DERS ADI

: KANSEROMİKLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TRO 6004 KANSEROMİKLER SEÇMELİ 1 0 0 6

Dersi Veren Birim

Translasyonel Onkoloji Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT YASEMİN BASKIN

Dersi Alan Birimler

Translasyonel Onkoloji Doktora

Dersin Amacı

Dinamik hücresel değişimleri eş zamanlı izlemeyi gerekli kılan yaklaşım, ancak insan genom analizinin tamamlanması sürecinde gelişen teknoloji ile klinik çalışmalara yansımıştır. Genom çalışmaları; hastalıkların moleküler temellerini anlamamızı sağlamıştır. Teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan çoklu yüntemler ise hızla değişen hücresel fonksiyonları eş zamanlı olarak incelememize olanak sağlamıştır. Omik teknolojileri ile kanser gibi çok nedenli hastalık araştırmalarında, işlevsel ve düzenleyici yolakları ayrımlayan ve tanımlayan, doku ve biyolojik sıvılarda hastalığın nedeni olan moleküler yapıları belirleyen, hastalık evrelerini ya da hastalığa, kişiye ve ilaca özgü farklılıkları ortaya koyan çok değerli verileri üretmektedir. Ders Kapsamında;
Omik teknolojilerine giriş, kanseromik kavramı, organo spesifik kanseromikleri, kanserde genomik, kanserde proteomik, kanserde metabolamik, kanserde epigenomik, kanserde lipidomik ve glikobiyoloji, kanserde farmakogenomik, kanserde sistem biyolojisi , bilişimsel onkoloji, koregulomikler, Fonksiyonel genomikler, Fonksiyonel proteomikler, Translasyonel onkogenomiklerve kanseromiklerin klinikteki yeri , anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Omik teknolojilerini genel hatları ile kavrar , Kanserde omik biyomarker kullanımını bilir.
2   Genomik, proteomik, farnakogenomik epigenomik, lipidomik, glikobiyoloji yöntemlerini bilir.
3   . Bilişimsel onkoloji, koregulomik yöntemler hakkında fikir sahibidir.
4   Sistem biyolojisi kavramını ifade eder.
5   Kanseromiklerin klinik kullanımı hakkında fikir sahibidir.
6   Fonksiyonel genomik, fonksiyonel proteomik araştırmaları literatürde izler.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Omik teknolojilerine giriş
2 Kanseromik kavramı,
3 Kanserde genomik,
4 Kanserde proteomik
5 Kanserde metabolamik,
6 Kanserde epigenomik,
7 Kanserde lipidomik ve glikobiyoloji
8 Kanserde farmakogenomik
9 Kanserde sistem biyolojisi
10 Bilişimsel onkoloji
11 Koregulomikler
12 Fonksiyonel genomikler
13 Fonksiyonel proteomikler
14 Organo spesifik kanseromikleri
15 Kanseromiklerin klinikteki yeri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition. Ed. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Garland Publishers
Essential Cell Biology - 4th Edition Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander D Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter Garland Publishers
The Biology of Cancer, 2nd Edition, Robert A. Weinberg, Garland Publishers
Molecular Biology of the Gene, 7th edition, James Watson, Alexander Gann, Tania Baker, Michael Levine, Stephan Bell, Richard Losick, Stephan Harrison Pearson Cold Spring harbor Laboratory Press.
Principles of Molecular Diagnostics and Personalized Cancer Medicine, Dongfeng Tan, henry Lynch, Wolters Kluwer, Lippincott Williams&Wilkins.
The Handbook of Biomarkers, Kewal Jain, Humana Press
Translational and Experimental Clinical Research, Daniel Schuster, William Powers, Lippincott Williams&Wilkins

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik ders anlatımı, konuların ders içi etkinliklerle (sunum ve ödevlerle) pekiştirilmesi ve tartışılması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 PO Performans/Ödev
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.20 +PO * 0.20 + FN* 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.20 + PO * 0.20 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınav ile; 1Omik teknolojilerini genel hatları ile kavrar , Kanserde omik biyomarker kullanımını bilir.
2. Genomik, proteomik, farnakogenomik epigenomik, lipidomik, glikobiyoloji yöntemlerini bilir.
5. Kanseromiklerin klinik kullanımı hakkında fikir sahibidir.)
Ödev ve sunum ile; ( 3. Bilişimsel onkoloji, koregulomik yöntemler hakkında fikir sahibidir 4.Sistem biyolojisi kavramını ifade eder.6. Fonksiyonel genomik, fonksiyonel proteomik araştırmaları literatürde izler.)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yasemin.baskın@deu.edu.tr ; 0 232 412 58 01

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe 14:00-15:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 1 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 5 75
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 5 4 20
Sunum Hazırlama 2 10 20
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.15555555
ÖK.25555555
ÖK.35555555
ÖK.45555555
ÖK.55555555
ÖK.65555555