DERS ADI

: TÜMÖR MİKROÇEVRESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TRO 6001 TÜMÖR MİKROÇEVRESİ SEÇMELİ 1 0 0 6

Dersi Veren Birim

Translasyonel Onkoloji Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT YASEMİN BASKIN

Dersi Alan Birimler

Translasyonel Onkoloji Doktora

Dersin Amacı

Tümör oluşması, büyümesi ve metastaz süreçlerinde önemli bir rolü olana tümör microçevresi yeni tedavi stratejilerinin de hedefidir. Bu bağlamda hipoksi ve kanser, tümör anjiogenezi, tümör immun sistem ilişkileri, inflamasyon ve kanser, tümör-stroma ilişkisi, extrasellüler martiks , invazyon ve metastazda microçevre etkileri, kanser stem cell ve mezanşimal stem cell ilişkileri, tümör büyümesi ve mikroçevre, ilaç dirençinde mikroçevrenin rolü, yeni ilaç hedeflerinde mikroçevre konuları tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tümör-stroma ilişkisini genel hatları ile kavrar
2   Kanserde tümör mikroçevresi kavramını bilir.
3   Hipoksi- kanser ilişkisini kavrar
4   Tümör anjiogenezi, tümör immun sistem ilişkileri, inflamasyon ve kanser, tümör-stroma ilişkisi, extrasellüler martiks , invazyon ve metastazda microçevre etkileri hakkında fikir sahibidir.
5   Kanser stem cell ve mezanşimal stem cell ilişkileri, tümör büyümesi ve ilaç dirençinde mikroçevre kavramını ifade eder.
6   Mikroçevre bileşenlerinin yeni tedavi hedefi olarak kullanımı hakkında fikir sahibidir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Tanıtımı ve Kavramlar
2 Hipoksi ve kanser,
3 Tümör anjiogenezi,
4 Tümör immun sistem ilişkileri,
5 İnflamasyon ve kanser
6 Tümör-stroma ilişkisi 1
7 Tümör-stroma ilişkisi 2
8 Ekstrasellüler martiks
9 İnvazyon ve metastazda microçevre etkileri
10 Kanser stem cell ve mezanşimal stem cell ilişkileri
11 Tümör büyümesi ve mikroçevre
12 Iİaç dirençinde mikroçevrenin rolü
13 Yeni ilaç hedeflerinde mikroçevre 1
14 Yeni ilaç hedeflerinde mikroçevre 2
15 Tartışma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition. Ed. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Garland Publishers
Essential Cell Biology - 4th Edition Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander D Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter Garland Publishers
The Biology of Cancer, 2nd Edition, Robert A. Weinberg, Garland Publishers
Molecular Biology of the Gene, 7th edition, James Watson, Alexander Gann, Tania Baker, Michael Levine, Stephan Bell, Richard Losick, Stephan Harrison Pearson Cold Spring harbor Laboratory Press.
Principles of Molecular Diagnostics and Personalized Cancer Medicine, Dongfeng Tan, henry Lynch, Wolters Kluwer, Lippincott Williams&Wilkins.
The Handbook of Biomarkers, Kewal Jain, Humana Press
Translational and Experimental Clinical Research, Daniel Schuster, William Powers, Lippincott Williams&Wilkins.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri


Teorik ders anlatımı, konuların ders içi etkinliklerle (sunum ve ödevlerle) pekiştirilmesi ve tartışılması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 PO Performans/Ödev
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.20 +PO * 0.20 + FN* 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.20 + PO * 0.20 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınav ile; (1.Tümör-stroma ilişkisini genel hatları ile kavrar2. Kanserde tümör mikroçevresi kavramını bilir.3. Hipoksi- kanser ilişkisini kavrar4. Tümör anjiogenezi, tümör immun sistem ilişkileri, inflamasyon ve kanser, tümör-stroma ilişkisi, extrasellüler martiks , invazyon ve metastazda microçevre etkileri hakkında fikir sahibidir.)
Ödev ve sunum ile; .( 5. Kanser stem cell ve mezanşimal stem cell ilişkileri, tümör büyümesi ve ilaç dirençinde mikroçevre kavramını ifade eder.6. Mikroçevre bileşenlerinin yeni tedavi hedefi olarak kullanımı hakkında fikir sahibidir.)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yasemin.baskın@deu.edu.tr ; 0 232 412 58 01

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe 13:00-14:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 1 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 5 75
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 5 4 20
Sunum Hazırlama 2 10 20
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.155555
ÖK.255555
ÖK.3555555
ÖK.45555555
ÖK.555555555
ÖK.655555555