GELİŞTİRME VE CANLANDIRMA SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 GRS 3009 BİLGİLENDİRME TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 5 GRS 3011 YAPISAL TASARIM SEÇMELİ 2 2 0 4
G 6 GRS 3013 BASIN YAYIN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 7 GRS 3015 İNTERAKTİF GRAFİK TASARIM I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 8 GRS 3025 DENEYSEL TASARIM I SEÇMELİ 2 2 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRF 3002 GRAFİK TASARIM IV ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 GRF 3004 TİPOGRAFİ IV ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 GRF 3006 TÜRK GRAFİK TASARIM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 GRF 3008 GÖRSEL İLETİŞİM VE REKLAM II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRB 3002 GRAFİK ÖYKÜLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 GRB 3004 GRAFİK BASKI MULTİMEDYA SEÇMELİ 2 2 0 4
B 3 GRB 3012 ÇİZGİ FİLM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
B 4 GRS 3010 BİLGİLENDİRME TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 5 GRS 3012 YAPISAL AMBALAJ TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
B 6 GRS 3014 BASIN YAYIN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 7 GRS 3016 İNTERAKTİF GRAFİK TASARIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 8 GRS 3026 DENEYSEL TASARIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRF 4001 PORTFOLYO TASARIMI I ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 GRF 4003 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 GRF 4101 STAJ STAJ 0 0 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRB 4007 İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 GRB 4011 EDİTORYAL İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 GRB 4015 KİTAP VE KAĞIT YAPIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 GRS 4005 DENEYSEL TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
G 5 GRS 4007 ÇEVRESEL GRAFİK TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 6 GRS 4009 AMBALAJ TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
G 7 GRS 4011 EDİTORYAL TASARIM I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 8 GRS 4013 DİJİTAL MEDYA İNTERAKTİF GRAFİK I SEÇMELİ 2 2 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRF 4002 PORTFOLYO TASARIMI II ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 GRF 4100 DİPLOMA ÇALIŞMASI BİTİRME PROJESİ 0 2 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRB 4008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 GRS 4008 ÇEVRESEL GRAFİK TASARIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 3 GRS 4010 AÇIKHAVA TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
B 4 GRS 4012 EDİTORYAL TASARIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 5 GRS 4014 DİJİTAL MEDYA İNTERAKTİF GRAFİK II SEÇMELİ 2 2 0 4
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 HKK 1006 TEKSTİL EL SANATLARI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 2 HYK 1003 SANAT ANATOMİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 3 HYK 1004 SANAT ANATOMİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 4 HYS 1001 RENK BİÇİM KURGU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 5 HYS 1002 RENK BİÇİM KURGU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 6 MBA 1002 OSMANLI DÖNEMİNDE MÜZİK YAŞAMI SEÇMELİ 3 0 0 3
H 7 MZK 1007 POPÜLER MÜZİK TARİHİ: BAŞLANGIÇTAN 1960'LARA SEÇMELİ 3 0 0 3
H 8 MZK 1008 POPÜLER MÜZİK TARİHİ: 1960'LARDAN GÜNÜMÜZE SEÇMELİ 3 0 0 3
H 9 RSS 1004 FİGÜR ÇİZİMİ VE ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 TEM 1006 SANATSAL ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 4
H 11 TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ SEÇMELİ 2 2 4
H 12 TEZ 1003 ESKİ TÜRKÇE I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 TEZ 1004 ESKİ TÜRKÇE II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 TTB 1011 TEKSTİL TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 1101 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 4 0 6
H 2 FBS 1102 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 4 0 6
H 3 FTZ 2011 MEDYA ESTETİĞİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 FTZ 2012 MEDYA ESTETİĞİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 GÇS 2003 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 6 GÇS 2004 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 GÇS 2006 DEKOR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 8 GTS 2001 KONSERVASYON RESTORASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 GTS 2002 KONSERVASYON RESTORASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 HYK 2003 DESEN I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 HYK 2004 DESEN II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 HYS 2001 AĞAÇ-TAŞ HEYKEL TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 13 HYS 2002 METAL HEYKEL TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 14 MBA 2005 CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZİK POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 3
H 15 RSS 2003 SANAT KAVRAMLARI VE TERİMLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 RSS 2004 SANAT KAVRAMLARI VE TERİMLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 RSS 2005 DUVAR RESMİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 18 RSS 2006 DUVAR RESMİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 19 RSS 2007 ÖZGÜN BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 20 RSS 2008 ÖZGÜN BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 21 RSS 2010 FOTOĞRAF VE RESİM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 SEÇ 1027 YAZIŞMA TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 TAA 2306 MODA VE AKSESUAR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 TAA 3351 TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 TAA 3362 AYAKKABI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 TEM 2017 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 TEM 2024 İKONOLOJİ SEÇMELİ 2 2
H 28 TEM 2033 SANAT PSİKOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 TEM 2036 SANAT PSİKOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 2
H 30 TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 TEM 4008 SANAT TOPLUMBİLİM II SEÇMELİ 2 2
H 32 TEM 4029 SANAT HUKUKU SEÇMELİ 2 2
H 33 TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 TEM 4044 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II SEÇMELİ 2 2
H 35 TTB 2009 GİYİM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FTS 3000 BELGESEL FİLM YAPIM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 2 0 2
H 2 FTS 3003 BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ I SEÇMELİ 2 2 0 6
H 3 FTS 3004 BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ II SEÇMELİ 2 2 0 6
H 4 GTS 3003 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 5 GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 6 GTS 3005 TÜRK HAT SANATINDA KLASİK YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 HYK 3003 DESEN III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 8 HYK 3004 DESEN IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 MTF 3001 HOME RECORDİNG SEÇMELİ 2 2 0 5
H 10 RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 RSS 3002 DİSİPLİNLERARASI SANAT II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 RSS 3003 DUVAR RESMİ III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 13 RSS 3004 DUVAR RESMİ IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 14 RSS 3005 ÖZGÜN BASKI III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 15 RSS 3006 ÖZGÜN BASKI IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 16 SRS 3015 CAM SANATI TARİHİ SEÇMELİ 1 0 0 2
H 17 TEM 3021 SANAT FELSEFESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 TEM 3024 SANAT FELSEFESİ II SEÇMELİ 2 2
H 19 TEM 3027 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 TEM 3030 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II SEÇMELİ 2 2
H 21 TEM 3119 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 TEM 3120 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 2
H 23 TES 3131 TEKSTİLDE RENK OLGUSU SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 TOS 3000 TEMEL OYUNCULUK SEÇMELİ 2 2 0 6
H 1 FTZ 4007 FOTOĞRAF YORUM VE ELEŞTİRİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 FTZ 4008 FOTOĞRAF YORUMU VE ELEŞTİRİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 GEÇ 4003 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 4 GEÇ 4004 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 5 GSF 4000 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 MBS 4001 MÜZİK TOPLUMBİLİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 7 MBS 4002 MÜZİK VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR SEÇMELİ 3 0 0 3
H 8 MTF 4001 MÜZİK DİNLEMENİN MEKANSAL BOYUTU SEÇMELİ 3 0 0 3
H 9 MTF 4003 YAYINCILIKTA SES TEKNOLOJİSİ VE MİKROFONLAR SEÇMELİ 3 0 0 3
H 10 MZS 4003 CAZ MÜZİĞİNDE AKIMLAR VE TÜRLER SEÇMELİ 3 0 0 3
H 11 RSS 4001 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 RSS 4003 GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 14 RSS 4004 SERGİ SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 15 TEM 4000 SANAT YÖNETİMİ VE HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Kaynakta veri yoktur

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)